Elvytyskusetus ja tutkintapyynnöt

Tutkintapyyntö 1 (elvytyskusetus, EU-liittyminen ja euroon siirtyminen)

Liitetiedostona oleva tutkintapyyntö on tullut vireille ja koskee istuvan presidentin Sauli Niinistön johdolla toteutettua törkeää valtiopetosta ja siihen liittyviä rikoksia.

 1. Lähetä tutkintapyyntö osoitteeseen: [email protected]
 2. Viestiin otsikoksi:  Tutkintapyyntö
 3. Lisää sähköpostisi viestikenttään esim. seuraava teksti ja lisäksi alla oleva linkki asiakirjaan:  Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 31.5.2021 jättämään tutkintapyyntöön valtiopetosta ym. koskevassa  asiassa.
 4. Viestikenttään lisäksi päiväys ja oma nimi ja yhteystiedot

Sivun alhaalta ovasta linkistä löytyy laatimani 60-sivuinen muistio EU-, euro- ja elvytyspakettikusetuksesta. 

Siinä selvitetään, millä kaikilla tavoilla EU-liittyminen, euroon siirtyminen ja Marinin hallituksen, eduskunnan ja muiden päättäjien ja lausujien harkintavallan ylitykset ja elvytyskusetus rikkovat perustuslakiamme, perussopimuksia ja miten häikäilemättömästi tätä kaikkea junailleet ovat meille 1992-2021 valehdelleet

Kyseessä on vallankaappaus, jota on toteutettu salakavalasti kansamme vahingoksi jo 1990-luvulta lukien ja juuri sen perustuslain murentamisen ja vallankaappauksen toteutus on Niinistön, Marinin, Rinteen, Pöystin ym. tempuilla parhaillaan meneillään Tehdessään EU:iin liittymispäätöksen Tiitisen komitean ja Ahon hallituksen esittämällä (=kusettamalla) tavalla, jonka myös eduskunnan perustuslakivaliokunta hyväksyi, eduskunta, Aho, Lipponen ja Niinistö suorittivat vallankaappauksen. Suomen EU-jäsenyys nojaa siis perustuslain vastaisesti syntyneenä laittomaan päätökseen ja on näin ollen Suomen kansaa sitomaton. 

Tutkintapyyntö 2 (Elokapinan, Ohisalon, poliisin ja Toiviaisen toteuttamat rikokset ja niiden lakiin perustumaton salliminen)

Liitetiedostona oleva tutkintapyyntö on tullut vireille 22.6.2021 ja koskee Elokapina-ryhmän toteuttamaa valtiosäännön kumoamishanketta, Ohisalon, poliisin ja valtakunnansyyttäjä Toiviaisen mahdollistamaa laajaa rikollisuutta, mukaan lukien erilaisilla poliittisilla vaikuttimilla toimiviwen mielenosoittajien perusteeton syrjintä ja Ohisalon ja poliisin toteuttama julkinen rikokseen kehottaminen.

Elokapina-rikollisuus ja sen salliminen on yhdenvertaisuuden loukkaus ja perus- ja ihmisoikeudeksi säädetyn turvallisuuden ja laillisuusperiaatteen (PL 2 § 3 mom) loukkaus. Koska Elokapina-rikollisuus ja sen salliminen, rikollisuuteen kouluttaminen Elokapina-ryhmässä ja teiden tahallinen tukkiminen loukkaa kaikkia Suomen kansalaisia, jokainen voi halutessaan yhtyä tähänkin tutkintapyyntöön laatimalla tätä koskevan ilmoituksen ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 22.6.2021 tekemään tutkintapyyntöön, joka koskee Elokapina-ryhmää, Ohisaloa, poliisia ja Toviaista” ja lähettää tutkintapyyntöön yhtymistä koskevan viestin s-postilla osoitteisiin [email protected] ja [email protected]

Tutkintapyyntö 3 (Pöysti, Marin, Tuppurainen)

Pöysti yrittää estää omien, Marinin, Tuppuraisen ja kaikkien elvytyskusetuksesta vastuullisten henkilöiden rikosvastuuta suorittamalla ”estän valvontaa”- omavalvontaansa omaan ja tekijäkumppaneidensa tekoon kesken itseään ja kavereitaan koskevan rikosasian käsittelyn. Kukaan ei Suomessa voi valvoa tse itseään ja alla olevaan tutkintapyyntöön kannattaa kaikkien yhtyä. Jaana Kavonius on 29.6.2021 laittanut Supoon ja KRP:lle osoitetun alla olevan 29.6.2012tutkintapyynnön, jonka on lähettänyt myös kaikille kansanedustajille ja vaatinut kansanedustajia esittämään syyttämispyynnön elvytysäänestystä, euroon siirtymistä ja EU-liittymistä koskevissa asioissa. Alla olevaan ja kaikkiin tällä sivulla näkyviin tutkintapyyntöihin pääsee liittymään laatimalla tätä koskevan ilmoituksen ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 29.6.2021 tekemään tutkintapyyntöön” ja lähettämällä viesti omasta s-postista osoitteisiin [email protected] ja [email protected].

ICC-tutkintapyyntö (luonnos)

Suomen valtio, Supo, KRP tai joku muu virkamafiaan kuuluva Suomessa yrittää estää tutkintapyyntöjen käsittelyn EIS 13 artiklan vastaisesti toteuttamalla tekijöiden suojelemiseksi tahallista tutkinnantappotoimintaa, Oikeusturvakeskus ja Jaana Kavonius jättävät kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) tutkintapyynnön rikoksista ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhonnasta. Tätä koskevan ilmoituksen Kavonius ja Oikeusturvakeskus ry on 29.6.2021 jättänyt eduskunnalle, KRP:lle, Supolle ja valtiolle. Tästä pääset lukemaan ICC-tutkintapyynnön luonnoksen

Tutkintapyyntö 4 (EU-käytännöt eivät ohita valtiosääntöämme)

Tutkintapyyntö liittyy 31.5-29.6.2021 tutkintapyyntöihin. Tässä tutkintapyynnössä selvitetään erityisesti sitä valtiosääntöloukkausta, että oikeuskansleri Tuomas Pöysti, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja Eurooppatiedotus valehtelevat lakiin perustumattomalla tavalla, että mitkä tahansa ”EU-käytännöt” tai laintasoiset EU-normit muka olisivat jostain syystä siirtyneet valtiosääntömme yläpuolelle. Valtiosäännön ja PL 106 ja 107 §:n säätämän lain säädäntöhierarkian muutokset eivät ole mahdollisia heidän väittämällään tavalla, koska lainsäädäntöhierarkia ja kirjoitetun valtiosäännön valtaoikeudet eivät poistu ja muutu Pöystin, Henrikssonin, Marinin, Tuppuraisen, Eurooppatiedotuksen tai EU-elinten ”käytännöillä” tai painattamalla sellaista valheellista tietoa Eurooppatiedotuksen netisivuille, Henrikssonin ja Pöystin lausumiin eikä Pöystillä ollut oikeutta ja harkintavaltaa väittää ”lailliseksi” tällaista valtioopetokseksi eli valtiosäännön kumoamiseksi säädettyä toimintaa. Valtiosääntöön kirjoitettu vallankäyttö ja lainsäädäntöhierarkia on muutettavissa ainoastaan yhdellä tavalla Suomessa: säätämällä muutoksesta PL 73 §:n säätämisjärjestyksessä eli muuttamalla konkreettisesti valtiosäännön teksti ja toisaalta valtiosäännön kumoaminen on säädetty myös RL 13:1-3 §:ssä rangaistavaksi törkeänä valtiopetoksena.

YHTYKÄÄ TÄHÄN(KIN) TUTKINTAPYYNTÖÖN KAIKKI KANSALAISET!!! KYSE ON VAKAVASTA ITSENÄISYYTEMME JA VALTIOSÄÄNTÖMME KUMOAMISHANKKEESTA, JOTA KANNATTAA KAIKKIEN KANSALAISTEN RYHTYÄ AKTIIVISESTI VASTUSTAMAAN. Tutkintapyyntööni voi yhtyä lähettämällä Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella [email protected] ja [email protected] tekstin ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen 3.8.2021 tekemään törkeää valtiopetosta ja siihen liittyviä rikoksita koskevaan tutkintapyyntöön” ja s-postiinne muistakaa laittaa oma nimenne ja päiväys.

Tutkintapyyntö 5 (koronarokotukset)

Tämä tutkintapyyntö koskee lasten ja väestön koronarokotuksia, rokotepropagandaa, poliisin mielivaltaa ja laista irtautunutta 9.8.2021 asetuksella aloitettua 12-17-vuotiaisen covid19-rokotuksia, joita toteutetaan huoltajien HolhTL:n päätösvallan ohi väittämällä päätösvallan kuuluvan muka lapsille ja vaikka pätäöksentekoon pakotetut lapset eivät tiedä mistä päättävät eivätkä rokotteesta, koronasta ja rokotehaitoista mitään tai riittävästi. Lisöksi selvitetään perus- ja ihmisoikeusloukkaukset ja OikTL 28-33 §:n pätemättömyysperusteet. Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella [email protected] ja [email protected] teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 16.8.2021 tekemään koronarokotuksia koskevaan tutkintapyyntöön, vaatimukseen rokotusten keskeyttämisestä ja kanteluun”. Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys.

Tutkintapyyntö 6 (virkamafiarikollisuus ja Ruohosten kultti)

Tämä tutkintapyyntö koskee

1) Suomessa järjestäytyneenä rikollisverkostona toimivan virkamafiaiverkoston laajaa rikollisuutta 2001-2021,

2) virkamafiaverkoston uhreilleen junailemia rikollisia jättivelkuutuksia PL 15 §:n säätämän omaisuudensuojan vastaisesti

3) virkamafaiverkoston toteuttamia uhrien ”rikolliseksi” leipomisia epämääräisillä ”rikos”-tutkinnoilla ilman rikosta ja mm. sananvapauden käytön estämiseksi ja virkamafiarikollisuuden paljastamisen estämiseksi leivottuja kostoluonteisia velkuutuksia, joilla ”leivotaan” rikollisista ”syyttömiä” todistelu estämällä ja yhtä rikollisin menetelmin ”leivotaan” uhreille velkuutuksen päälle tekaistuja ”rikos”-tuomioita siinä tarkoituksessa, että verkoston rikollisille saadaa leivottua uhreista rahastuskohteita ”leivotuilla” varjovalmisteluissa etukäteen päätetyillä rikolliseksi lavastuksilla

4) Juha, Susanna, Lauri, Monika, Hanna ja Elina Ruohosen vuosia poliisin ja syyttäjien avustuksella toteuttamaa orjuutuskulttia, joka rahasti uhriaan, hypnotisoi, uhkaili, eristi, aivopesi ja yritti viedä avuttomaksi tekemältään uhrilta koko lopunkin omaisuuden 1,5 Muer testamentilla, jonka KäO totesi 4.6.2021 pätemättömäksi ja Hanna ja Elina Ruohoselle junailtuja yli 20.000 € vakuutuskorvauksia, jotka ovat pätemättömiä samasta syystä. Kaikki rahastukset salainen kultti toteutti niin, että kultin johtaja Juha Ruohonen uskotteli käteisrahasuoritusten, yrityksensä tekaistun ylisuuren laskutuksen uhriltaaan, testamenttimääräysten ja vakuutusten edunsaajamuutoswten tulevan muka suoraan ”Jumalan”, ”Kristuksen” ja ”proteefan” jumalallisina ilmotuksina. Päärahastaja Juha Ruohonen esiintyi itse kaikkina hahmoina.

5) Ruohosten kulttiohjeidensa mukaan toteuttamia vastustajiin kohdistettuja törkeitä kunnianloukkausten ja kaikkien Ruohosten ja virkamafiaan kuuluvien törkeiden petosten, salassapito- ja virkarikosten tutkintaa virkamafia on estänyt valehtelemalla niitä ja yli 500 prosessipetosta ”haitattomaksi”, vaikka haitattomia rikoksia ei ole olemassa. Päätökset perustuvat laillisuuden sijaan valehteluun ja virkamiehet ovat keksineet mielikuvituslainsääädäntöä omasta päästään.

Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella [email protected] ja [email protected] teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 29.8.2021 tekemään tutkintapyyntöön”. Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys.

Alla ovat

1) tutkintapyyntö

2) tutkintapyynnön tiivistelmä

3) kuvaus tutkintapyynnön kattamista teoista (126 sivua)

4) facebookissa 26.8.2021 Ruohosten, poliisin ja syyttäjän aloittamasta uusimmasta rikollisesta lavastusyrityksestä ja siitä, miten virkamafian rikolliset toimijat ”leipovat” syyttömistä uhreista ryöstösaaliita rikollisverkostonsa asianajajille (Baarman, Saksa, Lindberg, Henriksson, Mäkinen, Kivikoski, Havia), Ruohosille, virkamafian rikollisille virkamiehille ja ”leipovat” tutkinnantappojen sarjatuotantona virkamafian törkeistä rikollisista syyttömiä todistelun estämällä, syrjäyttämällä kaikki lait ja valehtelemalla ihan mitä mielipuolista hevonpaskaa päätöksissään ja keksimällä ”lakien sisältöjä” rikollisiin leipomuksiinsa omasta pääästään.

