Totuus Noora Kempistä, Pontus Baarmanista ja järjestetystä häviöstä

Järjestetyn häviön menetelmät ja 1,5 miljoonaa euroa eli tästä on kyse


Käräjätuomari Noora Kemppi järjestää Helsingin käräjäoikeudessa ns. varmaa laskutusta AA Pontus Baarmanille ja AA Heikki Saksalle
ja muillekin asianajajille (esim. Juri Suves) sopimalla salaa asianajajien kanssa etukäteen järjestetyistä häviöistä. Järjestetyt häviöt Kemppi toteuttaa näin:

 1. Kemppi estää Baarmanin, Saksan ja Suveksen vastapuolella olevalta oikeudenkäynnin osapuolelta etukäteen tahallaan todistelun aiheuttaakseen tahallaan järjestetyn häviön. Jutun voi voittaa vain todistamalla. Kemppi poistaa todistelusi, jotta et voi voittaa.
 2. Sitten Kemppi määrää sen itse tahallaan aiheuttamansa häviön perusteella sen ”hävinneen” osapuolen maksamaan Baarmanin, Saksan tai muun ”suosikkinsa” laskut.
 3. Sivuillani kuvatuilla tempuilla (kielletyllä ”välituomio”-kuviolla) Kemppi yrittää aiheuttaa minulle järjestetyllä häviöllä euromääräiset vahingot vieläpä tuplana.
 4. Näissä Kempin, Baarmanin ja Saksan junailemissa häviöissä ”häviö” ei siis synny normaalissa oikeudenkäynnissä todistelun jälkeen, vaan niin että Kemppi tahallaan aiheuttaa sen häviön estämällä etukäteen vain toiselta osapuolelta todistelun.

Kyse on korruptiosta. Kyse on myös teoista, jotka poliisin tulee tutkia rikoksina.

Kempin vain kantajaosapuoleen (asiassani minuun) kohdistama tahallinen todistelun estäminen on tuomarille ehdottomasti kiellettyä toimintaa. Kempin teko (todistelun tahallinen estäminen kantajalta, vaikka kiistäminen jatkuu vastaajapuolella) on tuomarin törkeintä virka-aseman väärinkäyttämistä ja vastaa sitä, että Kemppi sitoisi käteni ja jalkani nippusiteillä, heittäisi mereen ja käskisi uimaan. Häviöni Kempin ”välituomio-menettelyssä”, jota ennen Kemppi itse etukäteen esti vain minulta todistelun, olisi yhtä varmaa kuin hukkumiseni nippusiteillä sidottuna. Kemppi, Baarman ja Saksa tavoittelevat minulle järjestetyllä häviöllä 1,5 miljoonan euron vahingon tahallista aiheuttamista ja perusteetonta tahallista velkuuttamistani arviolta 700.000-800.000 eurolla Baarmanin ja Saksan laskutuksella, jonka Kemppi suunnitteli junailevansa minulle järjestetyllä häviöllään vieläpä tuplana.

Baarmanin ja Kempin yhdessä suunnitteleman teon tarkoituksena on konfiskoida koko omaisuuteni eli todistelun estämisellä ensin varmistaa häviöni etukäteen ja sitten Kempin hyväksymillä Baarmanin ja Saksan tuplalaskutuksilla siirtää taloni ja muu varallisuuteni Baarmanin ja Saksan edustamien yritysten varallisuudeksi.

Sivustolla paljastan, miten härskeillä tempuilla Kemppi todistelua on estänyt ja mitä muita häikäilemättömiä temppuja Kemppi, Baarman, Saksa, Suves ja Rimon ovat järjestettyä häviötä toteuttaessaan tehneet. Kemppi valehtelee aivan härskisti eli tahallaan ”ratkaisuissaan” estääkseen todistelun ja junaillakseen näitä järjestettyjä häviöitä. (linkki 1, linkki 2, linkki 3, linkki 4, linkki 5) Teot ovat olleet Kempille, Baarmanille, Saksalle, Rimonille ja Suvekselle mahdollisia laamanni Tuomas Nurmen, käräjätuomari Tarja A. Honkasen ja tutkintaa tahallaan estäneiden poliisien suojeluksessa.

