Järjestetyn häviön käänteiset rahavirrat ja valehtelun miljoonabisnes

Kodin tuhoaminen ja valehtelu on kannattava bisnes

Kun joku tulee kotiisi ja aiheuttaa sinulle 400.000 € vahingot ja korjauslaskut, kuuluuko sinun maksaa itse kotisi tuhoaminen? Ei kuulu. Maksuvelvoite on vahingonkorvauslain mukaan vain kotisi tuhoajilla. Kun haet korvauksia tuosta 400.000 € vahingosta, kuuluuko sinun jäädä ilman korvauksia eli päätyä itse maksamaan jonkun muun aiheuttamista kotisi tuhoista 400.000 € ja päätyä lisäksi vielä maksamaan kotisi tuhoajien laskuja 120.000 € – 800.000 €? Ei kuulu, mutta se on siis ”oikeutta” Noora Kempin toteuttamana.

LP vahinkosaneerauksen (LP) työntekijät Tero Laakso ja Mikael Walve, heidän aliurakoitsijansa Jani Jormanainen ja LähiTapiolan riskienhallintapäällikkö Rauno Niskala tulivat kotiini ja tuhosivat sen. He aiheuttivat minulle 400.000 € vahingon ja olivat käytännössä tunnustaneet tekonsa, kun kanne tuli vireille. Käräjätuomari Noora Kemppi alkoi junailemaan, että minä eli tekojen uhri päätyisin maksamaan

  1. LP:n ja Jormanaisen asianajajien Baarmanin ja Saksan härskeillä laskuilla heille valehtelupalkkaa 120.000 € oikeudenkäynnissä, jossa varsinaista oikeudenkäyntiä todisteluineen ei ole edes pidetty tai
  2. heille heidän laskuillaan 800.000 € ”oikeudenkäynnissä”, jossa Kemppi tahallaan estää todisteluni vastuuperusteista aiheuttaakseen minulle tahallaan järjestetyllä häviöllä tuon 800.000 € maksuvelvoitteen, joka ei minulle kuulu.
  3. heille siitä huolimatta, että Baarman ja Saksa ovat petoksellisesti valehdelleet kaikissa kirjelmissään ja jokaisessa istunnossa vuosikausia ja lisäksi heidän asiakkaansa LP ja Jormanainen ovat tuhonneet 400.000 eurolla kotiani, jotka minulle lain mukaan kuuluvat korvaukset Kemppi tahallaan estää

Sellaista vaihtoehtoa ei siis ole edes teoriassa olemassa, että voittaisin kanteeni ilman todisteitani. Kempin estettyä tahallaan etukäteen todisteluni, en voi tietenkään enää muuta kuin hävitä kanteeni. Minulla on toisin sanoen kaksi vaihtoehtoa Kempin järjestetyssä häviössä

vaihtoehto 1: hävitä kanteeni maksamalla Baarmanille ja Saksalle 120.000 € (tai ”sovintosopimuksella” 60.000 €) ilman oikeudenkäyntiä

vaihtoehto 2: hävitä kanteeni maksamalla Baarmanille ja Saksalle 800.000 €

Kummassakin vaihtoehdossa minulle aiheutuvan vahingon määrää kasvattavat ne 400.000 € korvaukset ja omat oikeudenkäyntikuluni, jotka minulta jäävät saamatta järjestetyllä häviöllä. Kemppi on siis sitä mieltä, että LP (Mikael Walve ja Tero Laakso), Jani Jormanainen ja Rauno Niskala saivat siis tulla kotiini, tuhota sen ”ilmaiseksi” ja aiheuttaa 400.000 € vahingot minun maksettavakseni, ja että minun kuuluisi vielä maksaakin heille 120.000-800.000 € sen lisäksi, että maksaisin heidän aiheuttamiaan tuhoja 400.000 €.


Kuka tahansa ymmärtää, että tämä ei ole oikein eikä lakikirjassa säädettyä oikeutta.
Toivon tapaukseni faktoilla jokaisen lukijan kysyvän yhden kysymyksen luettuaan sivuni: Miten tämä voi olla mahdollista Suomessa vuonna 2019 ja miksi kukaan ei ole puuttunut Kempin, Baarmanin, Saksan ja Suveksen toimintaan?