Tutkintapyyntöön 6 liittyviä todisteita

1) asiakirja, jossa ovat sitaatteina Baarmanin ja Saksan rikolliset valheet, joiden tutkinnan poliisi on tahallaan estänyt ja joista he laskuttivat 120.000 €, vaikka ne ovat rikoksia

2) asiakirja, jossa ovat sitaatteina Henrikssonion, Suveksen ja LähiTapiolan henkilöiden rikolliset valheet ja selvitys salassapitorikoksista, joiden tutkinnan poliisi on tahallaan estänyt ja joista he laskuttivat 104.000 €, vaikka ne ovat rikoksia

3) asiakirja, jota käytin estääkseni 17.10.2007 käräjätuomari Kirsti Hakolaa velkuuttamasta lapseni

4) Turun HO:n 28.4.2008 viesti, jolla sain lohjalaistuomarien salailemat varjovalmistelun kirjeet

5) Lohjalaistuomarien tunnustus esteellisyydestään lasteni asioissa

6) Hakolan tunnustus esteellisyydestään lasteni asioissa eli samalla tunnustus törkeästä virkatrikoksesta, koska esteellisenä ei saa käsitellä yhtään mitään (OK 13 luku) eikä mikään muukaan Hakolan toiminnassa ole laillista, vaan törkeä lapseen kohdistettu kidutus-, virka- ja syrjintärikos, jolla hän auttoi lapseeni salassapitorikokset kohdistaneita virkamiehiä välttymään heille kuuluvilta tuomioilta ja korvausvastuilta ja kostona velkuutti salassapitorikosten uhrina olevan lapseni maksamaan 100.000 € rikollisille.

7) Lohjalaistuomarien valehtelu 11.11.2008, jossa he yhdessä vaan tahallaan valehtelivat olemattomaksi jopa kaikkia omia edellä olevia kirjallisia tunnustuksiaan, koska poliisi Paavo Myöhäsen tiimi esti tahallaan tutkintaa tekivätpä he miten törkeitä rikoksia tahansa ja valehtelivat mitä tahansa.

8) EU-komisson päätös, jonka vastaisesti Hakola lapseni rikollisille velkuutti 100.000 eurolla pääosin AA Seppo Lindbergin laskutuksella, jota ei tulottoman lapsiuhrin velkuutuksessa kohtuullistettu eurollakaan, vaikka lapseni ei rikosten uhrina kuulunut maksaa euroakaan.

9) Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös, jonka vastaisesti käräjätuomari Pekka Aaltonen tahallaan kaksi muuta lastani velkuutti rikollisille 40.000 eurolla kokonaan Seppo Lindbergin laskutuksella, jota ei tulottomien lasten velkuutuksissa kohtuullistettu eurollakaan ja vaikka näidenkään lasten ei rikosten uhreina kuulunut maksaa euroakaan.


Lisäksi videolta näkyy ja kuluu, https://www.youtube.com/watch?v=6FOvLI35pQ4 että Hakola 17.10.2007 käski sihteerinsä valehdella, että ei ole paikalla ja tämän jälkeen Lohjan poliisi saapui estämään niiden asiakirjojen saamisen, joilla olisin voinut estää Hakolaa toteuttamasta rikostaan eli salailivat todisteita Hakolan esteellisyydestä, jotta Hakola sai rikoksillaan velkuutettua lapseni ”kohtuullisesti” ilman oikeudenkäyntiä 100.000 eurolla, vaikka EU-komissio oli todennut lapseni oikeuden korvaukseen niiltä kaikilta 54 virkamieheltä, jotka julkistivat lapseni potilastiedot. Hakolan teko on törkeä sadistinen alaikäiseen uhriin kohdistettu virkarikos , jolla hän lakiin nähden käänteisesti, rikollisin menetelmin ja tahallaan esti lapselleni EU-päätöksen perusteella selvästi kuuluvat korvaukset ja pakotti lapseni maksamaan vielä ”palkkaa” 100.000 € rikollisille ja heidän apurilleen AA Seppo Lindbergille siitä, että he toteuttivat lapsiini kohdistuvan salassapito- ja prosessipetosrikoksen.

Näin on toteutettu KAIKKI minun ja lasteni 340.000 € muka ”kohtuulliset” velkuutukset ja meille kuuluvien korvausten estäminen ja muuta rikollista virkamafiamielivaltaa.

Juuri näin virkamafiarikollisuus Suomessa toimii. Tätä on todellinen totuus ”oikeusvaltiostamme” eli se karmiva sadististen virkarikollisten ja heidän rikoksillaan rahastavien petosrikollisten asianajajien pyörittämä virkollisverkoston tuottoisa rikollisuus, jonka tutkintaa verkostoon kuuluvat poliisit ja syyttäjät tahallaan tutkinnantappoja leipomalla estävät ja joita Hesari ja muu valtamedia tahallaan peittelee.

Tutkintapyyntö 7 (rokotehaittojen salailu, rokotepassin lainvastaisuus, Kurvisen foliohattulausumat ym.)

Tutkintapyyntö rokotehaittojen tahallisesta salailusta, Kurvisen ym. ”foliohattulausumista”. ym. Tutkintapyynnön lopussa on luettelo todisteista. Osan pääsee katsomaan suoraan linkeistä.
Kehotan kaikkia suomalaisia ihmisiä yhtymään tutkintapyyntöön. Tutkintapyynnöstäni ilmenee, mitä lakeja on rikottu, rikosten tahallisuusperusteet. Kurvisen ym foliohattulausumien rangaistavuus kiihottamisrikoksena ilmenee VN:n omasta 4.10.2019 asiantuntijaselvityksestä.

Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella [email protected] ja [email protected] ja [email protected]. Lähetä noihin kolmeen poliisin s-postiosoitteeseen teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 1.9.2021 tekemään tutkintapyyntöön”. Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys.

Tutkintapyyntö 8 Ruohosten kultti ja poliisin ja syyttäjän ”leipomiset”

Tässä selvitetään, miten poliisit ja syyttäjät ovat estäneet Ruohosten rikollisen kultin rikosten tutkintaa tahallaan ja leipovat minulle ”rikollisuutta” olemattomista rikoksista todistelun ohittaen. Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella [email protected] ja [email protected] ja [email protected]. Lähetä noihin kolmeen poliisin s-postiosoitteeseen teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 7.9.2021 tekemään tutkintapyyntöön. Vaadimme Ruohosten kultin kaikkien tekojen perusteellista tutkintaa. Vaadimme myös niiden poliisien, poliisien ja asianajajien tekojen tutkintaa, jotka ovat tutkinnantapoilla ja aineistoa salaamalla estäneet kultin rikosten tutkintaa ja yrittäneet lavastaa Jaana Kavoniuksen rikolliseksi todistelun vastaisesti”. Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys.

Muka ”uutena” todisteena Ruohosten, Ritvasen ja AA Lotta Korneldin vasta valitusvaiheessa esittämä 2008 testamentti, jonka on laatinut AA Timo Havia. Havia, Ruohoset ja Ritvanen salailivat tätä koko käräjäoikeuskäsittelyn ajan 2019-2021 ja valehtelivat Ruohosten toimintaa ”performanssieritykseksi”

AA Heikki Saksa yritti jo vuonna 2007 houkutella pieniä lapsia yksin asianajotoimistonsa ilman ketään aikuista, mikä näkyy todisteesta. Lisäksi Saksa estääkseen omien rikostensa tutkimista ja kanteluiden tekemistä, tehtaili kostotoimena perättömiä lastensuojeluilmoituksia, perättömiä rikosilmoituksia ja poliisikaverinsa Paavo Myöhäsen kanssa 17.12.2007 lukien. AA Heikki Saksa ts. tehtaili jo 2007 samanlaisia minuun kohdistettuja ”rikolliseksi” lavastuksia, joita Saksa rikoskumppaneineen puuhaa parhaillaankin käräjätuomari Noora Kempin, AA Pontus Baarmanin, laamanni Tuomas Nurmen, AA Timo Havian, AA Lotta Krodeldin, poliisien Rauli Salosen, Niina Heikkilän, Simo Mamian, Markku Kukon, Aleksi Sulkon ja syyttäjien Heikki Kohijoen ja Katja Haaviston kanssa.

Todiste siitä, että Juha ja Susanna Ruohosen lapset Elina ja Hanna olivat mukana vanhempiensa kultissa ja rahastivat Elisa Palosta yhdessä perheen muiden jäsenten ja Ritvasen kanssa ja piirrokset synnyttävät velvoitteen poliisille ryhtyä tutkimaan myös sitä, altistiko kultti myös lapset hyvin nuorina kultin orgioihin, ”metsähauta”- ja ”linna”-kulttimenoihin.

Tutkintapyyntö 9 (Sauli Niinistön käskyttämät ”esimerkinomaiset kunnianloukkaustuomito” ja virkamafian ”leipomo”)

Tämä on Suomen oikeushistorian ainutkertainen historiallinen tutkintapyyntö. Vaadin istuvalle presidentille Sauli Niinistölle tuomiota laittomasta ”tuomioiden leipomisista” ja törkeistä valtiopetoksista sekä koko Niinistön käskytyksiin syy-yhteydessä olevan virkamafiaverkoston laajan rikosten tutkintaa ja presidentin ja virkamafiaverkoston kaikkien toimijoiden erottamista virkatehtävistään.

Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella [email protected] ja [email protected] ja [email protected]. Lähetä noihin kolmeen poliisin s-postiosoitteeseen teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 9.9.2021 tekemään tutkintapyyntöön. Vaadimme kaikkien tekojen perusteellista tutkintaa siitä riippumatta, kuka rikokset on tehnyt ja miten korkeassa virka-asemassa ne on tehty.” Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys.

Tässä ovat tutkintapyynnön todisteet:

Tutkintapyyntö 10 (koronahuijaus, rokotehuijaus, kuolintilastot, vammauttamiset, laiton sensuuri ja laitobn koronapassi)

VAROITUS JA JULKINEN KEHOTUS!

Tutkintapyyntö nro 10 koskee covid19-injektioilla aiheutettuja vakavia vammoja, kuolintapauksia ja niiden salailua globaalin ihmiskokeen toteuttamiseksi ja mielivaltaisia koronaan liittyviä rajoituksia, laitonta koronapassia sekä Niinistön, valtiojohdon, valtamedian ja facebookin disinformaatiota ja laitonta sensuuria ja siitä salaa sopimista.

Ihmisiin injektoidut kokeelliset ”koronarokotteiksi”väitetyt aineet eivät ole testattuja, turvallisia ja tehokkaita eivätkä maskit ja rokotteet estä koronaa. Ne ovat tehottomia koronan hoidossa ja kokeelliset injektiot geenimanipulaatiota ja hengelle ja terveydelle vaarallisia eivätkä niiden haitoista ja pitkäaikaisvaikutuksista ole tosiasiassa tienneet niitä markkinoivat ja valmistavat tahot, päättäjämme ja terveysviranomaiset, vaikka sellaista on väestölle sensuurin ja valheellisen valtamedian, Niinistön, Marinin, valtioneuvoston, kansanedustajien ja muun laittomia päätöksiä tehtailleen ja laittomat piikitykset ja laittomat rajoitukset kansan ja rokotettujen vahingoksi tehtailleiden lausumissa valehdeltu. He valehtelivat tahallaan toteuttaakseen EU-virkamiesten laittomia hankkeita, globaaleja iohmisoikeusrikoksia ja valtavia taloudellisia hyötyjä lääketehtaille, maskinvalmistajille ja muille petoksellisen erehdyttämisen taustalla toimiville hyötyjille.

Tuntemattomaan geenimanipulaatioon perustuvan ”rokotteen” vaikutuksia ei ole testattu etukäteen turvallisella ja laillisella tavalla,kuten injektioiden toteuttamiseksi väestölle valehdeltiin. Sen sijaan niitä haittavaikutuksia testataan ja kuolemantapauksia syntyy, kun niitä haitallisia tuntemattomia aineita ”testataan” maailmanlaajuisella laittomalla ihmiskokeella ruiskuttamalla tuntematonta, myrkyllistä ainetta väestöön. Ihmiset on saatu erehdytettyä ihmiskokeeseen valehtelemalla niitä turvallisiksi, tehokkaiksi, haitattomiksi ja testatuiksi. Koronarokotteeksi väitetty aine ei ole mitään sellaista, jota viranomaiset, Niinistö, Marin, valtaeliitti ja valtamedia ovat globaalissa törkeässä petoksessa valehdelleet. Juuri siksi sen valheen toteutukseen on tarvittu myös maailmanlaajuista valtavaa, laitonta, rikollista sensuuria kaikissa valtaeliitin ja rahaeliitin hallinnoimissa tiedotusvälineissä, kuten Suomessa HS:ssa, Iltalehdessä, Ilta-Sanomissa, muissa valtamedian lehdissä, Ylessä ja facebookissa.