Minun oli pakko nostaa kanne, koska täystuhojoukkue tuhosi kotini ja aiheutti 400.000 € vahingot

10.6.14 elämäni muuttui, kun tein LähiTapiolalle vahinkoilmoituksen putkirikosta. LähiTapiolan vahinkotarkastaja Rauno Niskala junaili LP Vahinkosaneeraus oy:n (LP) työntekijät (Mikael Walve, Tero Laakso) ja LP:n aliurakoitsijan (Jani Jormanainen) valehtelemaan, että viemäri on ehjä. He valehtelevat  26.11.14 raportissa ja LähiTapiolan 12.12.14 päätöksessä, että

1) Viemärini on kuvattu kaksi kertaa elo- ja lokakuussa 2014 ja kuvissa ne ovat täysin ehjät. He kieltäytyivät näyttämästä minulle viemärikuvausta, jonka perusteella väittivät viemäriä ehjäksi. ”Ehjä” viemärini näytti tältä

kun Lohjan rakennusvalvonta kävi 13.8.14 toteamassa, että pääviemäri on täysin hajalla. Niskala teki 23.10.14 ”ehjään” viemäristööni 100.000 € korjaussuunnitelman.

2) Laakso, Jormanainen ja Walve ovat ”nähneet” kesä- ja heinäkuussa 2014 käynneillään, kuinka taloni seinän koksiluukun liikkuvista tiilistä olisi tullut sadevettä sisään. Koksiluukku näytti tältä.

Siinä ei ole tiiliä eikä reikiä. Siitä ei kesä- ja heinäkuussa voinut havaita kukaan yhtään mitään, koska se kaivettiin esiin maan alta vasta 5.8.14.

17.9.14 he maksimoivat tuhot piikkaamalla kotini sisällä ilman työturvallisuuslaissa pakolliseksi säädettyjä suojauksia, alipaineistuksia ja osastointeja ja koko taloni peittyi viemäripaskalla ja syöpää aiheuttavalla kreosootilla kyllästyneeseen betonipölyyn. Sama kävi keuhkoilleni. RakSystems kävi toteamassa heidän aiheuttamansa täystuhon raportillaan.

Kodissani näytti vuonna 2014 ennen heidän toteuttamaansa täystuhoa tältä:

Kodissani näytti heidän jäljiltään tältä:

He aiheuttivat 400.000 euron vahingot ja korjauskustannukset. Minun oli pakko nostaa kanne saadakseni menettämäni rahat takaisin. Walve (LP), Jormanainen ja LähiTapiola myönsivät kirjallisesti vastuunsa. Vahingonkorvauslain mukaan on muutenkin selvää, että kun joku käy tuhoamassa kotisi: A) Se kotisi tuhoaja vastaa korvauksista. B) Sinä itse et ole vastuussa siitä, että he tuhosivat kotisi. Näytöllisesti kyseessä oli siis ns. selvä juttu, kun laitoin vireille Helsingin käräjäoikeuteen kanteen (asiat L 15/649 ja L 16/352) saadakseni heiltä korvaukset 400.000 euron vahingoista. Kunnes Helsingin käräjäoikeudessa pyörähti käyntiin käräjätuomari Noora Kempin johdolla varsin erikoinen ”oikeudenmukainen oikeudenkäynti”, jonka tapahtumat nyt julkistan herättääkseni keskustelua tuomarimielivallasta, tuomarin harkintavallan rajoista ja siitä, mikä on ”oikeutta” ja mikä on rikos.

Noora Kemppi – väärinkäytösten tuomarikuningatar ja hänen temppunsa

Kannetta ei voi voittaa, jos sinulla ei ole todisteita. Minulla niitä todisteita on. Todisteina ovat jopa vastaajien omat kirjalliset myöntämiset eli vahvin mahdollinen näyttö. Toimitin todisteet teemoineen Kempin asettamassa määräajassa 27.6.19. Juttua ei kuitenkaan voi voittaa, jos et voi oikeudessa esittää tuota hyvää näyttöäsi eli todisteitasi. LP:n asiamiehenä on AA Pontus Baarman, LähiTapiolalla AA Juri Suves ja Jormanaisella AA Heikki Saksa. Kemppi sopi Baarmanin kanssa etukäteen, että häviöni aiheutetaan tahallaan ja ryhtyi toteuttamaan tuota järjestettyä häviötäni estämällä tahallaan minua esittämästä todisteitani ja muilla ”tempuilla”, joista mikään ei ole peräisin lakikirjasta. Se on puhdasta mielivaltaa ja teko, jota poliisin kuuluu tutkia myös Kempin tahallisena virkarikoksena ja Baarmanin osalta avunantona virkarikokseen. Myös muuta tutkittavaa poliisilla olisi ollut kaikissa julkistamissani teoissa, joiden tutkinnan korruptoitunut poliisi on aiemmin tahallaan estänyt sivuillani kuvatuilla tutkinnantappopäätöksillä. Teot on tutkittava. Julkistan kaiken sen osoittamiseksi, miten laitonta teot ja tutkinnan estäminen ovat.