Tästä petoksellisesta valehtelusta Baarman, Saksa ja Suves laskuttavat eli tästä valehtelusta minun sitten pitäisi Kempin järjestämässä häviössä heidän laskuillaan maksaa vähintään 120.000 €


AA Juri Suves laskutti LähiTapiolaa siitä, että valehteli LähiTapiolan johdon kanssa sopimallaan tavalla tahallaan käräjäoikeudessa, että niitä LähiTapiolassa tehtyjä päätöksiä ja korvauksia ei ole olemassa, jotka kaiken aikaa olivat olemassa. Samaan aikaan, kun Suves valehteli käräjäoikeudessa, Suves junaili salaa Rauno Niskalan kanssa lisää rahaa vakuutuksestani itselleen ja Jormanaiselle. Lisäksi Suves ja lakimies Veera Konttinen estivät vuosikausia rekisteröidyn tarkastusoikeutta, valehtelivat viemärikuvauksista ja estivät olemattomien viemärikuvausten perusteella minua saamasta vakuutuskorvauksiani ja jemmailivat Jormanaisen, Walveen, Niskalan ja Aronpään 8.10.14 kikkailemaa väärillä tiedoilla laadittua vahinkoilmoitusta tunnustuksineen. Suves valehteli, että Niskala ja LähiTapiola eivät ole koskaan edes osallistuneet pölyvahingon viestintään, vaikka viestejä on 100 kpl ja Niskala osallistui kaikkiin. Lisäksi Suves kertoi, että LähiTapiolassa olisi kuitenkin tehty korvauspäätös siitä pölyvahingosta, josta he eivät edes tiedä mitään, ja jonka viestintään eivät muka ole osallistuneet. Suves ja Konttinen valehtelivat 4 vuoden viiveellä, että kotini viemärit on kuvattu muka 11.12.14, vaikka Niskalan Rauno kertoi niistä s-postissaan jo 18.11.14. Paljastettuani teot, niihin itse osallistunut Kontinen irtisanoi kostotoimena koti- ja yksityistapaturmavakuutukseni laittomasti.

AA Pontus Baarman valehteli tahallaan LP:n laskutuksesta, LP:n ja minun muka puuttuvasta asiakassuhteesta, LP:n ja Jormanaisen muka puuttuvasta aliurakointisuhteesta, esti korvauksiani viemärikuvausvalehtelulla, väitti 17.9.14 pölyvahingon olevan peräisin 3.11.14 eli ”tulevaisuudessa” tapahtuneesta ikkunoiden avaamisesta, väärenteli vapaasti todisteita ja tehtaili Saksan, LP:n ja Jormanaisen kanssa 4 vuoden viiveellä tekaistuja kuitittomia 12.000 euron ”maksutapahtumia”.

Saksa valehteli 9.3.16 käräjäoikeudessa, että jo vuoden vireillä ollutta asiaa ei muka voisi käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa ja peruutti sitten itse oman vaatimuksensa. Saksa valehteli 9.3.16 vastaukseensa olemattoman piikkaustapahtuman, väitti, että vain yksi työntekijä olisi muka ollut piikkaamassa ja valehdellakseen tahallaan Saksa salaili Jormanaisen 8.10.14 vahinkoilmoitusta ja 11.12.14 tunnustuksia, joihin on samasta piikkauksesta kirjoitettu ihan eri valheet kuin Saksan 9.3.16 vastaukseen. Valvontalautakunnalle Saksa kehitteli vielä erikoisvalheen eli Jormanaisen olemattoman puhelun olemattomalle ”huonokuuloiselle vakuutusvirkailijalle”.

Linkki 1: Luettelo valheista. Linkki 2: Baarmanin, Suveksen ja Saksan valheet sitaateissa. Jokaisen valheen perässä selvitän, mistä valehtelu näkyy ja mitä ristiriitoja valheissa on.

Baarman, Suves ja Saksa laskuttavat satoja tuhansia euroja siitä, että rikkovat tahallaan hyvää asianajajatapaa ja toimittavat käräjäoikeuteen väärennettyjä todisteita. He laskuttavat siitä, mikä on rikoslaissa säädetty törkeäksi petokseksi, törkeäksi väärennykseksi ja törkeäksi todistusaineiston vääristelemiseksi. Kenenkään ei kuulu Suomessa saada siitä palkkaa.