Tutkimustuloksia, potilastilastoja ja kuolintilastoja on virkamafian, valtaeliitin ja valtamedian toimesta systemaattisesti ja petoksellisesti vääristelty eikä ”rokotus”-hankkeen todellinen syy ole ihmisten terveyden turvaaminen, vaan valtaeliitin, lääkejättien ja maskinvalmistajien bilnoonien rahahyötyjen hankinta ja koronahuijauksen varjolla toteutettu perus- ja ihmisoikeuksien massiivinen alasajo EU-diktatuurin, liittovaltiohankkeen ja Niinistön virkamieseliitin ja virkamafiaverkoston diktatuurin luomiseksi, viranomaisrikollisuuden peittely ja viranomaismielivaltaan perustuvan yhteiskunnan muodostamishanke, jonka tuotoksena on tarkoitus poistaa demokratiassa välttämätön yksilönvapaus ja sen kivijalka sananvapaus kokonaan ja muutkin perus- ja ihmisoikeudet kokonaan ja korvata se virkamafiarikollisuuteen perustuvalla mielivallalla ja totalitarismilla.

Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä alla sitaateissa oleva teksti Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella [email protected] ja [email protected] ja [email protected]. Lähetä noihin kolmeen poliisin s-postiosoitteeseen teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 19.11.2021 tekemään tutkintapyyntöön, joka koskee koronarokotteisiin, rokotepassiin ja koronarajoituksiin liittyvää petoksellista erehdyttämistä, tarkoituksellista tilastojen manipulointia, disinformaatiota, laitonta sensuuria, vammoja, kuoleman tapauksia, yritystoiminnan tappioita, perus- ja ihmisoikeusloukkauksia. Vaadimme kaikkien tekojen perusteellista tutkintaa siitä riippumatta, kuka rikokset on tehnyt ja miten korkeassa virka-asemassa ne on tehty.” Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys. Voitte halutessanne yhtyä tutkintapyyntöön myös omin sanoin.

Tutkintapyynnön nro 10 todisteet

Tutkintapyyntö 11, rikosilmoitus, kantelu ja purkuvaatimus (poliisin esimiehen Tomi Vuoren ja johtavan aluesyyttäjän Harri Lindbergin 12.12.2018 muistio rikollisten tutkinnantappojen massatuotannossa)

Tutkintapyyntö 11 ja sen sisältämä rikosilmoitus, kantelu ja KKO:lle esitetty purkuvaatimus koskee paljastustani siitä, että Helsingin poliisilaitoksen esimies Tomi Vuori ja johtava aluesyyttäjä Harri Lindberg ovat salaa laatineet 12.12.2018 laittoman tutkinnatappokehotuksen koko poliisi- ja syyttäjäorganisaatiolle ja kehottaneet poliiseja syyttäjiä muodostamaan tutkinnantappopareja, joiden ainoana tarkoituksena estää tahallaan näytöstä riippumatta kansalaisten tekemien rikosilmoitusten tutkinnat. Vuori on sittemmin ylennyt Maria Ohisalon alaiseen sisäministeriön alaisuuteen ja poliisihallituksen virkamieheksi.

Samaan aikaan apulaisvaltakunnasyyttäjä eli tosiasiassa yksi pahimmista virkamafiaverkoston rikosten toteuttajista ja peittelijöistä Jukka Rappe valehteli sovitusti tahallaan HS:ssä, että tutkinnantappoverkostoa ei muka ole olemassa. Presidentti Niinistön antaa Rappelle, Raija Toiviaiselle, virkamafiarikollisverkostolle ja nimittämilleen rikoskoplan KKO:n tuomareille, poliiseille ja syyttäjille rikollisia käskytyksiä, joilla leivotaan kostoluonteisia velkuutuksia ja tekaistuja kunnianloukkaustuomioita poliittisena terrorina sananvapauden tahalliseksi estämiseksi ja virkamafiarikollisuuden mahdollistamiseksi ja verkoston avulla kopla junailee miljardien rikoshyödyt joutumatta rikosvastuuseen normaalitavalla. Kaikki rikokset ja niiden tutkintojen estämiset junaillaan juuri salaa toimivan tutkinnantappoverkoston avulla.

Koplaan kuuluu tuhansia tuomareita, laamanneja (esimiestuomareita), oikeuskansleri Tuomas Pöysti, Helsingin KäO:n laamanni Tuomas Nurmi ja hänen laaja rikollisia velkuutuksia toteuttava koplansa, poliiseja, syyttäjiä, vouteja, muita virkamiehiä, asianajajia, LähiTapiolan johtoa ja lakimiehiä, LP Vahinkosaneeraus Oy, sen aliurajoitsija Jani Jormanainen, lääkäreitä (mm. Ranan Rimon), muita virkamiehiä, asianajajien valvontalautakunta, koko nykyinen valtiojohto, entinen valtiojohto ja oikeuskanslerinvirasto ja oikeusasimiehen toimisto leipovat ”laillisuus”-leimat päälle peitelläkseen virkamafiaverkoston rikoksia ja estääkseen niihin säädetyt korvausvastuut ja vankeustuomiot.

Virkamafiakopla toteuttaa ja vuosikymmeniä toteuttanut törkeitä valtiopetoksia, törkeitä petoksia, törkeitä virkarikoksia, Elokapina-rikollisuutta, salassapitorikollisuutta, muuta laajaa rikollisuutta ja verkoston avulla koplan jäsenet hankkivat rikoshyötynsä törkeillä rikoksilla. Toteutusten jälkeen verkosto estää uhrilta kaikki oikeussuojakeinot (kanteet,todistelun, valitukset ja esitutkinnat) samaan aikaan, jotta koplassa kukaan ei joudu normaalitavalla vastuuseen. Kopla junailee rikollisin menetelmin VahL 3:5 §:ssä säädetyn tilanteen, jossa päätöksiä ei saa ksokaan muutettua millään selvilläkään todisteilla eikä törkeitä rikoksia tutkittua koskaan silloin, kun heidän koplansa yhdessä ne törkeät rikokset toteuttaa. Sen sijaan todistelu ja oikeussuojakeinot estää tämä virkamafiakopla itse estääkseen jäseniään joutumasta vankilaan, jonne he kuuluvat ja korvaamaan uhreilleen mitään, vaikka todisteiden ja normien perusteella kuuluu korvata.

Lisäksi kopla Niinistön ohjeilla junailee lavastettuja rikostuomioita ja uhreista lisärahastuskohteista verkoston rikollisille. Syyttömistä uhreista leivotaan syyllisiä ja törkeistä rikollisista syyttömiä verkoston rikoksilla, jossa kaikki päätökset tehdään todistelu ja lainsäädäntö ohittaen. Nyt tämä rikollisuus on todisteillani päivänvalossa. Virkamafiakoplan uhreja on Suomessa valtava määrä ja uhreja ovat myös Koiviston konklaavin ja 1990 laman uhrit ja niissäkin Niinistö oli yksi valtiopetoshankkeen toteuttajista ja demaripresidentti Tarja Halonen salaili laittomasti demaripresidentti Koiviston ja KKO:n tuomarien koplan rikokset, joilla pankkikriisin aikana kymmenet tuhannet yritykset ajettiin konkurssiin ja yrittäjien omaisuus ryöstettiin a 15.000 ihmistä teki itsemurhan jouduttuaan virkamafian uhriksi ja menetettyään omaisuutensa.

Toivon, että suomalaiset yhtyvät vaatimuksiini, että lasteni, minun, Koiviston konklaavin ja kaikkien virkamafian uhrien velkuutuksiin liittyvät rikokset on nyt tutkittava ja tekijät tuomittava pitkiin vankeusrangaistuksiin, KKO:n on purettava päätökset ja kaikki törkeillä petos- ja virkarikoksilla, salassapito- ja muilla rikoksilla ja tutkinnantapoilla aiheutetut vahingot on korvattava uhreille.

Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä alla sitaateissa oleva teksti Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella [email protected] ja [email protected] ja [email protected]. Lähetä noihin kolmeen poliisin s-postiosoitteeseen teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 17.11.2021 tekemään ja 19.11.2021 julkistamaan tutkintapyyntöön, joka koskee 12.12.2018 muistiolla ohjeistettua laitonta tutkinnantappotoimintaa ja siihen liittyvää virkamafiarikollisuutta, uhrien korvauksia ja KKO:lle esitettyä purkuvaatimusta. Vaadimme kaikkien tekojen perusteellista tutkintaa siitä riippumatta, kuka rikokset on tehnyt ja miten korkeassa virka-asemassa ne on tehty.” Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys. Voitte halutessanne yhtyä tutkintapyyntöön myös omin sanoin.

Tutkintapyynnön nro 11 todisteet

Tutkintapyyntö 12 (Mikko Kärnän ja Antti Pelttarin koronalausumat ja Kärnän laittomat pakotteet)

Tutkintapyyntö koskee kansanedustaja Mikko Kärnän ja Supon virkamiehen Antti Pelttarin julkisia lausumia. Laumat sisältävät törkeissä kiihottamis- ja kunnianloukkausrikoksissa ja syrjintärikoksissa tarkoitettua kiellettyä ”rokottamattomien” leimaamista mm. haitallisiksi, yhteiskunnasta eristettäviksi ja Kärnän lausumissa myös perättömästi ”mielisairaus”-vihjauksia. Lisäksi viestinnän tarkoituksena on koko väestön vammauttaminen, injektiokuolemien aiheuttaminen ja salailu, biljoonien rikoshyötyjen hankinta kokeellisella ”koronarokotteeksi” väitetyllä tuntemattomalla aineella ja laajojen laittomien pakotteiden, rokotepakkojen ja perus- ja ihmisoikeusloukkausten tahallinen toteutus. Kärnä leimaa rikollisella viestinnällään haitallisiksi Lapin tuhoajiksi perättömästi myös kaikki saamelaiset. 

Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä alla sitaateissa oleva teksti Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella [email protected] ja [email protected] ja [email protected]. Lähetä noihin kolmeen poliisin s-postiosoitteeseen teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 25.11.2021 vireille laittamaan ja julkistamaan tutkintapyyntöön. Vaadimme kaikkien tekojen perusteellista tutkintaa siitä riippumatta, kuka rikokset on tehnyt ja miten korkeassa virka-asemassa ne on tehty.” Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys. Voitte halutessanne yhtyä tutkintapyyntöön myös omin sanoin.

Tutkintapyynnön nro 12 todisteet

Tutkintapyyntö 13 (Globaali koronapetos, Krista Kiurun, PerVLK:n, Lasse Lehtosen, Sanna Marinin, Antti Rinteen ym. pakkorokotushanke, sen motiivit ja oikeat salatut tilastot)

Tutkintapyyntö on jatkoa tutkintapyynnöille 7, 10 ja 12 koronasioissa. Se koskee erityisesti Krista Kiurun, perustuslakivaliokunnn, lääkärien Lasse Lehtosen, Asko Järvisen, Antti Rinteen, Mikko Kärnän, Sanna Marinin ym. pakkorokotushanketta ja Omikron-valehtelua ja valehtelun motiiveita. Covid19-injektio ei ole rokotus, vaan häikäilemätön rikollinen ihmiskoe. Sen tavoitteena on vähentää ns. huoltosuhdeongelmaa eli vähentää erityisesti ei-tuottavan vanhusväestön määrää, kun suuret ikäluokat ovat tulleet eläke- ja vanhuusikään eikä valtio pysty suoriutumaan heidän aiheuttamastaan hoito- je eläkevastuusta.

Kuolemat, vammat ja injektion aiheuttamasta immuunikadosta johtuva piikitetyn väestön valtava tartuttavuus ja sairastavuus eivät johdu varianteista ja korosta, vaan heihin piikitetystä tuntemattomasta aineesta, joka vaikuttaa perimään ja aiheuttaa kehon sisällä sairauksia ja variantteja.

