Kun tuomarisi on ”puolueeton pahoinpitelijäsi”

Toimitin 29.8.19 ja 23.10.19 Kempille, Tuomas Nurmelle ja Helsingin käräjäoikeudelle Wallinin 28.8.19 laatiman lääkärinlausunnon, josta ilmenee, että Kemppi ja Baarman ovat a) itse aiheuttaneet niitä ihan samoja sairauksia, joista kanteellani vaadin korvausta vastaajilta, b) myötävaikuttaneet lisäksi 7.10.18 aivoinfarktin ja aivoverenvuodon syntyyn ja c) heidän teoissaan on lisäksi kyse henkisestä pahoinpitelystä (diagnoosikoodi T74.3). Fyysisten ja psyykkisten sairauksien ja vammojen aiheuttaminen on rikoslain mukaan myös pahoinpitely. Toimittamani asiakirjan perusteella on ollut selvää Kempille, Honkaselle, Nurmelle ja on selvää kenelle tahansa, että Kemppi ei ole esteetön eikä puolueeton. ”Puolueettomia pahoinpitelijöitä” ei ole olemassa. Kemppi, Honkanen ja Nurmi sopivat tässä tilanteessa, että Kemppiä edelleen valehdellaan ”esteettömäksi” ja Honkanen junaili jo samana päivänä 23.10.19 ”esteettömyys”-ratkaisun, jonka rustasi kasaan KOKONAAN ILMAN SITÄ aineistoa. Tokihan kenet tahansa saa ”esteettömäksi” käsittelemällä asian ilman aineistoja.

Kemppi toimii tuomarina omassa asiassaan ja rikkoo tahallaan esteellisyyssäännöksiä toteuttaakseen minulle aikomaansa 1,5 miljoonan euron vahinkoa mistään laista piittaamatta


Asioissa L 15/649 ja L 16/352, joissa vaadin korvauksia vastaajien minulle aiheuttamista henkilövahingoista. Toimitin 29.8.19 Kempille, Tuomas Nurmelle ja Helsingin käräjäoikeudelle Wallinin lausunnon, josta ilmenee, että Kemppi ja Baarman ovat itse aiheuttaneet samoja vahinkoja, joista kanteella vaadin korvausta. Kemppi on ihan samassa juridisessa asemassa kuin asian vastaajat eli muutkin vastapuoleni ja itse suora asianosainen jutussa, jota käsittelee. Minä olen silti koko Kempin valmistelun ajan ollut oikeudenkäymiskaaren ehdottomasti kieltämässä tilanteessa, jossa vastapuoleni toimintaa ja niiden oikeudenkäyntilaskuja ja kannevaatimuksiani arvio ja niistä päättää yksi vastapuolistani. Kempin teko vastaa sitä, että Jormanainen, Saksa, Baarman tai LP:n Aronpää, Walve tai Laakso toimisi jutussa tuomarina. Kemppi on heidän kanssaan ihan samassa juridisessa vastapuolen ja asianosaisen asemassa. Olen nimennyt kanteessa henkilötodistajaksi Wallinin, joka sama lääkäri on vahvistanut Kempin minuun kohdistaman pahoinpitelyn. On aivan selvää, että Kemppi ei voi ”puolueettomasti” arvioida Wallinin todistelua, jonka lausunnolla on vahvistettu Kempin ja Baarmanin minuun kohdistamat pahoinpitelyt. Kemppi toimii siis tahallaan pahimmassa mahdollisessa esteellisyystilanteessa eli tuomarina omassa asiassaan.

29.8.19 ja 23.10.19 toimitin myös faktat siitä, että Kemppi on 5-kertainen vastapuoleni kahdessa vireille tulleessa yhteensä 152.500 euron korvausasiassa, 21.10.19 vireille tulleessa kanteluasiassa ja 23.10.19 vireille tulleessa rikosasiassa, joka koskee Kempin valmistelua kokonaisuudessaan. Oikeudenkäymiskaaren (OK 13:4 §:n) mukaan tuomari on esteellinen, kun on asianosainen ja OK 13:6 §:n mukaan vastapuoliaseman perusteella.  Oikeudenkäymiskaaren 13:1 §:n mukaan esteellinen tuomari ei saa käsitellä yhtään mitään. Laki on aivan selvä. Kempin esteellisyys on yhtä selvä. Mistään puolueettomasta tuomaroinnista ei ole kyse, kun tuomarisi on asianosainen, 5-kertainen vastapuolesi ja Baarmanin kanssa toteuttamistaan rikoksista epäiltynä samaan aikaan vireillä olevassa rikosasiassa. Kaikesta tästä tietoisena esteellinen Kemppi jatkoi Baarmanin kanssa sopimansa järjestetyn häviön toteutusta, kostosakotustaan ja poisti esteellisenä 24.10-31.10.19 laittomasti ja tahallaan todisteeni, jotta en voisi näyttää kannettani toteen eli aiheuttaakseen tahallaan häviöni jutussani, jossa on minulla hyvät todisteet. Koska Kempille oli (ja kenelle tahansa on) selvää, että voitan kanteeni näillä todisteillani, Kemppi yksinkertaisesti siis vain poisti ne todisteet, jotta häviäisin. Kyseessä on tuomarin törkein virka-aseman väärinkäyttäminen. Teon suunnitelmallisuus, esteellisenä käsittelyn tahallisuus teon toteuttamiseksi ja teolla minulle tarkoitetun 1,5 miljoonan euron vahingon määrä tekee siitä törkeän. Poliisin tulee tutkia koko tekokokonaisuus rikoksena, mukaan lukien Tuomas Nurmen 15.11.19 vastailut ja muu osallisuus järjestelmälliseen korruptioon järjestettyjen häviöitten junailussa.  

