Julkistamisen vaarallisuus ja asian suuri yhteiskunnallinen merkitys

Julkistamisen vaarallisuus

Kaikki julkistamani tiedot, tapahtumat ja päätökset ovat todisteellisesti totta ja nyt ensimmäistä kertaa Suomessa näin hyvin dokumentoitua julkista faktaa tuomarien, asianajajien, poliisin ja syyttäjän tahallisista, törkeistä väärinkäytöksistä, niiden peittelystä ja tekojen tutkinnan tahallisesta estämisestä.

Julkistamani tiedot ovat kiusallisia julkistuksen kohteena oleville poliiseille, tuomareille ja asianajajille. Julkistamisen kohteet Kemppi ja Baarman ovat uhanneet terveyttäni ja henkeäni, jos julkistan heidän tekonsa, koska paljastamassani Kempin ja Baarmanin korruptiossa pyörivät isot rahat. Jos minulle siis sattuu ”onnettomuus” tämän julkistamisen jälkeen, se ei ole onnettomuus eikä itsemurha.

Julkistamisen tavoitteet

Olen 53-vuotias lakimies. Tein nämä sivut, koska on tärkeää paljastaa Suomen oikeuslaitoksen, tuomarien, asianajajien ja poliisin korruptiosta ja väärinkäytöksistä se, mistä valtamedia tahallaan vaikenee.

Julkistamisen tavoitteet: 