Koska rokottamaton väestönosa on terve, Kiuru, Lehtonen, Järvinen, perustuslakivaliokunnan lainrikkojat ym. yrittävät eliminoida jäljellä olevan terveen väestönosan (n. 20 % väestöstä) rikollisia pakkorokotuksia toteuttamalla 16.12-28.12.2021 laittomilla päätöksillä, jotka perustuvat pelkästään valehteluun ja häikäilmättömään lainrikkomiseen. He kehittävät naurettavia ”omikron”-peloteterroritarinoita ja lääkäri Lasse Lehtonen erityisesti värvätään valehtelemaan mitä tahansa päättömyyksiä joka paikkaan. Lehtosen ja kenenkään laittomia pakkorokotuksia ajavan ”päätelmät” eivät perustu tilastoihin, vaan niiden tahalliseen salailuun, höpöhöpön viestintään ja ”oletuksiin”, joita Lehtosen ja Kiurun johdolla levitetään ”oletuksilla” (= valehtelemalla Omikronin muka-räjähdysmäisestä leviämisestä) eikä mitkään Lehtosen, Kiurun, perustuslakivaliokunnan, Järvisen, Nohynekin, Rämetin tai kenenkään ihmiskokeen toteuttajan lausumat ja rajoitukset ole missään vaiheessa perustuneet tieteeseen eikä lakeihimme, vaan lakien ohittamiseen laittomien perus- ja ihmisoikeuksien poistamiseksi huuhaa-pandemian peloteterrorin valheellisella valtiojohtoisella viestinnällä

Lehtonen, Kiuru, Järvinen ja koko rokotushankkeen organisaation virkamiehet ja laittomia rajoituksia ja laittomia passeja hyväksyneet kansanedustajat yksinkerataisesti vaan valehtelevat tahallaan kansalle ihan kaikesta vetääkseen ihmiskoettaan ja sen avulla pk-yritysten tuhohanketta ja väestön tuhohankettaan ja laittomia rajoituksia väkisin läpi. He valehtelevat omikronista ja sen muka ”räjähdysmäisestä” leviämisestä ja että omikron olisi ”vallitseva” sairaus, vaikka joulukuussa 2021 Suomessa on naurettavat 57 väitettyä tautitapausta.

Lisäksi tutkintapyyntö koskee facabookin faktantarkistusryhmän laitonta rikollista sensuuria, joka on kielletty kokonaan PL 12 §:ssä ja EIS 10 artiklassa ja viestintäministeri Timo Harakka on tehnyt rahakkaan laittoman sopimuksen samaan aikaan juuri facebookin kanssa. Tutkintapyyntöön on kerätty myös lisää Lehtosen, Kärnän, toimittaja Sanna Ukkolan, piispa Teemu Laajasalon ym. vihapuhelausumia.

Tutkintapyyntö sisältää tärkeät juridiset ja lääketieteellisen faktat siitä, että kaikki Kiurun, Lehtosen ja perustuslakivaliokunnan 16.12.-28.12.2021 toteuttamat päätökset, joilla työsuhteen ehdoksi asetetaan ihmiskokeeseen suostuminen, ovat TSL 7:2 §:n, RL 11:11 §:n, PL:n (mm. 6, 7 ja 18 §:n), EIS:n ja yhdenvertaisuuslain kieltämää rikollista syrjintää. Kun rokotetut lisäksi tilastojen mukaan tartuttavat, kuolevat ja sairastuvat rokottamattomia enemmän, millekään koronapasseille, AVI-rajoituksille ja muillekaan feikkipandemian tekaistuille, syrjiville ja toimimattomille rajoituksille ei ole mitään juridisia ja lääketieteellisiä perusteita.

Kyseessä on biljoonien rikoshyötyjen hankinta kokeellisella ”koronarokotteeksi” väitetyllä tuntemattomalla aineella ja laajojen laittomien pakotteiden, rokotepakkojen ja perus- ja ihmisoikeusloukkausten tahallinen toteutus ja rikollinen depopulaatiohanke, jossa erityisesti vanhat ja sairaat ovat joutuneet tappopiikin kohderyhmäksi ja kuolemien räjähdysmäinen nousu kaikissa ikäryhmissä sekä myös erityisesti lasten, nuorten, terveiden urheilijoiden ja kokeen uhriksi otettujen lasten ja syntymämättömien vauvojen kuolinlukujen räjähdysmäinen nousu näkyy suoraan tilastoista. Kyseessä on globaali rikollinen ihmiskoe, jossa koehenkilöilta on salattu kaikki oikeat fakta petokselliseksi erehdyttämiseksi, jotta valtavat biljoonien rikoshyödyt on saatu rikollisella ihmiskokeella ja siihen liittyvillä törkeillä petoksilla hankittua lääketeollisuudelle 3-6 kk välein ja ihmisiä on tapettu ja vammautettu tällä ihmiskokeella. Päättäjät ovat tienneet, että ”rokotetta” ei ole tutkittu ja että kyseessä ei ole rokote, vaan geniteknologiaa, jolla on tarkoitus vähentää väestöstä kustannuksia aiheuttava osa, vähentää muutenkin väestöä ja ottaa jäljelle jäävistä henkilöistä valtion totaalinen kontrolli ja ryöstää valtiot, poistaa pk-yritykset markkinoilta (josta luodaan suuryrityksille rahastus) ja ryöstää ihmisten omaisuutta myös maksattamalla tätä kaikkea rikollista eliitin toimintaa uhreilla muun valtiopetoshankkeen ja virhervasemmiston diktatuurin avulla.

Erehdyttämistä tulee tutkia myös RL 36:1 ja 2 §:n säätämänä törkeänä petoksena, jossa petoksellinen erehdyttäminen kohdistuu koko väestöön karmivin seurauksin. Rokotekuolemia ja rokotehaittoja hankkeen toteuttaja salailevat omikron-tarinoilla kahdella motiivilla: A) peitelläkseen faktoja rokotekuolemista ja rokotehaitoista (ihmiset eivät kuole koronaa, omikroniin, deltaan tai muuhunkaan varianttiin, vaan injektion kropassaan aiheuttamiin sairauksiin) ja B) markkinoidakseen uhreilleen lisää tehottomia, tappavia, terveydelle haitallisia kokeellisia injektioita lääketeollisuuden ja eliitin em. tarpeisiin ja valtavien rikoshyltyjen hankintaan.  

Tutkintapyyntöön voi yhtyä lähettämällä alla sitaateissa oleva teksti Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella [email protected] ja [email protected] ja [email protected]. Lähetä noihin kolmeen poliisin s-postiosoitteeseen teksti ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 16.12.2021 vireille laittamaan ja julkistamaan tutkintapyyntöön siltä osin kuin olen asianomistajana rikosasiassa. Vaadimme kaikkien tekojen perusteellista tutkintaa siitä riippumatta, kuka rikokset on tehnyt ja miten korkeassa virka-asemassa ne on tehty.” Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys. Voitte halutessanne yhtyä tutkintapyyntöön myös omin sanoin.

Tutkintapyynnön nro 13 todisteet

Tutkintapyyntö 14 ja rikosilmoitus 27.12.2021 koronarokotepetoksista ja pakkorokotushankkeesta

Tutkintapyyntö on jatkoa tutkintapyynnöille 7, 10, 12 ja 13 koronasioissa. Siinä kuvataan valheellinen omikronin-pelonlietsonta, sen todellisena motiivina oleva rokotevammojen ja rokotekuolemien salailu, pakkorokotushankkeen valmistelu valheellisella PerVL 16.12.2021 päätöksellä ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen ja esittlijäneuvos Johanna Koiviston OKV 8.11.2021, päätöksellä, jossa valehdellaan lapsien rokottamista mahdolliseksi lasten itsepäätännällä ja asetuksella ja jätettiin siinä tarkoituksessa kokonaan asiaan oikeasti sovelletta HolhTL soveltamalla. Rikosilmoituksessa selvitetään, kuinka uutinen 6.4.2021 paljastaa kokeellisen mRna-injektion rokotehaittojen ja tautia pahentavan vaikutuksen olleen ennen rikollisen ihmiskokeen aloitusta tiedossa.

Päivi Strömmer kokoaa tutkintapyyntöihin liittyviä henkilöitä ja lähettää tiedot kootusti poliisille. Jos halua yhtyä tutkintpyyntöihin ja rikosilmoituksiin, ota yhteyttä häneen s-postilla [email protected]. Tähän rikosilmoitukseen on yhtynyt muutamassa päivässä jo lähes 500 ihmistä.

Tutkintapyyntöön voit yhtyä halutessasi myös omasta s-postistasi lähettämällä alla sitaateissa oleva teksti Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella [email protected] ja [email protected] ja [email protected]. Jos lähetät yhtymisviestin itse etkä Päivin kautta, voit laittaa viestiisi esim. tekstin ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 27.12.2021 vireille laittaman rikosilmoituksen tutkintavaatimuksiin siltä osin kuin olen asianomistajana rikosasiassa ja koska olen asianomistajana asiassa. Vaadimme kaikkien tekojen perusteellista tutkintaa siitä riippumatta, kuka rikokset on tehnyt ja miten korkeassa virka-asemassa ne on tehty.” Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys. Voitte halutessanne yhtyä tutkintapyyntöön myös omin sanoin.

Tutkintapyynnön nro 14 ja rikosilmoituksen todisteet

Tutkintapyyntö 15 ja rikosilmoitus 29.12.2021 eduskunnan 28.12.2021 laittomasta ja lääketieteellisesti perusteettomasta pakkorokotuspäätöksestä

Tutkintapyyntö on jatkoa tutkin tapyynnöille 7, 10, 12-14, jotka koskevat koronapandemiahuijausta ja”koronarokotteeksi” väitetyn rikollisen ihmiskokeen rikollista päätöksentekoa ja rikosilmoituksessa kuvataan 28.12.2021 rikollisen päätöksen motiivit, lainvastaisuus, tilastojen vastainen valehtelu ja muut törkeiden petosten ja ihmisoikeusrikosten petoksellinen valehtelu.

Päivi Strömmer kokoaa tutkintapyyntöihin liittyviä henkilöitä ja lähettää tiedot kootusti poliisille. Jos halua yhtyä tutkintpyyntöihin ja rikosilmoituksiin, ota yhteyttä häneen s-postilla [email protected]. Tähän rikosilmoitukseen on yhtynyt vuorokaudessa jo satoja ihmisiä.

Tutkintapyyntöön voit yhtyä halutessasi myös omasta s-postistasi lähettämällä alla sitaateissa oleva teksti Supolle ja KRP:lle s-postilla osoitteella [email protected] ja [email protected] ja [email protected]. Jos lähetät yhtymisviestin itse etkä Päivin kautta, voit laittaa viestiisi esim. tekstin ”Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 29.12.2021 vireille laittaman rikosilmoituksen tutkintavaatimuksiin siltä osin kuin olen asianomistajana rikosasiassa ja koska olen asianomistajana asiassa. Vaadimme kaikkien tekojen perusteellista tutkintaa siitä riippumatta, kuka rikokset on tehnyt ja miten korkeassa virka-asemassa ne on tehty.” Muistakaa mainita s-postissanne oma nimenne ja päiväys. Voitte halutessanne yhtyä tutkintapyyntöön myös omin sanoin.

Tutkintapyynnön nro 15 ja rikosilmoituksen todisteet

Tutkintapyyntö ja rikosilmoitus 16

Rikosilmoitus koskee törkeitä kunnianloukkauksia, vääriä ilmiantoja, vainoamista ja syrjintää, jotka kohdistuvat erityisest henkilööni ja joita on tehtailtu sopimalla niistä etukäteen ja toteuttamalla niitä rikosilmoituksessa listattujen henkilöiden yhdessä sopimalla tavalla laajana rikoskumppaniverkostona maineeni mustaamiseksi, kansalaisaktivisti- ja yhdistystoimintani ja sananvapauteni tahalliseksi estämiseksi ja rokotefasismin ja rikollisen sensuurin tahalliseksi toteuttamiseksi. Lisäksi ne postailut ja törkyviestit kohdistuvat kaikkiin rokottamattomiin, kannattajiini, fb-kavereihini, yhdistykseni jäseniin ja perheeseeni. Tälläkin rikoksella on siis paljon asianomistajia, joten rikosilmoitukseen voi yhtyä. On myös selvää, että Naistenhuoneen koplalla on paljon muitakin uhreja. HUOM! Muut uhrit: katsokaa rikosilmoitukseni otsikot 2 ja 3 ja tarkistakaa, onko siellä henkilöitä, joiden nettikiusaamisen uhrina te muutkin olette olleet ja yhtykää rikosilmoitukseeni.

Satoja minuun suunnattuna rikoksia on toteutettu tahallaan mm. suljetussa Naistenhuone Original-ryhmässä fb:ssä. Koplan johtajana ja organisaattorina on toiminut vasemmistotaustainen, Elokapina-rikollisuutta ja muuta tahallista rikollisuutta ihannoiva Terhi Suokas, joka kehuu laatineensa ryhmän säännöt toteuttaakseen erityisesti minuun kohdistuvaa törkeää rikollisuutta. Hän on laatinut koplansa kanssa tekstejä, joissa minut leimataan mm. naudaksi (postaamalla tekstin yhteyteen myös värikuvaa isosta lihavasta lehmästä), mielisairaaksi, sokeaksi kanaksi, lasten veren juojaksi ym. ja koplan häikäilemätön pomo Suokas sopi rikoksiaan peitelläkseen ja jatkaakseen, että 120 kpl tuon salaisen suljetun ryhmän naista mm. ”Jen Coquelec, Jenny Nieminen, Outi-Maria Pakarinen, Crista Kortelainen, Pauliina Galkin, Johanna Kuhn, Tiia Meronen, Tiina Sutinen, Merja Aihio, Hanna Nevantausta ja kaikki muut minulle täysin tuntemattomat naiset siellä ryhmässä postailevat satoja törkeyksiä ja sen päälle laativat etukäteen sopimiaan vääriä ilmiantoja.