Suves häipyi kuvioista 14.2.19 Kempin rustaamalla laittomalla ”sovintosopimuksella”, mutta Baarman ja Saksa ovat nyt sitten kieli pitkällä odotelleet Kempin heille tarjoamaa järjestetyn häviön rahastusoikeutta ja nämä ”rehelliset asianajajamiehet” meinaavat laskuttaa minua vähintään 120.000 euroa alveineen noiden valheiden ja väärennysten vääntämisestä, koska Kempin valmistelussa todisteilla ja normeilla ei ole mitään merkitystä. Merkitystä on vain Kempin. Baarmanin ja Saksan etukäteen sopimalla järjestetyllä häviöllä, joka mahdollistaa heille sen, minkä rikoslaki säätää rikokseksi.

Hyvän asianajotavan ohje kohta 8.2 (älä väärennä, älä valehtele) on Baarmanin, Saksan ja Suveksen vitsikirja

Asianajajia koskevat hyvän asianajotavan ohjeet. Niiden kohdassa 8.2 todetaan otsikolla ”Totuusvelvollisuus ja todisteet” seuraavaa: ”Asianajaja ei saa antaa tuomioistuimelle lausumia, jotka hän tietää paikkansapitämättömiksi, eikä kiistää, minkä tietää todeksi. … Asianajaja ei saa myötävaikuttaa todisteiden hävittämiseen tai vääristelemiseen….”

Hyvän asianajajatavan ohjeet rehellisyydestä ja todisteiden väärennyskiellosta ja rikoslaki olivat Baarmanille, Saksalle ja Suvekselle lähinnä vitsikirjoja. He valehtelivat, väärensivät ja junailivat rahaa toisilleen, koska tutkinnantappaja Merja Laitinen teki minkä tahansa heille mahdolliseksi ja Kemppi toteutti järjestettyä häviötä eikä laillista tuomarointia. Heitä eivät lait ja muut normit koskeneet.

Baarmanin ja Saksan laskutuksen härskiys ja härskiyden erot


Baarman väittää laskuttaneensa LP:tä 85.000 € (alviton hinta). Samassa jutussa Saksa väittää laskuttaneensa Jormanaista 30.000 €. Kumpikaan ei ole esittänyt minulle edes niitä laskujaan, joihin väitetyt eurot perustuvat eikä ainuttakaan maksutositetta siitä, ovatko LP ja Jormanainen maksaneet Baarmanille ja Saksalle euroakaan. Vaikka Baarman ja Saksa ovat siis olleet ihan samoissa valmisteluistunnoissa ja lukeneet ihan saman oikeudenkäyntimateriaalin, Kempin kanssa järjestetystä häviöstä sopineen Baarmanin laskutuksen ero Saksan laskutukseen on huimat 55.000 €. Baarmanin lasku (eli Kempin Baarmanille junailema rahastus) on siis 55.000 € suurempi samasta aineistosta samassa jutussa. Kemppi suunnittelee siis lätkivänsä maksettavakseni koko summan (noin 120.000 € alveineen) ”hävinneenä” osapuolena epärehellisessä oikeudenkäynnissä, jossa ei ole lainkaan pidetty varsinaista oikeudenkäyntiä eli jossa ns. pääkäsittelyä todisteineen ja todisteluineen ei ole käsitelty lainkaan. Kemppi on etukäteen estänyt todisteluni ja aiheuttanut itse tahallaan minulle sen ”häviön”, koska en tietenkään pysty jatkamaan kannettani ilman Kempin poistamia todisteitani. Baarman ja Kemppi ovat vireillä olevissa rikos- ja korvausasioissa yhteinen vastapuoleni. Tätä puolueellisemmaksi ja epärehellisemmäksi oikeudenkäynti ei enää voi tulla.

Vertailun vuoksi todettakoon, että julkisuudessa olleessa ns. Kittilän virkarikosoikeudenkäynnissä asianajajapalkkiot olivat 30.000-50.000 € puolustajaa kohden, vaikka jutussa oli kymmeniä tuhansia sivuja esitutkinta- ja oikeudenkäyntimateriaalia ja 13 viikkoa kestänyt pääkäsittely ja sitä ennen kirjallinen ja suullinen valmistelu. Kun 13 viikkoa kestäneestä oikeudenkäynnistä on hyväksytty 30.000-50.000 € asianajajapalkkiot, Baarman ja Saksa laskuttavat nyt Kempin kanssa sovitun järjestetyn häviön tuhojen maksimointitoimena minua 120.000 €:lla jutussa, jossa ei ole ollut minkäänlaista pääkäsittelyä. KOKO Baarmanin ja Saksan laskutus perustuu valheiden suoltamiseen 5 vuotta eli laskuttavat petoksellisesta valehtelusta 120.000 euroa, vaikka se tahallinen valehtelu poliisin olisi kuulunut aikoja sitten tutkia rikoksena eli prosessipetoksena. Tämä ei ole lakikirjan mukaista oikeutta eikä perustuslain 6 §:n mukaista yhdenvertaisuutta, se on mielivaltaa ja ryöstö.