Kun tuomarisi on vastapuolesi, pahoinpitelijäsi ja estää todistelusi aiheuttaakseen sinulle miljoonavahingot, kyseessä ei ole ”oikeudenmukainen oikeudenkäynti” eikä tuomarin ”puolueettomuus”


Kempissä on 0 % puolueettomuutta ja 100 % epärehellisyyttä ja puolueellisuutta
.  2,5 vuotta kestäneessä Kempin valmistelussa ei ole ainuttakaan laillista tapahtumaa, istuntoa ja ratkaisua. Valmistelun ainut tarkoitus on ollut todisteluani tahallaan estämällä ja Kempin muilla törkeillä tempuilla aiheuttaa minulle tahallaan juuri se häviö, josta Kemppi ja Baarman etukäteen sopivat, ja josta Baarman ei malttanut olla kehuskelematta jo 17.9.18 istuntotauolla. Tekosarjan uhkailuineen mahdollistivat tutkinnantappajapoliisit Merja Laitinen, Kari Siivo ja Kempin tuomarikaverit Tarja A. Honkanen ja Tuomas Nurmi. Laitinen esti tahallaan esitutkinnan koko asiakokonaisuudessa. Laitinen esti joka ikisin todistajan kuulemisen ja todisteiden käsittelyn estääkseen tahallaan esitutkinnan asiassa, vaikka esitutkintalain mukaan Laitisen virkavelvollisuus oli tutkia teot rikoksina hyvällä näytöllä. Tuomas Nurmelle, Kempille ja Helsingin käräjäoikeudelle 29.8.19 toimittamastani lääkärinlausunnosta ilmeni, että Kemppi on pahoinpitelijäni. 23.10.19 toimittamastani aineistosta ilmeni, että Kemppi n 5-kertainen vastapuoleni. Nurmi ja Honkanen valehtelevat sellaista ”puolueettomuudeksi”, vaikka puolueettomia pahoinpitelijöitä ja vastapuolia ei ole tietenkään olemassa. Kempin, Honkasen Nurmen, Baarmanin, Saksan, Suveksen ja heidän apureidensa tavoitteena on ollut aiheuttaa minulle 1,5 miljoonan euron vahinko, mikä on äärimmäisen törkeää. Yhtä törkeää on se, että Merja Laitinen, Kari Siivo, Tuomas Nurmi ja Tarja A. Honkanen ja muut hyvä veli-suojelijat mahdollistivat jokaisen teon ja niillä minulle aiheutetun kärsimyksen ja vahingot.  

Samaan aikaan tekojen nettijulkistukseni kanssa olen ilmoittanut Helsingin käräjäoikeudelle, että en voi jatkaa kanteeni ajamista, koska:

  1. Esteellinen Kemppi on estänyt todisteluni. En tietenkään voi ilman todisteita jatkaa kanteen ajamista, koska ilman todisteita en voi näyttää kannettani toteen. Ilman todisteita tiedossa on varma häviö eli juuri se, mistä Kemppi ja Baarman etukäteen sopivat ja miksi ne todisteet on poistettu. Jos jatkaisin kanteeni ajamista ilman todisteitani, suostuisin etukäteen siihen varmaan lopputulokseen, että Kemppi tavoitteellisesti velkuuttaa minut 700.000-800.000 eurolla järjestetyllä häviöllä jutussa, jossa hän etukäteen todisteluni poistamalla sen häviöni on varmistanut.
  • Kemppi sallii Rimonille lausumisen (=valehtelun) potilastiedoistani, vaikka Rimonilla ei ole edes potilastietojeni käsittelyoikeutta ja lausumisessa valehdellaan tavalla, jota poliisin tulisi tutkia salassapitorikoksena, tietosuojarikoksena ja törkeänä perättömänä lausumana tuomioistuimessa 23.10.19 vireille tulleen rikosilmoituksen perusteella. Jatkamalla kannetta joutuisin varmuudella näidenkin oikeusloukkausten (rikoksi säädettyjen tekojen) kohteeksi.
  • Kemppi on ”rehellinen” ja ”puolueeton” tuomari vain siksi, että poliisi ja Tuomas Nurmi ovat toistaiseksi tahallaan estäneet Kempin virkarikosten tutkinnan ja Kempin kaveri Tarja A. Honkanen valehteli tahallaan Kemppiä ”esteettömäksi” selvässä esteellisyystilanteessa ja teki nämä ”esteettömyys”-ratkaisut ilman aineistoa.
  • Helsingin käräjäoikeus ei pysty järjestämään asiassa EIS 6 artiklan ja PL 21 §:n säätämää laillista puolueetonta ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Epärehelliseen oikeudenkäyntiin ei kenellekään ole velvollisuutta osallistua ja tässä tapauksessa sellaiseen osallistumisesta seuraisi minulle Kempin, Baarmanin, Saksan, Honkasen ja Nurmen aiheuttamat 1,5 miljoonan euron vahingot, joiden aiheuttamiseen osallistumista ja alistumista minulta ei voida vaatia.

Kun joudun vastoin tahtoani ja erinomaisesta todistelusta riippumatta keskeyttämään kanteeni ajamisen Kempin, Baarmanin, Saksan, Honkasen ja Nurmen tahallaan aiheuttamista syistä, heidän minulle järjestetyllä häviöllä ja kanteen keskeyttämispakolla aiheuttamaa vahinkoa ovat: A) Kempin estämät kannevaatimukseni korvaukset (400.000 €), B) omat saamatta jäävät oikeudenkäyntikuluni ja C) Baarmanin ja Saksan laskut, jotka Kemppi mahdollisesti tahallaan määrää maksettavakseni, vaikka kanteen ajamisen estyminen on Kempin itsensä tahallaan aiheuttama.