Kemppi kieltäytyi kirjaamasta kannevaatimuksiani, laati tahallaan 106 virhettä yhteenvetoonsa eikä istunnossa erottanut edes vastaajia kantajasta

Oikeudenkäymiskaaressa eli ns. prosessilaissa säädetään (OK 24:3 §), että tuomari saa tuomita vain sellaisista vaatimuksista, joita kantaja on esittänyt. Vain kantaja (tässä asiassa minä) voi esittää kannevaatimuksia. Tuomarille niiden esittäminen ei kuulu koskaan. Kemppi itsekin myöntää sen äänitteilläni.  Oikeudenkäymiskaari säätää, että tuomarin on laadittava ns. kirjallinen yhteenveto osapuolten kirjelmien perusteella. Siihen kuuluu kirjata kannevaatimukset perusteineen, vastaajien kiistämiset ja se, mikä asiassa on riitaista ja riidatonta. Keskeisiä kannevaatimuksiani ovat eurot, joita LP:ltä, Jormanaiselta ja LähiTapiolalta vaadin ja se, minkä lain ja tapahtumien perusteella korvauksia vaadin. Kemppi on 2,5 vuotta tahallaan kieltäytynyt kirjaamasta kannevaatimuksiani, kirjasi kaikki tapahtumat tahallaan väärin ja deletoi KAIKKI normit (työturvallisuuslaki, kuluttajansuojalaki, vakuutussopimuslaki), joihin kanteeni perustuu. Kempin jäljiltä kanteeni ei Kempin valmistelun alkaessa 6.4.18 perustunut enää yhtään mihinkään eli yhteenkään lainkohtaan eikä yhteenkään euroon. Kun 11.4.18 reklamoin ennen ensimmäistä Kempin valmisteluistuntoa (istunto 13.4.18) Kempin 6.4.18 laatimasta aivan virheellisestä yhteenvedosta, Kemppi ilmoitti kirjaavansa pelkkiä ”omia käsityksiään”. Kempin ”käsitykset” eivät perustuneet lainkaan oikeudenkäyntiaineistoon eikä mikään laki säädä hänelle oikeutta kirjata ”käsityksiään” kirjallisten kannevaatimusten sijaan. Vaikka minun kuuluisi ajaa kannetta kannevaatimuksillani, Kemppi ajoi faktisesti minun kannetta omilla ”käsityksillään” eli muutteli kanteeni sisällön aivan muuksi, mikä on tuomarille ehdottomasti kiellettyä toimintaa.

Kempin 29.11.18 laatimassa ”käsitys”-yhteenvedossa on 106 vakavaa virhettä. Edes jutun diaarinumerot eivät ole oikein, siinä on olemattomia istuntopäiviä ja Kemppi valehtelee Saksan ja Jormanaisen 9.3.16 vastauksen sisällön ihan muuksi peitelläkseen heidän valehteluaan. Taloni rakennusvuosi on 1966 ja ostin sen 3.10.1996. Kempin yhteenvedossa lukee sivulla 5, että taloni ja viemäristöni on vuodelta 1966. Sivulla 10 taloni on nuorentunut 30 vuodella ja Kemppi kirjoittaa taloni olevan vuosimallia 1994. Kempin yhteenvedon sivun 10 mukaan olisin lasteni kanssa asunut 30 vuotta tontilla ilman taloa pelkkien viemärien kanssa. Seuraavista linkeistä pääset dokumentteihin tutustumaan Kempin valehteluun:

Linkki kannevaatimuksiini (näistä mitään ei löydy Kempin yhteenvedosta)

Linkki Kempin virheelliseen yhteenvetoon

Linkki vaatimiini korjauksiin  (analysoimani Kempin 106 virhettä ja laamanni Nurmelle osoitettu puuttumisvaatimus, johon Nurmi ei vastannut)

Pedersenin 30.1.19 laatima korjattu yhteenveto, jonka mukaan valmistelua olisi tullut jatkaa (punaiset tekstit ovat korjattavaksi vaadittuja kohtia).