Esteellinen Kemppi ”hyväksyi” omien väärinkäytöstensä vuoksi pakotettuna syntyneen pätemättömän 14.2.19 sovintosopimuksen ja valehteli taas härskisti päätöksessään

Kempin sihteerin pöytäkirjauksesta 14.2.19 näkyy, että minulle ei ole istunnossa annettu minkäänlaista varoitusta. Siitä siis näkyy, että Kemppi ja Baarman valehtelevat tahallaan minulle muka annetusta ”viimeisestä varoituksesta” 14.8.19 ja 11.10.19 päätettyään ryhtyä kostosakottamaan minua jatkaakseen järjestetyn häviön toteutusta. Pöytäkirjan liitteenä olevista minun s-posteista näkyy, että en ole tehnyt sopimusta vapaaehtoisesti, vaan sopimus on pätemätön ja johtuu pelkästään Kempin omasta lainvastaisesta teosta. Kemppi vahvisti omalla laittomalla uhkailullaan syntyneen pätemättömän sopimuksen, piutpaut välitti oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa säädetyistä esteellisyyssäännöksistä tai mistään muustakaan laillisesta ja valehteli päätöksessään sopimuksen muka syntyneen ”tahtoni” mukaisena, vaikka vahvistamispäätöksen liitteistä suoraan näkyy, että sopimusta ei ole saanut vahvistaa lainkaan (koska pakottamalla ja uhkailemalla syntynyt sopimus on pätemätön)  eikä sitä varsinkaan ole saanut vahvistaa esteellinen Kemppi, joka sen pätemättömyysperusteen on itse aiheuttanut. Lisäksi sihteerin pöytäkirjauksesta näkyy se pääkäsittely, jonka Kemppi 9.8.19 laittomasti peruutti.

Baarman ja Saksa tarjosivat 5000 € korvausta 400.000 € vahingosta ja sitten sovintotarjous muuttui 120.000 eurolla negatiiviseksi kiristykseksi Kempin estettyä todisteluni

LP, Jormanainen ja LähiTapiolan Niskala aiheuttivat kodissani 400.000 euron valtavat vahingot. Kodissani näytti ennen heidän tuhojaan tältä

ja tuhojensa jälkeen tältä

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LP, Baarman, Jormanainen ja Saksa tarjosivat minulle ensin korvaukseksi sikamaisuuksissaan 5000 euroa koko kotini ja terveyteni tuhoamisesta. Heti, kun Kemppi poisti 24.10.19 ja 31.10.19 esteellisenä kaiken todisteluni vastuuperusteista eli heti, kun Kemppi oli varmistanut häviöni poistamalla todisteluni, Baarman ja Saksa ilmoittivat 4.11.19, että nyt heidän ”sovintotarjouksensa” muuttuikin 120.000 eurolla negatiiviseksi eli he haluavat minun maksavan 120.000 euroa heidän laskujaan jutussa, jossa ei ole edes pidetty oikeudenkäyntiä ja jossa on kyse siitä, että LP ja Jormanainen ovat aiheuttaneet minulle 400.000 euron vahingot. Se, että Kemppi peruutti pääkäsittelyn ja esti todisteluni aiheuttaakseen tahallaan häviön jutussani, ei enää ole tuomarin harkintavaltaa, vaan teko, joka poliisin kuuluu tutkia tahallisena virkarikoksena (rikoslaki 40:8 §). Sillä virkarikoksella Kemppi mahdollisti Baarmanille ja Saksalle myös teon, jota poliisin tulee tutkia törkeänä kiristyksenä (rikoslaki 31:4 §). Baarman ja Saksa päättivät ryhtyä kiristämään minua 120.000 eurolla heti, kun Kemppi oli konkreettisesti estänyt todisteluni eli tehnyt minulle tahallaan kanteen ajamisen mahdottomaksi. Jos jatkaisin kanteen ajamista ilman todisteluani, häviäisin siis 800.000 euroa. Jos tekisin tässä tilanteessa Baarmanin ja Saksan kiristämänä ”sovintosopimuksen”, häviäisin vähintään  60.000 €. Tästä Baarmanin ja Saksan 5000 € sopimusehdotelman muuttumisesta 120.000 eurolla negatiiviseksi suoraan näkyy, mistä Kempin, Baarmanin ja Saksan yhteisessä lainvastaisessa teossa ns. rikoshyötynä vähintään on kyse. Siinä on kyse 120.000 € kiristyksestä ja toisaalta myös 1,5 miljoonan euron kokonaisvahingosta, kun minua estetään järjestetyllä häviöllä saamasta korvaukset, joihin vahingonkorvauslain ja oikeudenkäymiskaaren mukaan olen oikeutettu. Baarmanin ja Saksan laskutuksen eroista näkyy sekin, kumpi heistä on se, joka tästä järjestetystä häviöstä Kempin kanssa sopi: Samassa jutussa Baarmanin lasku on 55.000 € suurempi kuin Saksan. 