Rikoksista tekee irvokkaita, että en tunne heistä ketään ja Naistenhuone Original-ryhmän sääntöjen mukaan ryhmissä kuuluu olla ”hyvä ihminen ja kohtelias” ja samaan aikaan näiden ”hyvien ihmisten” postauksia tulee salailla eikä niitä saa ilmiantaa ryhmästä ulospäin. Suokas kehuu, että säännöt on kirjoitettu, koska heidän mielestään heille kuuluu ”oikeus salaa törkykirjoittaa Naistenhuoneessa ihmisistä”. Crista Korpelainen mm. ”tietää”, että olisin löytänyt juristitutkintotodistuksenikin ”yllärinä muropaketista”, vaikka tutkintotodistukseni ovat näkyvissä täällä virkamafia-sivuilla.

Kyseessä on iso rikollisryhmä, joka jatkuvalla syötöllä tehtailee myös yhdessä sopimiaan fb-banneja vastustajilleen eli estää paitsi minun, myös muiden vastustajiensa perus- ja ihmisoikeudeksi EIS 10 artiklassa ja PL 12 §:ssä säädettyä sananvapautta ja siihen sisältyvää oikeutta kenenkään estämättä julkistaa ja vastaanottaa tietoja. Suurin osa heidän postauksistaan loukkaa paitsi minua, myös kaikkia fb-kavereitani, sometoimittajia, yhdistykseni jäseniä ja rokotteista kriittistä tietoa esittäviä ihmisiä. He haukkuvat meitä mielisairaiksi, hörhöiksi, paskasakiksi ym. eikä se ole heillekään sallittua, vaan rikokseksi säädettyä toimintaa, jota tämä ”hyvien ihmisten salaseura” toteuttaa nimenomaan salaa estääkseekseen uhriltaan puolustautumisen. Heidän toimintaansa ei voi puolustella millään ja koska minulla ei ole salailuvelvoitetta itseeni ja kehenkään kohdistuvista rikoksista erikä mitään hävettävää, julkistan nyt ja jatkossakin kaikki vastaavat teot ja saan ne kyllä selville.

Osa rikosilmoitukseni otsikossa 2 luetteloiduista naisista on osallistunut kirjoitusketjuun vain tulemalla paikalle ”innokkaana seurailemaan” rikollista alhaista kirjoittelua. Heillä jokaisella oli ilmiantovelvoite, koska rikoksentekijän suojeleminen säädetään rikokseksi RL 15:11 §:ssä. Rikosten päätekijä ja organisaattori Terhi Suokas omahyväisesti postailee, että Naistenhuoneen säännöt on laadittu ”rikoksentekovälineeksi”, ja että ilmiantajat lentävät ryhmästä ulos. Missään ryhmässä ei tietenkään voi laatia sääntöjä, joiden tarkoituksena on salaisten rikosten toteutus ja rikosten peittelyvelvoite. Myös ne, jotka mieluummin antoivat minun olla näiden salaisten törkeiden rikosten kohteena, jota saavat pysyä ryhmässä, teko on laiton. Se vastaa sitä kuin jos näkisi jonkun pahoinpideltävän tai jääneen auton alle eikä hälyttäisi apua. Julkistamalla kaiken pyrin parantamaan uhrien asemaa. Kaikki eivät ole tällaisten sadististen kiusaajien uhreina yhtä kestäviä kuin minä. Jotkut kiusatut tekevät itsemurhan juuri sellaisten törkeiden raukkamaisten joukolla tehtailtujen rkosten uhreina, jotka rikokset rikosilmoituksessani kuvaan. Eikä näiden rikosten kohteeksi minunkaan kuulu joutua julkisuuden henkilönä, kuten Suokaksen rikoskoplan postailijat ilkkuvat salaisissa postauksissaan ja eikä minullekaan näiden sadististen raukkamaisten postailijoiden ja niiden salailijoiden kuulu haittaa, vahinkoa ja kärsimystä aiheuttaa.

Toteutettuaan rikoksensa he innoissaan hihkuvat: ”Täähän meni ihan vitun hyvin!”. No minä voin taata, että eipä heillä kovin hyvin tule tämän jälkeen menemään. He joutuvat julkisen häpeän alaisiksi ihan omilla teoillaan ansionsa mukaan ja vielä maksamaan minulle korvaukset ja saavat rangaistukset teoistaan. Jos poliisi leipoo näiden hyväksi tutkinnantappoja, minä nostan asianomistajasyytteet ja haen niillä korvaukset. Kulttijohtaja Juha Ruohosta vastaan minulla on jo kanne vireillä Varsinais-Suomen KäO:ssa ja ilmoittelen, kun julkinen oikeudenkäynti alkaa. Tervetuloa seuraamaan paikan päälle.

Entinen toimittaja Kari Lumikero hämmästyttää tietämättömyydellään ja hölmöillä asenteillaan ja olen vaatinut tutkittavaksi hänen lausumiaan Apu-lehdessä ja toimittajan ja päätoimittajien tekoja rikoksina (törkeä kiihottaminen rokottamattomien kansanryhmää vastaan).

Lisäksi ja samaan aikaan olen ollut vuosia satojen vastaavien rikosten kohteena siten, valheellista törkyviestintää ”mielisairauksistani” väitetyistä (tosiasiassa siis olemattomista) vapaamuurariyhteyksistäni ja muuta hevonpaskaa on tahallaan levitetty joka puolelle ja aina pääsääntöisesti minulta itseltäni salaa puolustautumiseni estämiseksi. Osa rikoksentekojöistä on samoja eli Naistenhuoneen koplassa toimii Elokapina-rikollisverkoston jäseniä ja kannattajia (mm. Terhi Suokas, Jen Coquelec ja Jenny Nieminen) ja tekojeesus Juha Ruohosen kulttiperhe, joka on Naistenhuoneen koplan osana postaillut jo kesästä 2021.

Törkeitä minuun kohdistettuja kunnianloukkauksia on levitetty AIVAN TAHALLAAN sarjatuotantona suljetussa Me Kansa-ryhmässä Jukka Davidssonin, Henri Kauramäen ym. porukoissa, suljetussa Loppu viranomaismielivallalle-ryhmässä ja Totuus&rikos-ryhmässä Mika Leppäsen, Nicholas Peltolan, Miko Vainion satojen törkyviestien ja perättömien ilmiantojen sarjana poliisille, käräjä- ja hovioikeuksiin,kulttijohtaja Juha Ruohosen, hänen perheensä Susanna, Monika, Lauri, Hanna ja Elina Ruohosen, AA Lotta Kroneld-Virtasen satojen sivujen rikollisena viestintänä, LähiTapioaln johdon, Markku Sundström- ja Petri Jäntti-nimisten miesten postauksilla, Henna Maria Vermeulenin ja hänen johtamansa Police for Freedom-ryhmittymän viestinnällä, tuomariverkostossa mm. laamanni Tuomas Nurmen, KäT Noora Kempin, KäT Kirsti Hakolan, KäT Hannu Vienon, KäT Paula Helinin, KäT Pasi Kettulan, KäT Hanna Väliahon, KäT Johanna Ilmasen, laamanni Markku Braxin, AA Jarmo Henrikssonin, AA Pontus Baarmanin, AA Heikki Saksan, AA Mika Kivikosken, AA Jukka Suvannon ym. asianajajien salaisissa varjovalmisteluissa (joista on hallussani täysi kirjallinen näyttö), Lohjan kaupungissa mm. lakimies Sanna Lundströmin koplan rikoksilla sekä perussuomalaisessa puolueessa salaa Riikka Slunga-Poutsalon johdolla vuosia ja muiden rikosilmoituksessa mainittujen henkilöiden suunnitelmallisena rikollisuutena netissä, s-postilla, suullisesti, Telegramissa, kaikilla välineillä.

Olen 8.1.2022 laittanut vireille laajaa asiaa koskevan rikosilmoituksen, joka on tämän tekstin lopussa klikattavissa kaikkien nähtäville. Lisäksi alla ovat klikattavissa muutamat esimerkkitodisteet. Poliisille niitä on siis mennyt yhteensä noin 400 kpl. Olen eilen 9.1.2022 ja tänään 10.1.2022 postittanut poliisille yli 320 kuvakaappausta todisteeksi ja noin 100 muuta todistetta ja sitä ennen satoja kuvakaappauksia, muita todisteita ja henkilötodistajalistan muiden rikosilmoitusten liitteeksi.

Vaadin 8.1.2022 rikosilmoituksella 1 Meur korvausta ja 5 vuoden tuomioita päätekijöille. Korvaukset saatuani lahjoitan osan niitä yhdistyksen Oikeusturvakeskus ry:n toimintaan tukeakseni muita virkamafian ja nettikiusaajien uhreja ja tekemääni oikeusturvatyöhön.

Lista Naistenhuoneen viestiketjuun osallistuneista on rikosilmoitukseni otsikossa 2 ja alussa mainitaan, ketkä ovat päätekijöitä. Kukaan Naistenhuoneen postailijoista, Sanna Lundström, Kari Lumikero, Petri Jäntti, Mauri Peltokangas, Hanna Vermeulen, Lotta Kroneld-Virtanen ja lähes kukaan muukaan heistä ei ole koskaan tavannut minua ja perhettäni eivätkä tunne minua eivätkä tiedä postailemistaan asioista yhtään mitään. Tämä on samalla valaiseva esimerkki siitä, miten joukossa tyhmyys tiivistyy.

Kunkin Naistenhuoneen kirjoitusketjussa olleen tarkempi osallisuus ilmenee niitä kuvakaappauksista, jotka tänään toimitin poliisille. Crista Korpelaiselle, Terhi Suokakselle, Tiia Meroselle, Pauliina Galkinille ja muille postailijoille tulee siis nyt sitten tälläinen Prinsessa Leian vastaisku yllärinä, jota eivät löydä Cristan postailemalla tavalla muropaketista, vaan täältä virkamafia.fi-sivuilta, seuraavaksi poliisin yhteydenotoista ja teen näistä ”hyvistä ihmisistä” myös oman jakson Jaanalla on asiaa-ohjelmaan. Jokainen koplan rikosten ilmiannot laiminlyönyt on osaltaan mahdollistanut näitä raukkamaisia rikoksia minulta salaa ja suojellut rikoskoplan jäseniä. Muut 8.1.2022 rikosilmoituksen kohteena olevat henkilöt mainitaan rikosilmoituksen otsikossa 3 ja kunkin teko kuvataan rikosilmoituksen tekstissä. Lopussa on luettelo todisteista. Lisäksi vireillä on useita erillisiä rikosilmoituksia, joissa poliisi on käynnistänyt tutkinnat 1.10.2021 ja 1.11.2021. Tulen jatkossa vastaamaan tällaisiin paskanlevityksiin yhtö kovin ottein. Jokaiseen niistä tulen laatimaan rikosilmoituksen, joten kunniani loukkaajille tämä siis tiedoksi. Tämä ei ole uhkaus, vaan toteamus.

Esimerkkitodisteita rikosilmoitukseen 16

Kopla johtajat Terhi Suokas ja Pauliina Galkin nuolaisevat ennen kuin tipahtaa ja innoissaan postailevat Suokaksen huijattua poliisia ja koplan toteutettua väärät ilmiannot poliisille ja fb:lle: ”täähän meni ihan vitun hienosti!” Nyt jätän yleisön naureskeltavaksi, että menikö Naistenhuoneen ”hyvillä ihmisillä” homma ihan putkeen …

Rikosilmoitus ja tutkintapyyntö 17

Tutkintapyyntö koskee maailman laajinta ”koronarokotteeksi” väitettyä petosta ja joukkotuhontarikosta. Rikosilmoitukseen voi liittyä ilmoittautumalla kirjallisesti yhtyvänsä rikosilmoitukseen. Viestin rikosilmoitukseen yhtymisestä voi lähettää s-postilla osoitteeseen [email protected].

Ihmiskokeella on tapettu ja pysyvästi vammautettu tahallaan valtava uhrimäärä, myös lapsia. Uhrit on huijattu aivopesun, valtamedian, virkamafiaan kuuluvien ns. asiantuntijalääkärien (mm. Lasse Lehtonen, Mika Salminen, Hanna Nohynek, Mika Rämet, Markku Tervahauta, Markku Mäkijärvi, Asko Järvinen), valtamedian, mediapoolin, facebookin, Pfiserin, muiden rokotevalmistajien ja valtaeliitin tuottamalla tahallisella disinformaatiolla, propagandalla ja sensuurilla sekä tilastoista näkyviä rokotekuolemia ja muita vakavia rokotehaittoja tahallaan salailemalla ja tilastoja väärentämällä osallistumaan rikolliseen ihmiskokeeseen luulemalla sitä auttavaksi ja hyödylliseksi rokotteeksi sen olematta ”rokote”ja antamatta mitään suojaa koronaa tai muutakaan tautia vastaan.