  1. Julkistamalla tapaukseni haluan herättää laajaa julkista yhteiskunnallista keskustelua tuomarien, asianajajien, poliisin ja syyttäjän tahallisilla väärinkäytöksillä kansalaisille aiheuttamista valtavista vahingoista.
  2. Julkistamieni tietojen perusteella on aivan selvää, että olen joutunut Noora Kempin ja Pontus Baarmanin johdolla toteutettujen sellaisten tekojen kohteeksi, jotka poliisin tulee tutkia rikoksina. Tekojen toteutus on edelleen parhaillaan meneillään. Tekojen tuominen näytille pimennosta julkisuuden valokeilaan eli julkisuuden paine pakottaa poliisin toivottavasti viimein tutkimaan rikoksina sivuilla kuvatut teot, joissa esitutkinta on aiemmin ”kaikessa hiljaisuudessa” tahallaan estetty tekojen tahalliseksi mahdollistamiseksi.
  3. Paljastan julkisuuteen, millaista ”oikeutta” Noora Kemppi ja muut hänen kaltaisensa vuonna 2019 oikeasti Suomessa muka ”riippumattomana ja puolueettomana” tuomarina ”oikeus”-laitoksessa toteuttavat. Noora Kempin kaltaiset tuomarit eivät ole ”puolueettomia”, vaan asenteellisia ja niin ”riippumattomia”, että eivät itse noudata lakeja, joita heidän kuuluisi jutuissa soveltaa. Pontus Baarmanin, Juri Suveksen ja Heikki Saksan ei myöskään kuulu saada palkkioita petoksellisesta valehtelusta eikä esteellisen tuomarin junailemalla järjestetyllä häviöllä. Siksi julkistan heidän valehtelunsa, josta valehtelustaan Baarman ja Saksa yrittävät laskuttaa 120.000-800.000 euroa, ja josta Suves on jo laskuttanut LähiTapiolaa.
  4. Tuomareille ja asianajajille on heidän välisensä ns. hyvä veli- suojelun eli korruption pelisäännöillä nykykäytännön mukaan mahdollisia oikeuslaitoksen seinien sisällä teot, jotka käräjäoikeuden seinien ulkopuolella rangaistaan rikoksina. Selvästi rikollistakin toimintaa peitellään ja sen rankaisemista estetään tahallaan ns. laillisuusvalvonnassa vetoamalla tuomarien ”riippumattomuuteen”. Tällaista riippumattomuutta eikä varsinkaan riippumatonta rikoksenteko-oikeutta ei mikään voimassa oleva laki heille säädä. Olemme kahtia jakautunut kansa, jossa perustuslain 6 §:ssä säädetty yhdenvertaisuus on kuollut kirjain eikä faktisesti lainkaan koske tuomareita, asianajajia, poliiseja, syyttäjiä eikä ketään, johon lain sijaan sovelletaan hyvä veli -suojelua. Haluan tuoda ”hyvä veli-suojelun perustuslain” julkisuuteen, jotta se yhdenvertaisuutta loukkaava lainvastainen käytäntö loppuu ja siitä rangaistaan.
  5. Tuomioistuinlain 1:7 §:ssä (tuomarin vakuutus) ja 9:1 §:ssä säädetään, että tuomarin kaiken toiminnan on perustuttava lakiin. ”Riippumattomuutta” ei ole se, että tuomari toimii kokonaan lain ulko- ja yläpuolella, kuten Kemppi, Tarja A. Honkanen ja Tuomas Nurmi Helsingin käräjäoikeudessa ”omassa lainrikkomiskuplassaan”. Se, mitä he toteuttavat, on perustuslain 2 §:n 3 momentissa kokonaan kiellettyä mielivaltaa. Haluan herättää laajaa julkista yhteiskunnallista keskustelua siitä, mitkä ovat tuomarin ”riippumattomuuden” rajat ja mikä on törkeä virkarikos eikä enää ”riippumattomuutta”.
  6. Oikeudenkäynnin lopputuloksen pitäisi lain mukaan riippua todistelusta ja laista. Suomessa oikeuden saaminen riippuu eniten siitä, miten asenteellinen ja ylimielinen on tuomarisi eli osuuko sinulle tuomariksi tällainen ”noora kemppi”. Näin se ei saa olla. Jokaisella tulee olla oikeus aitoon oikeudenmukaisuuteen ja puolueettomuuteen. Kenenkään ei kuulu tyytyä ”noora kemppi”-prosessiin, jossa häviösi ”junaillaan” tuomarin päätöksissä valehtelemalla ja todisteluasi estämällä. 
  7. Rikos on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko – paitsi, kun sen tekee hyvä veli -suojelua saava tuomari, asianajaja, poliisi ja syyttäjä. Kerhon kaverit huolehtivat aina siitä, että tutkinta estetään – tarvittaessa päätöksissä valehtelemalla. Julkistan sivuillani, miten härskeillä tempuilla täysin lainvastaista suojelua toteuttavat Suomessa tuomarit, tutkinnantappopäätöksiä tehtailevat poliisit, asianajajaliiton valvontalautakunta asianajajakaverien tekojen valkopesemiseksi ja salaisten leimojen takana sikamaiseksi valehtelemiseksi ja ns. laillisuusvalvonta, joka kumileimasimena lähinnä estää laillisuusvalvontaa eikä toteuta sitä.
  8. Suomessa toimii parhaillaan ja on toiminut vuosikausia tuomarien, poliisien, syyttäjien, asianajajien ja ns. laillisuusvalvonnan (eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri) keskinäinen oma salainen systeemi, joka perustuu ketjutettuun tahalliseen tutkintojen estämiseen ja tahalliseen valehteluun ns. tutkinnantappopäätöksissä. Poliisi ei estä tutkintoja pelkästään pienissä pyörävarkauksissa ja muissa vähämerkityksellisissä jutuissa, kuten poliisi julkisuudessa selittelee (=valehtelee). Poliisi estää tahallaan sellaisten juttujen tutkintaa, joissa on täysi näyttö eli vaikka esitutkintalain mukainen poliisin tutkintavelvoite on täysin selvä. Sivuillani kuvaan, kuinka näissä tutkinnantappopäätöksissä poliisi itse ensin tahallaan estää todistajien kuulemisen ja todisteiden käsittelyn, jotta voi tahallaan estää esitutkinnan käynnistämisen. Käytäntö on täysin lainvastainen. Nämä tutkinnantappajat ovat poliisin ”noora kemppejä”.
  9. Pyrin siihen, että Noora Kemppi, Pontus Baarman, Tarja A. Honkanen, Tuomas Nurmi, Merja Laitinen, Markku Kukko, Kimmo Halme, Kari Siivo, Juri Suves, Veera Konttinen, Rauno Niskala, Seppo Varjonen, Ranan Rimon, Matti Rytö, Heikki Saksa, Mikael Walve, Tero Laakso, Jani Jormanainen, Pertti Aronpää, Terhi Arjola-Sarja ja muut sivullani kuvattuihin tekoihin osallistuneet joutuvat vastuuseen teoistaan, ja että jään heidän viimeiseksi uhrikseen.