Huijausvahinkoilmoituksia, muovilaatikkovuokraa 16.800 eurolla, väärennettyjä LähiTapiolan päätöksiä ja muita ”pieniä epätarkkuuksia”


Aronpää, Walve, Jormanainen ja Niskala sopivat 7.10.14 siitä, että he laativat 8.10.14 LähiTapiolalle tekaistuilla tiedoilla vahinkoilmoituksen 17.9.14 pölyvahingosta eli toteuttavat tahallisen ns. vakuutuspetoksen. Jos he olisivat rehellisesti kertoneet, että kodissani Walveen ja Jormanaisen hommaamat (”pimeät”) duunarit Janne Liimatainen ja Santeri Suoniemi piikkasivat 17.9.14 ilman työturvallisuuslaissa säädettyjä suojauksia, korvauksia ei olisi herunut. Niinpä he laativat 8.10.14 ilmoituksen aivan väärillä tiedoilla. MIKÄÄN tuossa ilmoituksessa ei pidä paikkansa, minkä he olivat salaa 11.12.14 jopa tunnustaneet.

Huijauksesta huolimatta rahahanat eivät auenneet ja LähiTapiola teki 3.12.14 kielteisen korvauspäätöksen. Kun sieltä ei saatu rahaa, he keksivät uuden juonen. Walve soitti minulle toimittavansa korvaukseksi LP:n piikkiin siivoojille ”ilmaiseksi” muovilaatikoita, joita tarvittaisiin vähintään vuoden varastointiin. Siivouksen päätyttyä sain Jormanaiselta laskun, jossa hän peri minulta 1.400 €/kk kuukausivuokraa muutaman euron muovilaatikoista. Vuodessa ”vuokra” olisi ollut 16.800 € muovisista ”ilmais”-laatikoista. ”Vuokraus”-toiminta alkoi siis 2.12.14 eli samalla hetkellä, kun LähiTapiolasta tuli 3.12.14 se hylky. Kun en suostunut huijauslaskua maksamaan, Walve, Jormanainen, Niskala ja Suves junailivat salaa samaiset muovilaatikot Jormanaiselle minun kotivakuutuksestani. Vaikka minun vakuutuksessa saan hakea korvauksia vain minä, siitä haki ja sai salaa korvauksia Jormanainen, Matti Rytö ja monet muut, joilla ei ole mitään oikeutta hakea korvauksia minun vakuutuksestani, varsinkaan salaa. Jormanainen sai Niskalan, Walveen ja Suveksen junailemia korvauksia kaikkiaan 1900 € (laatikoiden ostohinta) samoista laatikoista, joista minulta yrittivät saada 16.800 €n ”vuokrana”. Samaan aikaan, kun laiton raha virtasi, Suves, Konttinen ja LähiTapiola valehtelivat vuosikausia härskisti käräjäoikeudessa, että mitään korvauksia ei ole kenellekään muka edes maksettu. Pimeitä laittomia rahavirtoja he peittelivät väärentämällä minulle kotiosoitteeksi LähiTapiolan rekisteriin LähiTapiolan Lohjan toimiston osoitteen (vaikka en tietenkään ole siellä koskaan asustellut) ja väärentelivät hyvän suojelunsa turvin rekisterimateriaalia ja korvauspäätöksiä niin, että minulle postitettiin ihan eri näköinen päätös, kuin mitä laitonta rahanjakoa oli Suveksen ja Niskalan johdolla salaa puuhasteltu. Lisäksi Suves kavalsi n. 1.600 euroa, jonka pyysi maksamaan omalle tililleen ja minkä olen 21.1.15 sinne Suveksen tilille maksanut, mutta Suvekselta ei näy mitään maksettua palautusta maksutaulukossa, jonka Suves toimitti käräjäoikeudelle 1.10.18. Sitä ennen Suves, Niskala, Konttinen ja LähiTapiolan muu epärehellinen joukkue valehtelivat Suveksen 1.6.15 käräjäoikeudelle laatimassa LähiTapiolan virallisessa vastauksessa ja kaikissa Kempin valmisteluistunnoissa 1.10.18 saakka, että MITÄÄN näitä maksuja ja korvauspäätöksiä ei ole muka edes olemassa. Vaikka kaikissa näissä teoissa on ihan selvää rikoslaissa rangaistavaksi säädettyjen tekojen tutkintatarvetta, poliisin hyvä veli -suojelijat Merja Laitinen ja Kari Siivo huolehtivat tutkinnantappopäätöksillään siitä, että mitään heidän teoistaan ei takuulla tutkittaisi.