Hyötyjen sijaan kokeellinen covid19-injektio on aiheuttanut suoraan tilastoista näkyvän valtavan nousun tartunta-, kuolema- ja sairastavuusmäärissä. Esim. 145 vuotta alalla toimineen USA:n vakuutusyhtiön tilaston mukaan ”rokotuksen” jälkeen on 18-64-vuotiaiden kuolemien määrä noussut hälyttävästi 40 %, injektio ei auta estämään koronan vakavia oireita, kuolemaa eikä sillä ole mitään normaalin rokotteen hyödyllisiä vaikutuksia, koska se ei ole edes testattu rokote, vaan kokeellinen mRna-injektio, joka muuttaa myös ihmisen genetiikkaa hallitsemattomalla tavalla ja saa solut hyökkäämään kehon sisällä omia terveitäkin soluja vastaan. Covid19-injektioilla piikitetyt menettävät luontaisen immuniteettinsa, sairastuvat, tartuttavat entistä henpommin ja entistä vaarallisempia variantteja. Piikitetyt kehittävät kehossaan niitä vaarallisia variantteja. Tartuntojen määrä lisääntyy sitä rajummin, mitä enemmän rokotekattavuus nousee eli mitä enemmän piikitetään. (esim. Suomi 200 tartuntaa/pv ennen piikityksiä, nyt vähintään 20.000 tartuntaa/pv ja Autraliassa yli 175.000/pv) eikä Suomessa enää tilastoida ja testata tartuntoja normaalitavalla karmivan rokotehaittafaktan peittelemiseksi.

Piikitetyt toimivat tartuntalähteenä ja kuolinmäärät ja nuorten urheilijoiden sydänkuolemien määrä ovat suorassa syy-yhteydessä piikityksiin, WHO ja Euroopan lääkevirasto ovat 11.1.2022 ja 12.1.2022 myöntäneet ”rokotteet” tehottomiksi koronaan ja vaaralliseksi immuunikadon aiheuttajiksi. Tässä tilanteessa Suomessa on aloitettu 5-11-vuotiaiden lasten piikitykset ja 28.12.2021 rikollisella tavalla yritetään pakottaa terveet rokottamattomat sotelaiset ja palomiehet saman rikollisen ihmiskokeen, sairastuttamisen, immuunikadon ja kuolemisen uhreiksi. Rikosilmoituksen todisteena on tilastoja, lääkäri Seppo Sutisen 15.1.2022 ansiokas lausunto (jossa lääketieteellinen syy-yhteys ”rokotteen” ja tilastojen osoittamien kuolemien ja haittojen välillä todetaan) ja muita selviä todisteita ihmiskunnan pahimmasta ja kavalimmasta joukkotuhonta- ja petosrikoksesta. On vielä epäselvää, kuinka paljon uhreja ihmiskoe tulee kuolemina Suomessa ja globaalisti aiheuttamaan.

Juristi tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Sanna Marin uudenvuodenpuheessaan ja muut rikollisen ihmiskokeen toteuttajat suosittelevat ja pakottavat parhaillaan ottamaan muka turvallisena ja toimivana ”rokote” ja kolmansia ja neljänsiä tappavia rokotekierroksia myös heikkokuntoisille vanhuksille ja toteuttavat massiiviseen huijaukseen perustuvaa 5-11-vuotiaiden viattomien lasten piikityksiä kokeellisella injektiolla, josta on pelkkää valtavaa ja pysyvää vahinkoa ja jonka WHO ja Euroopan lääkevirastokin ovat tehottomaksi koronaan todenneet ja erityisesti useiden peräkkäisen injektoinnin aiheuttavan immuunikatoa. Samaan aikaan, kun lasten rikolliset ihmiskoepiikitykset aloitetaan ja ”maan isä” Sauli Niinistö ja hallitus jatkavat koko väestön erehdyttämistä tuhoamaan terveytensä ja kuolemaan vaarallisia piikityksiä suositellen ja vaaroja salaillen, HYKS-johtajien rokoteinto on pudonnut 95 %:sta 20 %:iin (2/10), rokotettu EU-pomo kuoli juuri immuunikatoon ja satoja nuoria on ”rokotteen” jälkeen saanut tappavan sydänkohtauksen, joka on tyypillinen ”rokotteen” haitta seuraamus.

Motiivina sille, että lapset ihmiskoepiikitetään ja sotelaisia ja palomiehiä ja koko väestö yritetään pakkopiikittää, on peitellä jo toteutetun ihmiskokeen rikoksia, kuolemia ja immuunikatoa. Suomessa ja maailmalla ei leviä ”omikron”, vaan piikitettyjen levittämät taudit, rokotehaitat. Koska tervet rokottamattomat ovat verrokkiryhmä, päättäjämme omien rikostensa korvaus- ja rikosvastuu välttämiseksi ja rikostensa seurausten peittlemiseksi pyrkivät lasten, sotelaisten ja muiden vielä terveiden piikityksillä tahallaan tuhoamaan koko väestön terveyden välittämättä aiheuttamistaan lisäkuolemista ja uhrien (myös lasten) immuunikadosta ja pysyvästä terveyden vahingoittamisesta. Niinistö, hallitus, Lehtonen ja muut rikollisen ihmiskokeen toteuttajat pyrkivät siihen, että kaikki ovatyhtä sairaita, jotta piikitetyt uhrit eivät voisi verrata heikentynyttä terveydentilaansa ja rokotekuolemien määrää terveeseen verrokkiryhmään.

Olen jättänyt 18.1.2022 rikosilmoituksen sähköisesti KRP:lle ja samalla vaatimuksen puolustusvoimille, että lasten ihmiskoepiitys ja muutkin kokeelliset ”rokotukset” keskeytetään välittömästi. Lisäksi 19.1.2022 vien rikosilmoituksen KRP:lle paperimuodossa ja vireille laittaminen videoidaan. Rikosen asianomistajia ovat koko väestö, yrittäjät ja yritykset. Kaikki ”korona”-huijauksen perusteella valtioneuvoston, AVI:n ja kansanedustajien asettamat rajoitukset ovat laittomia ja myös niillä aiheutetut taloudelliset vahingot ja perus- ja ihmisoikeusloukkaukset ovat korvattavaa vahinkoa.

Rikosilmoituksen 17 todisteita

Tässä ovat rikosilmoituksen 9 ensimmäistä todistetta. Todisteiden luettelo on rikosilmoituksen lopussa. Kaikkiaan todisteita on 87 kpl. Rikosilmoitus liittyy muihin edellä oleviin rikosilmoituksiin ja tutkintapyyntöihin.

Rikosilmoitus ja tutkintapyyntö 18

Historiallinen rikosilmoitus koskee seuraavaa:

 1. Joukkotuhontarikokset ja niiden karmivien seurausten peittely aloittamalla kuolemantapaustilastojen salailu ja väärentämällä kaikkia rokotehaittatilastoja rikosilmoituksessa yksilöidyillä väärennysmenetelmillä 
 2. Joukkotuhonnan toteutuksessa käytetyt rokottamattomiin kohdistetut kiihottamisrikokset (”kansanryhmän” laillinen tulkinta selvitetty rikosilmoituksessa)
 3. Poliisin rikokset Convoy-tapahtumassa
 4. Valtamedian, valtioneuvoston, Niinistön, toimittaja Sanna Ukkolan ja virkamafiaverkoston salaiset etukäteissopimukset systemaattisen disinformaation tuottamisesta joukkotuhontarikosten ja muun virkamafiarikollisuuden toteuttamiseksi ja peittelemiseksi
 5. Anu Vehviläisen olennainen osuus laajassa valtiopetos-, petos-, työ- ja joukkotuhontarikollisuudessa

Rikosilmoitus sisältää myös vaatimuksen kaikkien convoy-tapahtumassa määrättyjen sakkojen perumisesta RL 4:5 §:n säätämän pakkotilanormiston perusteella
Kaikki convoy-tapahtumassa määrätyt sakot on peruttava RL 4:5 §:n säätämän pakkotilanormiston perusteella. Kadunvaltaus ja tieliikennelain rikkominen ei ole rangaistava teko, koska se on nykytilanteessa ollut ainut tapa lopettaa koronarokotepetoksiin perustuva koko väestöön kohdistuva joukkotuhonta ja siihen liittyvät rikokset.

Rikosilmoitus sisältää myös vaatimuksen siitä, että KRP käynnistää virkarikostutkinnan poliisin mielenosoittajiin kohdistamasta väkivallasta, pidätyksistä, vahingonteosta, syrjinnästä ja koko valtakunnan alueella poliisin toteuttamista PL 9 §:n vastaisista ajoneuvojen liikkumisrajoituksista, joilla on yhteys mielenosoitusoikeuden tahalliseen estämiseen ja joukkotuhontarikollisuuden jatkumiseen.  

Rikosilmoitukseen voi yhtyälähettämällä tätä koskeva ilmoitus s-postilla [email protected]. Päivi Strömmer kokoaa rikosilmoituksen yhtymisistä luettelon ja toimittaa sen KRP:lle ja Supolle.

Rikosilmoituksen 18 todisteet

Rikosilmoitus 19

Rikosilmoitus nro 19 liittyy aiempiin koronarokotuspetoksia ja virkamafiaa vastustaviin mielenosoittajiin ja kantaväestöön kohdistuvaan syrjintään. Rikoksena vaadin tutkittavaksi koronarokotuksia joukkotuhontana sekä THL:n ja valtioneuvoston toteuttamaa rokotemainontaa Foorumissa, citykäytävässä ja tekstareilla, vaikka ”turvallisiksi rokotteiksi” markkinoidut mRna-injektiot on tiedetty tappaviksi ja väestöä vammauttaviksi. Rikosilmoitus sisältää myös 19.2.2022 mielenosoituksessa Oodi-kirjastossa, Foorumissa ja Eduskuntatalolla mielenosoittajiin, ns. valkohaalareihin, kantaväestöön, valkoiseen rotuun ja virkamafian vastustajiin kohdistettua rikollista syrjintää koskevat tutkintavaatimukset. Oodi järjestää myös ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain kieltämiä rotuerotteluun perustuvia kokouksia, joissa pääsy on kielletty valkoisen rodun edustajilta. Se on ihonväriin ja etniseen taustaan perustuvaa RL 11:11 §:ssä rangaistavaksi säädettyä syrjintää.

Rikosilmoitukseen voi yhtyä lähettämällä tätä koskeva ilmoitus s-postilla [email protected]. Päivi Strömmer kokoaa rikosilmoituksen yhtymisistä luettelon ja toimittaa sen KRP:lle ja Supolle.

Rikosilmoituksen 19 todisteet

Rikosilmoitus 20

Rikosilmoitus nro 20 koskee THL:n ja valtioneuvoston ja muun globalistieliitin väärentämiä ”korona”-tilastoja, rokotehaittatilastoja ja kuolintilastoja.

Rikosilmoitukseen voi yhtyä lähettämällä tätä koskeva ilmoitus s-postilla [email protected]. Päivi Strömmer kokoaa rikosilmoituksen yhtymisistä luettelon ja toimittaa sen KRP:lle ja Supolle.

Ylikuolleisuus on tilastokeskuksen 45-vuotisen historian aikana tammikuun 2022 tilastoissa historian suurin ja sen yhteys samanaikaisiin ”koronarokotuksiin” eli sodanjälkeisen globaalin historin hirveimpään ”rokotteilla” toteutettuun joukkotuhontarikollisuuteen on aivan ilmeinen. Kaikki ”koronaan” ja rokotekuolemien peittelyyn liittyvät tilastoväärennykset on tehty THL:n ha valtioneuvoston virkamiesten ja HUS:n lausujalääkärien toimesta tahallisesti ja ulkomailta etukäteen vastaanotetun lääketieteellisesti kestämättömän väärentämiseen tarkoitetun laittoman kirjausohjeen mukaisesti. Tilastojen väärennysten tavoitteena on ollut

 1. Markkinoida Suomessa ja globaalisti rikollisen globalistieliitin valmistamia ja markkinoimia tappavia kokeellisia mRna-injektioita ”turvallisina koronarokotteina”, jotka muka tehoaisivat juuri ”koronapandemiaan”.
 2. Luoda tilastoja väärentämällä eli ”koronatapauksia” väärennyksillä paisuttamalla keinotekoinen feikkipandemiaja väestön keskuuteen hysteria ja pelko, vaikka mitään pandemiaan ei tosiasiassa ole ollut edes olemassa. ”Koronaan” sairastuneiden ja tartuntojen määrät on saatu näyttämään todellisuutta vastaamattomilta juuri tilastot väärentämällä ja lausujana käytettyjen lääkärien ja muiden virkamiesten valehtelulla.
 3. Luoda ”koronahysteriaa” ja keinotekoinen pandemia a) joukkotuhonnan toteuttamiseksi, b) tappavien rokotteiden markkinoimiseksi ja pakottamiseksi koko väestöön, rikollisten perus- ja ihmisoikeusloukkausten toteuttamiseksi ja d) valtavien rikoshyötyjen hankkimiseksi globaalille lääkevalmistajista, globaalista rahaeliitistä (Schwab, Fauci, Gates, Ursula van der Leyen, Justin Trudeau ym.), muita EU-eliitin virkamiehistä, Suomen valtiojohdosta ja virkamafiasta koostuvalle häikäilemättömälle NWO-maailmanjärjestystä rikoksillaan rakentavalle rikollisverkostolle .
 4. Toteuttaa rikollisia rajoituksia perus- ja ihmisoikeuksiin, soten laittomat pakkorokotukset 28.12.2021 sotelaisten pakottamiseksi vammauttamaan ja tappamaan itsensä ehtona työsuhteensa ja omaisuutensa pitämiselle ja lopettaa Suomessa, Kanadassa ja globaalisti kaikki kansallisvaltiot, tappaa iso osa globaalista väestöstä ja siirtää eloon jääneet globalistieliitin tyrannian alaisuuteen ilman perus- ja ihmisoikeuksiaan ja omaisuuttaan.
 5. Varastaa yrityksiin, sotelaisiin ja koko väestöön ja erityisesti rokottamattomiin kohdistetuilla täysin laittomilla rajoituksilla ja koronapassivaatimuksilla kansalaisten ja yritysten varat valehtelemalla rajoitusten ja passien muka estävän tartuntoja, vaikka tartunnat ovat esim. Suomessa lisääntyneet ”rokotusten” ja rajoitusten aikana 200:sta 20.000:n.
 6. Siirtää korona- ja rokotepetoksilla kansalaisilta ja kansallisvaltioita varastetut varat ja 18.5.2021 rikoksen (ns. elvytysäänestys eli rikollinen velkuutus olemattomaan pandemiaan perustuen) avulla varastettu omaisuus rikollisen globalistieliitin haltuun. Sama kansalaisten ja yritysten omaisuuden varastamismotiivi on parhaillaan meneillään olevilla sähkön, polttoaineiden ja muiden elinkustannusten hintojen 10-kertaistamisella.
 7. Peitellä ylikuolleisuustilastojen todellisia kuolinsyitä eli rokotekuolemia. Joukkotuhonnan suorana seurauksena tahallaan aiheutettu ylikuolleisuus näkyy suoraan tilastoista ja sen peittelemiseksi tilastokeskus ensin ensimmäistä kertaa 30-vuotisessa tilastohistoriassa esti viikottaisten kuolintilastojen julkistuksen, THL:ssa joku väärensi sikiövauriotilastoja jälkikäteen ja kirjasivat rokotekuolemat ja liikenne- ja syöpäkuolematm ”koronaksi” peitelläkseen juuri omien joukkotuhontarikostensa aiheuttamaa rokotekuolemien hirvittävää määrää.
 8. Estää joukkotuhonnan toteuttajia joutumasta rikoksistaan korvaus- ja rikosvastuuseen

Rikosilmoitus nro 20 liittyy aiempiin koronarokotuspetoksia, valtiopetoksia ja virkamafiarikollisuutta koskeviin rikosilmoituksiin. Lisäksi olen vaatinut poliisia 25.2.2022 jättämälläni lisäyksellä tutkimaan, ovatko globalistit ajoittaneet Ukrainan sodan kiinnittäkseen mediahuomion pois omasta rokotejoukkotuhontarikollisuudestaan juuri nyt, kun ylikuolleisuus paljastui ja he joutuisivat menettämään rahavaltansa ja rikostutkinnan alaiseksi rokotejoukkotuhonnasta. Juuri rokotejoukkojoukkotuhonnan toteuttaneella globalistieliitillä on motiivi saada mediahuomio sodan ajoituksella suunnattua sotaan ja juuri nyt ylikuolleisuustilastojen paljastumisen ajankohtana mediahuomio pois omista paljon pahemmista ja suuremman uhrimäärän aiheuttamista joukkotuhontarikoksistaan, jotta heidän omien rikostensa rikostutkinta ei alkaisi ja keskustelu ”koronarokotteiden” selvästä yhteydestä ylikuolleisuuteen estyisi median täyttyessä sotauutisoinnilla.

Rikosilmoitus 21

Rikosilmoitus koskee Sauli Niinistön, Jussi Halla-ahon, Sanna Marinin ja Antti Kaikkosen sotarikoksia (RL 12 luku 1, 2, 3 ja 4 §)

1) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen (RL 12:1 §)
2) Sotaan yllyttäminen (RL 12:2 §)
3) Törkeä maanpetos (RL 12:3-4 §).

PL 93 § 1 momentti säätää: ”Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.”

Teko, jossa Suomi alkaa avoimesti avustamaan Venäjän vastapuolta aseellisessa sodassa  ja lausumillaan yllyttämään Naton aseellisten joukkojen siirtämistä sota-alueelle, tukemaan sodan osapuolta ja Suomea liittymään niihin aseellisiin joukkoihin Venäjää vastaan, rinnastuu täysin sodan osapuoleksi ryhtymiseen eli PL 93 §:n 1 momentissa säädetyn sodan aloitukseen ja tarkoittaa jo tekona sellaisenaan sotaan osallistumista. Silti sellaiseen sodan aloitukseen ei ole Niinistö, Kaikkonen, Marin, Halla-aho tai kukaan muukaan hankkinut perustuslaissa säädettyä koko eduskunnan suostumusta.

Niinistö, Halla-aho, Marin ja Kaikkonen ovat yhdessä toimineet edellä selvitettyjen törkeiden maanpetosrikosten, sotaan yllyttämisen ja itsemääräämisoikeuden vaarantamisrikoksen teonkuvausten tarkoittamalla tavalla, joten poliisin tulee tutkia teot rikoksena ja syyttäjän ajaa syytettä, jossa teoista vaaditaan Niinistölle, Halla-aholle, Marinille ja Kaikkoselle elinkautinen vankeusrangaistus. Kyse ei ole siitä, että Putinin naamari olisi pudonnut, kuten Niinistö medialle valehteli sotarikoksiin ryhtyessään, vaan siitä, että Niinistön oma naamari putosi ja paljasti hänet vieraan valtion, Naton ja EU-rikollismafian kätyriksi, jollaisena koplan päätekijä Niinistö on toiminut perustuslain vastaisesta rikollisesta EU-liitoksesta saakka 1990-luvulta lähtien. Niinistö on törkeä maanpetosrikollinen ja laajan virkamafiaverkoston johtaja.

Rikosilmoitukseen voi yhtyä lähettämällä tätä koskeva ilmoitus s-postilla [email protected]. Päivi Strömmer kokoaa rikosilmoituksen yhtymisistä luettelon ja toimittaa sen KRP:lle ja Supolle.

Rikosilmoituksen 21 todisteet

Tutkintapyyntö 22 (pakkotyölaki, maalittamiskieltolaki, valmiuslaki ym.)

Tutkintapyyntö 22 koskee pakkotyölain, maalittamiskieltolain, valmiuslain, koronarokotepetosten, soten pakkorokotuspäätöksen 21.12.2021, elvytyspäätöksen 18.5.2021 (kansalaisten velkuutuksen) ja muiden perus- ja ihmisoikeusloukkausten ja Helsingin KäO:n lakkokieltopäätöksen sisältämiä Marinin hallituksen, perustuslakivaliokunnan, oikeuskansleri Tuomas Pöystin, kansanedustajien, eduskuntaryhmien puheenjohtajien, puoluejohtajien, tuomarien ja muiden virkamiesten toteuttamia perus- ja ihmisoikeuksien loukkauksia. Lailla ei voi säätää eikä Helsingin KäO:n päätöksellä ja muullakaan virkapäätöksellä säätää kavennuksia perustuslailla ja ihmisoikeussopimuksella turvattuihin oikeuksiin.

Rikosilmoitukseen voi yhtyä lähettämällä tätä koskeva ilmoitus s-postilla [email protected]. Päivi Strömmer kokoaa rikosilmoituksen yhtymisistä luettelon ja toimittaa sen KRP:lle ja Supolle. Tutkintapyynnön lopussa on lista todisteista. Koska ne ovat julkisia asiakirjoja, ne ovat jokaisen saatavilla ja pyydettävissä eduskunnasta ja Helsingin käräjäoikeudesta. Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta! Autetaan Tehyä, Superia ja kaikkia kansalaisiamme palauttamaan perus- ja ihmisoikeutemme. Rikollinen vallankäyttö loppuu vain yhdessä toimimalla ja olen tässä tutkintapyynnössä kirjoittanut jokaisen ymmärtämään muotoon, miten tahallisesti perustuslain ja ihmisoikeuksien vastaisia lakeja on kansalaisten ja valtiomme vahingoksi säädetty ja miten rikoksentekijät itse ovat vuosia pystyneet tahallaan estämään syytteiden vireille laittamisen ja oman rikos- ja korvausvastuunsa.

Tutkintapyyntö 23 + vaatimukset laittoman sähkölaskutuksen lopettamisesta ja pakottavat normit

Liitetiedostona on laatimani perusteellinen selvitys siitä, millä kaikilla selvillä ja pakottavilla perusteilla kohtuuttomien sähkölaskujen perintä on Suomessa kielletty, kuka rikollisesta laskutuksesta vastaa, mihin globalistien hankkeeseen laskutus liittyy ja miten helppoa laitonta laskutusta on vastustaa. Alla olevan linkin alta löytyy word-tiedosto, joka on tarkoitettu mallipohjaksi. Pelastakaa omaisuutenne rikolliselta ryöstölaskutukselta suomalaisille laatimani ilmaisen lakipaketin avulla.

RIKOSILMOITUS 24 ja 25 (Tutkinnantapporikollisuus, lavastetut syytteet, ulosottopetokset, LähiTapiolan petoskopla ja vieraannuttaminen)

Alla ovat 5.12.2022 ja 19.10.2022 vireille laittamani 86-sivuinen ja 132-sivuinen rikosilmoitus. Olen kerännyt materiaalin, joka todistaa virkamafiaverkoston rikollisjärjestelmäksi. Rikosilmoituksen jokainen teko perustuu todistusaineistoon ja rikosilmoituksiin on kuvattu keräämäni materiaalin perusteella selvitys siitä, miten rikollisia tekoja poliisien, syyttäjien, tuomarien, asianajajien, LähiTapiolan, kunnallisvirkamiesten ja ns. virkamafia-rikollisverkoston toimijat toteuttavat, miten ne toteutetaan, kuka niitä toteuttaa ja keiden hyväksi.

Rikosilmoituksessa kuvataan kostovelkuutukset, tutkinnantapot, päätöksissä valehtelu, systemaattinen todistelun tahallinen estäminen, lavastettujen olemattomien ”uhrien leivottujen rikosten” syntymenetelmät ja poliisien (mm. Markku Kukko, Taina Äijälä, Mats Sjöholm, Aleksi Sulkko, Raimo Anttila, Aleksi Aaltonen, Valtteri Kemppi) ja syyttäjä Outi Pyykkösen ym. toteuttamat väärennykset.

Lisäksi olen tehnyt rikoksista erikseen KäO:lle ja HO:lle ilmoitukset RL 15:9 §:n rikoksista eli minuun ja Walliniin kohdistetuista rikoksista, joiden tarkoituksena on pelotella meitä, että emme uskaltaisi toimia todistajina mm. kulttijohtaja Juha Ruohosta vastaan.

Olen numeroinut tutkittavat virkarikokset, joita on 5.12.2022 rikosilmoituksessa 52 kpl. Lisäksi olen numeroinut LähiTapiolan, Jani Jormanaisen, Mikael Walveen, Ranan Rimonin, LP Vahinkosaneerauksen, ulosottomies Marko Aron ja vouti Juha P. Penttilän rikokset (61 kpl) ja niistä on kattava selvitys 19.10.2022 rikosilmoituksen sivuilla 69-114.

Julkistan rikosilmoituksen virkamafia.fi-sivuilla, jotta valehtelu oikeusvaltiosta loppuu. 5.12.2022 rikosilmoituksen otsikossa 3 on luettelo virkamafiaverkoston poliiseista ja syyttäjistä, jotka väärentävät asiakirjoja, estävät kaveriensa törkeiden rikosten tutkintoja tahallaan, toteuttava ”tutkintaa” ilman todisteita tutkinnantappoja leipoen, valehtelevat päätöksissään ja lavastavat täysin syyttömille ihmisille ”leivottuja” syytteitä ja anastavat uhriensa omaisuuksia ja toteuttavat keinotekoisia kostovelkuutuksia rikollisissa oikeudenkäyntiteattereissa.

Olen vaatinut, että Fivan tulee käynnistää rikosselvitykset LähiTapiolassa. Oikeuskanslerinviraston on määrättävä nostettavaksi syytteet jokaisen 5.12.2022 rikosilmoituksen otsikossa 3 luetteloidun rikollisen virkamiehen rikoksista, koska heidän tekonsa ovat törkeitä rikoksia ja jokaisen heistä kuuluu olla lusimassa ehdottomia vankeusrangaistuksia rikoslain mukaan eikä vapaalla perustuslainvastaisen tutkinnantappotoiminnan vuoksi, joista jokainen ”ratkaisu” on leivottu todisteita lainkaan käsittelemättä.