Kun vastapuolesi ja pahoinpitelijäsi on ”puolueeton” tuomarisi


Kemppi, joka Baarmanin ja Saksan laskuja muka ”puolueettomasti” arvioi, on velkuuttamistani toteuttaessaan 5-kertainen vastapuoleni ja ollut itse aiheuttamassa vahinkoja, joista kanteella haen korvauksia eli on käsittelemässään jutussani suora vastapuoleni. Lääkärinlausunnon mukaan Kemppi ja Baarman ovat myötävaikuttaneet aivoinfarktin ja aivoverenvuodon syntyyn, aiheuttaneet minulle useita vakavia sairauksia ja heidän teoissaan on kyse henkisestä pahoinpitelystä.

Kemppi on lääkärinlausunnolla todettu henkinen pahoinpitelijäni ja myös fyysinen pahoinpitelijäni, koska on aiheuttanut minulle ruumiinvammoja ja sairauksia, Kemppi on 5-kertainen vastapuoleni ja henkilövahinkojen aiheuttajana asianosainen siinä missä Baarman ja Saksakin päämiehineen. Prosessilaki ei tällaisia ”puolueettomia” tuomareita tunne, vaan säätää ihan selvästi Kempin esteellisyydestä moninkertaisilla perusteilla. Henkinen pahoinpitelijäsi ja rikosasiasi vastapuoli ei koskaan voi olla ”puolueeton” tuomarisi. Minä olen silti koko Kempin valmistelun ajan ollut oikeudenkäymiskaaren ehdottomasti kieltämässä tilanteessa, jossa vastapuoleni toimintaa ja niiden oikeudenkäyntilaskuja ja kannevaatimuksiani arvio ja niistä päättää yksi vastapuolistani. Kempin teko vastaa sitä, että Jormanainen, Saksa, Baarman tai LP:n Aronpää, Walve tai Laakso toimisi jutussa tuomarina. Kemppi on heidän kanssaan ihan samassa juridisessa vastapuolen ja asianosaisen asemassa. Olen nimennyt kanteessa henkilötodistajaksi Wallinin, joka sama lääkäri on vahvistanut Kempin minuun kohdistaman pahoinpitelyn. On aivan selvää, että Kemppi ei voi ”puolueettomasti” arvioida Wallinin todistelua, koska Kemppi toimii silloin tuomarina omassa asiassaan.

Nämä aineistot Kempin tuomarikaveri Tarja A. Honkanen tahallaan poisti eli laittomasti deletoi laatiessaan 23.10.19 poikkeavalla tavalla virka-ajan jälkeen ”pikapäätöksen”, jossa tahallaan valehteli Kemppiä ”esteettömäksi” Kempin ja Nurmen kanssa sopimallaan tavalla, jotta Kemppi saisi jatkaa järjestetyn häviön toteutusta eli minuun kohdistettua kostovelkuuttamisoperaatiotaan:

todistus Baarmanin 17.9.18 uhkailusta eli Kempin ja Baarmanin järjestetystä häviöstä, Kemppiä ja Baarmania ym. koskevan 23.10.19 vireille tulleen rikosilmoituksen vireilletulo tiedot, kantelun vireilletulotiedot, kostosakotusta koskeva selvitysvaatimus,  Tuomas Nurmelle osoitettu vaatimus Kempin virasta pidättämisestä, Nurmelle osoitettu Kemppiä koskeva selvitys- ja jääväysvaatimus, Kemppiä ja Baarmania koskeva korvausvaatimus, Kemppiä koskeva korvausvaatimus laittomasta pääkäsittelyn  peruutuksesta, lääkärinlausunto, jossa todetaan Kempin asianosaisasema ja todetaan Kempin ja Baarmanin minuun kohdistamissa teoissa olevan kyse pahoinpitelystä.

Honkasen 23.10.19 klo 17:26 tekemästä päätöksestä näkyy suoraan, että MITÄÄN tuosta edellä luetteloidusta esteellisyysaineistosta ei ole mukana Honkasen ”ratkaisun” aineistona eikä hän edes mainitse Kempin vastapuoliasemaa ja asianosaisasemaa ”ratkaisussaan”. Honkasen ratkaisu saapui 23.10.19 sihteeri Jokisen s-postilla. Honkasen päätöksen ainut liite on 29.8.19 laatimani lausunto. KAIKKI varsinaiset esteellisyysmateriaalit puuttuvat. 

Kempin, Honkasen ja Nurmen ”esteettömyys”-valehtelun nimenomaisena tavoitteena oli mahdollistaa Kempille järjestetyn häviön toteutus eli tavoitteelliseen velkuuttamiseeni tähtäävä kosto-operaatio


Kemppi tahallaan tuomaroi selvästi esteellisenä, koska Honkanen ja Nurmi olivat sopineet Kempin kanssa ”esteettömäksi” valehtelusta. Samaan aikaan, kun he valehtelivat ja valehdellakseen deletoivat todisteita Kempin esteellisyydestä, oikeudenkäymiskaaren 13 luvun esteellisyyssäännökset ovat aivan selvät ja yksiselitteiset. Esteellinen tuomari ei saa käsitellä yhtään mitään (OK 13:1 § 1 momentti) ja tuomari on esteellinen, kun hän on vastapuolesi ja asianosainen (oikeudenkäymiskaari 13:4 ja 6 §). Kemppi, Nurmi ja Tarja A. Honkanen eivät vaan välitä siitä, mitä lakeja eduskunnassa on säädetty, koska heidän ei tarvitse välittää. Heitä varten on ihan oma hyvä veli-suojelun perustuslaki, joka mahdollistaa tuomareille ja heidän suosikkiasianajajilleen sen, minkä eduskunnan säätämä rikoslaki säätää rikokseksi. Esteellisyysnormit on säädetty juuri sellaisten tekojen estämiseksi, jotka Kemppi esteellisenä minuun on kosto-operaationa kohdistanut.

Honkanen tahallaan poisti KAIKKI dokumentit, joiden perusteella esteellisyyttä on tullut lain mukaan arvioida eli KAIKKI faktat Kempin 5-kertaisesta vastapuoliasemasta ja asianosaisasemasta. Poliisin tulee tutkia Kempin, Honkasen ja Nurmen teko törkeänä virkarikoksena (rikoslaki 40:8 §). Heidän tekonsa (esteellisyysaineiston laiton deletointi ja Nurmen tahallinen 2 vuotta kestänyt puuttumattomuus ja tekojen  organisointi) nimenomaisena tavoitteena oli mahdollistaa Kempille, Baarmanille ja Saksalle sivuillani kuvatun järjestetyn häviön toteutus, jonka jokaista osatekoa poliisin tulee tutkia törkeänä virkarikoksena (rikoslaki 40:8 §). Baarmanin ja Saksan tekoa tulee tutkia mm. avunantona törkeään virkarikokseen, törkeänä petoksena, törkeänä todistusaineiston vääristelemisenä, törkeänä väärennyksenä, salassapitorikoksena ja tietosuojaloukkauksena. Avunannosta virkarikokseen voidaan tuomita sekin, joka itse ei ole virassa.