OTE AIDOSTA LOPPULAUSUNNOSTA SIVU 3

Ote aidosta loppulausunnosta sivu 3

väärennetty loppulausunto sivu 3

Rikosilmoitus 26

Rokotejoukkotuhontaa koskeva rikosilmoitus ja todisteet. Liitteenä 31.12.2022 vireille laittani rikosilmoitus, jonka olen lähettänyt myös valtamedialle lehdistötiedotteena ja kansanedustajille

Rikosilmoitus 27 (Ison Omenan 7.1.2023 kuolema ja laaja virkamafiaväkivalta+ lavastukset

Olen laatinut rikosilmoituksen Ison Omenan kauppakeskuksessa 7.1.2023 vartijoiden aiheuttamasta kuolemasta, joka päinmakuulla aiheutui poliisien kouluttamana sekä laajasta poliisien, syyttäjien ja virkamafiaverkoston järjestäytyneestärikollisuudesta, jonka törkeillä virkarikoksilla (tutkinnantapot ja uhrit lavastukset) toteutetaan Suomen laajinta petos-, väärennys-, väkivalta-, rekisterimerkintä ja tietosuojarikollisuutta ja rikosten peittelemiseksi mm. erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen saapuu aina ”omasta aloitteestaan” hävittämään ja salailemaan valvontanauhoja, hätäkeskusäänitteitä mm. poliisien toteuttamien putkahakkaamisten, henkirikosten yritysten ja muun väkivallan ja rikollisuuden peittelemiseksi. Kyse on laajasta järjestäytyneestä rikollisuudesta ja tahallisesta järjestäytyneestä rikollisuudesta (RL 6:5 § 2 mom.), jota verkoston rikolliset ovat toteuttaneet Suomessa 30 vuotta. Kyse ei ole koulutuksen puutteesta, vaan valvonnan puutteesta ja että verkoston jäsenet sopivat rikoksista yhdessä, toteuttavat ne yhdessä ja estävät omien ja rikoskumppanien rikosten tutkinnat yhdessä.

Lopetetaan virkamafia yhdessä. Ohje rikosilmoitukseen yhtymiseksi:

1. Lähetä vaatimus poliisi-, vartijaväkivallan, Tapio Mäkisen koplan ja koko virkamafian rikosten tutkinnan käynnistämiseksi. Lähetä rikosilmoitus sähköpostilla osoitteisiin

[email protected]; [email protected],

[email protected] (oikeuskanslerinvirasto)

[email protected] (Ison Omenan tutkinnanjohtajaksi ilmoitettu)

2. Lähetä viestisi kopiokentässä lisäksi ainakin sisäministeri Krista Mikkoselle [email protected] ja opetusministeri Li Anderssonille [email protected]. He ”muka-kauhistelevat” vaalien alla  vartijoiden koulutuksen puutetta, vaikka kyse on valvonnan puutteesta.

3. Kirjoita myös Securitaksen valehtelevalle toimitusjohtajalle Jarmo Mikkoselle ja kansanedustajille ja vaadi vastauksia.

Todisteet rikosilmoitukseen 27

Rikosilmoitus 28, sisältää 40 tehtyä rikosilmoitusta (7.3.2023) poliiseista ja virkamafiasta

Tein 8.3.2023 historiallisen teon. Jätin naistenpäivänä Suomen laajimman virkamafiarikollisverkostoa (RL 6:5 § 2 mom.) koskevan rikosilmoituksen törkeistä poliisien, syyttäjien, tuomarien ja heidän suojeluksessaan operoivien rikollisryhmittymien rikoksista. Rikosilmoituksissa kuvataan yksityiskohtaisesti, kuinka poliisit, syyttäjät, tuomarit valehtelevat tahallaan, väärentävät rekisterimerkintöjä, todisteita ja päätöksiään ja välttyvät heille kuuluvilta rangaistuksilta perusteettomasti rikollisverkostonsa avulla. Alla on 67-sivuinen rikosilmoitus koko Suomen kansan kauhisteltavaksi ja LIITE2-asiakirja, jossa on kaikkien nähtävillä lista poliiseista, virkamiehistä, vouti Juha P. Penttilästä, ulosottomies Arosta, jotka ovat verkoston rikosten toteuttajia. Teen myöhemmin vastaavan julkisen listan tuomareista, asianajajista, Lohjan kaupungin virkamiehistä ja LähiTapiolan petosverkostosta. Jokaisesta rikoksesta on kattava kirjallinen todistelu, jonka olen kerännyt 2001-2023.

Haastehakemus 27.3.2023 LähiTapiolan petoskopla

Haastehakemus, asianomistajasyyte ja 8.374.898,45 € korvaushakemus. Sisältää kuvauksen yli 100 törkeästä LähiTapiolan lakimiesten Teija Kermisen, Veera Konttisen, riskienhallintapäällikkö Rauno Niskalan, LP Vahinkosaneeraus oy:n (Mikael Walve, Teo Laakso, Pertti Aronpää), aliurakoitsija Jani Jormanaisen, poliisi Merja Laitisen, vouti Juha P. Penttilän, AVI:n tarkastajan Nina Tainion, ulosottomies Marko Aron, AA Pontus Baarmanin, AA Heikki Saksan, AA Juri Suveksen, AA Jarmo Henrikssonin, AA Elisa Mäkisen, eläköityneiden lääkärien Ranan Rimonin ja Antti Hemmin toteuttamasta törkeästä petos- ja virkarikoksesta, törkeistä väärennyksistä salassapitorikoksista ja muista törkeistä heidän verkostonsa rikoksista. Haastehakemuksessa kuvaan yksityiskohtaisesti jokaisen heidän rikoksensa eikä niiden törkeydestä enää kenellekään jää mitään epäselvää.

Haastehakemuksen liitteenä on LIITE1-asiakirjassa lista rikosilmoituksista, joiden kaikkien tutkinnat on estetty tahallaan törkeiden minuun ja lapsiini kohdistuvien rikosten ja rikollisten velkuutusten toteuttamiseksi. Haastehakemuksen liitteenä ovat myös LIITE2- ja LIITE3-asiakirjat, joissa on lista törkeitä rikoksia toteuttavista poliiseista, syyttäjistä ja tuomareista. Heistä kaikki ovat toteuttaneet törkeitä rikoksiaan poliisien, syyttäjien ja tuomarien verkoston avulla, joka estää heidän jokaisen rikoksensa tutkinnat ja uhrin kaikki oikeussuojakeinot. Jokainen tutkinnantappo leivotaan todisteiden käsittely estämällä, kaikki kuulustelut ja muutkin oikeussuojakeinot rikollisesti estämällä, jotta uhrin omaisuus saadaan ryöstettyä koplan petosrikollisille.

LähiTapiola säästää korvauksissa satoja miljoonia sopimalla uhrin oikeudenkäyntihäviöitä etukäteen. Näissä LähiTapiolan jutuissa oikeudenkäynnit ovat pelkkää rikollisten teatteria ja tarvittaessa uhri velkuutetaan vaikka sairaalakuntoon hakkaamalla. Niin kuin minun velkuutukseni hoidettiin. Viimeisenä tiedostona ovat Lohjan sairaalan ensiavussa 11.12.2019 otetut valokuvat. Verkosto hakkautti minut tilaustyönä kuvista näkyvään kuntoon, yritti tappaa 4 lastani, hakkautti pienintä lastani Laurentius-koulussa 20 kertaa ja kahteen lapseeni kohdistettiin murhayritys autolla päälleajorikoksilla. Jokaisen rikoksen tutkinnat estivät LIITE2-verkoston poliisit ja syyttäjät ja junailivat kärsimysten päälle ne rikokset, joista OSASTA haen nyt korvausta. Tämä on vain alku. Rikollisen mafian paljastukset karmeilla todisteilla jatkuvat elämäni loppuun saakka teemalla hakattu Jaana vs. rikollinen mafia.

Rikosilmoitus 1.6.2023

Tein rikosilmoituksen 7.3.2023 yhteensä 40 rikosilmoitusta poliiseista ja laitoin vireille 27.3.2023 kanteen poliiseista, syyttäjistä, tuomareista, asianajajista, Ruohosten kultista ja LähiTapiolan petosverkostosta koostuvan virkamafiaverkoston rikoksista täydellä näytöllä. Esteelliset poliisit jatkoivat rikosten tutkinnan estämistä. Poliisit valehtelivat jopa 31-vuotiaan assistenttini alaikäiseksi lapseksi estääkseen minuun, lapseeni ja lapseni isään 22.4.2022 kohdistetun poliisin selvänä tilaustyönä toteutetun Laila Oinosen toteuttaman hyökkäyksen tutkinnat. Samana päivänä 27.3.2023, kun julkistin listan mafian rikoksia toteuttavista poliiseista, syyttäjistä, tuomareista, asianajajista, Ruohosten kultista ja LähiTapiolan petosverkostosta, juuri ne samat mafian jäsenet laittoivat kostona vireille täysin absurdin minuun kohdistetun syytteen 5 vuoden vankeusrangaistusuhalla muka ”törkeästä kunnianloukkauksestani” ja muka ”väärien” tietojen julkaisusta.

Minun pitäisi siis valehdella todisteellisia virkamafian törkeitä rikoksia olemattomiksi ja täysin rikollista heidän toimintaansa ”laillisuudeksi” välttyäkseni vankilalta ja kutsua Juha Ruohosta ”aidoksi Jeesukseksi” ja valehdella kultin, AA Pontus Baarmanin ja AA Heikki Saksan törkeitä petoksia ja Noora Kempin ja koko muun heidän mafiansa törkeitä tahallisia rikoksia laillisuudeksi välttyäkseni vankilalta. Virkamafian päätekijä Jukka Rappe laati valtionsyyttäjä Anssi Hiivalan kanssa 31.5.2023 vielä koplan sopimalla tavalla minulle päätöksen, jossa mihinkään faktoihin ja todisteisiin kantaa ottamatta valehdellaan rikosilmoituksessani ja haastehakemuksessani kuvattua heidän rikollista toimintaansa ”laillisuudeksi” ja ”rehellisyydeksi”. Rappen ja Hiivalan 31.5.2023 ratkaisun mukaan minun pitää myös ”sietää itseeni ja lapseeni kohdistuvia rikoksia” muka siksi, että olen perustanut Totuuspuolueen ja koska olen heidän mukaansa ”rokotevastainen”.

Minä ja perheeni olemme olleet tämän mafian rikollisuuden kohteena 1996 lukien. Mihin se noin 10.000 rikoksen ”sietämisvelvoitteeni” on yli 30 vuotta perustunut, kun puolueeni on perustettu vasta 26.4.2023 eikä kenenkään kuulu ”sietää rikoksia” eikä valtakunnansyyttäjän kuulu valehdella, että kenenkään kuuluu sietää rikoksia. Lukekaa ensin edellä olevat 7.3.2023 ja 27.3.2023 rikosilmoitukseni. Lukekaa sitten alla oleva Rappen ja Hiivalan törkeä päätös ja minun uusin 1.6.2023 rikosilmoitukseni, joka koskee koko mafiaa ja sisältää hyviä kysymyksiä esteellisten rikollisten virkamiesten ja törkeitä petoksia virkamafian avustuksella vuosia toteuttaneiden Baarmanin, Saksan, kultin ja käräjätuomari Noora Kempin yhdessä rikoskumppaneina leipomista ”syytteistäni”. Ne Suomen pahimmat vapaana olevat rikolliset leipovat lisäksi tätä kaikkea mafian ylimmän johtajan Sauli Niinistön julkisesti Keskisuomalainen-lehdessä 2020 esittämällä ”kunnianloukkauskostovainojen” leivontareseptillä.

Syytteissäni ei ole kyse minun rikoksistani, vaan siitä, että rikolliset leipovat minua hiljaiseksi. Minun ei kuulu joutua näiden hirviöiden vuoksi syyttömänä 5 vuodeksi vankilaan, mutta jokaisen LIITE 2-4 listan rikollisen on kuulunut istua vankilassa jo kauan sitten tämän minuun kohdistetun uusimman törkeän rikoksen estämiseksi. Virkamafialla on valtava uhrimäärä ja monet näiden sadististen hirviörikollisten uhreista ovat tehneet itsemurhan. Lisäksi Niinistö on satanisti-Kiurun, Marinin ja muun WEF-koplansa kanssa tapattanut omaa kansaansa ”koronarokotteilla”, jotka ovat historin pahin siviiliväestöön tahallaan kohdistettu joukkomurha. Siksi virkamafian minulle leipomat täysin poikkeavat 5 vuoden vankeudella uhkaamiset ja tekaistujen syytteiden leivonta alkoi täsmälleen samana päivänä 27.3.2023, kun julkistin täällä virkamafia-sivuilla totuuden heidän rikoksistaan todisteineen.

He leipovat ESTEELLISINÄ minulle tekaistua syytettä asiassa, joka koskee heidän omia rikoksiaan.