Kempin teksti ei ole ”viaton erehdys”. Kemppi on 2,5 vuotta 6.4.18 lukien tahallaan estänyt   kannevaatimusteni kirjaamisen ja tahallaan toteuttanut ”käsitys”-valmistelua toteuttaakseen Baarmanin kanssa sopimansa häviöni. Istunnoissa Kemppi esiintyi sekavana (vaikutti humalaiselta) ja äänitteiltäni kuuluu, kuinka Kemppi puhuu mm. vastaajista kantajina. Kun tuomari ei erota edes oikeudenkäyntiosapuolia, ollaan kaukana oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä.  

Kemppi ilmoitti jo ensimmäisessä istunnossa järjestävänsä häviöni, uhkaili avustajaani perättömillä valvontailmoituksilla todisteluni estääkseen ja salaa suhdettaan Baarmaniin


Oikeudenkäymiskaaressa minulle on kantajana säädetty ns. näyttötaakka (OK 17: 1 ja 2 §). Se tarkoittaa, että minä joudun näyttämään toteen todisteillani kanteeni ja kumoamaan jokaisen vastapuolen väitteen voittaakseni kanteeni. Vastaajat, Baarman, Suves ja Saksa esittivät käräjäoikeudessa 300 erilaista tekaistua tarinaa kiistääkseen kanteeni. Siitä syntyi siis samankokoinen näyttötaakka minulle.

Oikeudenkäymiskaaren mukaan asian hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut. Ensimmäisen valmisteluistunnon 13.4.18 Kemppi aloitti tokaisemalla päättäneensä jo etukäteen häviöni. Kemppi kertoi, että vaikka voittaisin todisteillani 400.000 € kanteeni, hän aikoo tahallaan käyttää käänteistä kuluratkaisua eli on päättänyt velkuuttaa minut voittaneenakin osapuolena Baarmanin, Suveksen ja Saksan niin suurilla laskuilla, että ne ylittävät tuon voittoni. Häviäisin siis aina: Jos voittaisin 400.000 euron kanteeni, Kemppi kertoi vesittävänsä voittoni junailemalla minulle tahallaan esim. 800.000 euron kulut, joita minun ei lain mukaan kuulu maksaa. Juuri tätä etukäteen Baarmanin kanssa sopimaansa häviötäni Kemppi on koko valmistelun ajan toteuttanut tempuilla, jotka nyt julkistan.

Lähetin 4.7.18 omasta s-postistaniKempille todisteluni (listan todisteista ja henkilötodistajista teemoineen). Estääkseen minua toimittamasta näitä todisteita, Kemppi lähetti 31.7.19 avustajalleni laittoman uhkauksen.  Kemppi uhkaili tekevänsä avustajastani perättömän ilmoituksen valvontalautakunnalle. Vaikka s-postin lähetystiedoista suoraan näkyy, että avustaja ei edes ollut laatinut 4.7.18 viestiä, vaan minä eikä minunkaan laatimassa tekstissä ole mitään kiellettyä (vaan ne todisteeni), Kemppi oli siis tekemässä täysin perätöntä ilmoitusta valvojille teosta, jota avustaja ei ollut tehnyt estääkseen laittomilla uhkauksilla minua toimittamasta todisteitani. Kemppi soitteli 1.8.18 perään vielä uhkailupuheluita estääkseen avustajan käytön ja todisteiden toimittamisen. 1.8.18 lukien olen ollut laajassa jutussa ilman avustajaa, koska avustaminen oli mahdotonta Kempin uhkailujen takia. Kolmella vastaajalla oli edelleen avustajat ja heitä Kemppi ei uhkaillut millään. 

Kempin salaiset suhteet asianajajiin ja asianajajaliiton valvontalautakuntaan


Kempin oma aviomies on asianajaja. Baarman on asianajaja, joka on aiemmin toiminut varajäsenenä samassa valvontalautakunnassa, jonne Kemppi 31.7.18 uhoili tekevänsä minun avustajastani perättömän kostoluonteisen kantelun estääkseen minua toimittamasta omia todisteitani omassa asiassani. Kun kysyin näistä Kempin, hänen asianajajamiehensä ja Baarmanin suhteista, Kemppi ja Baarman kieltäytyivät vastaamasta, vaikka heillä on velvollisuus kertoa kaikki yhteydet, koska ne vaikuttavat esteellisyyteen.  

Junaileeko Kemppi Baarmanin kanssa järjestettyjä häviöitä ja tekaistuja kanteluita siksi, että Kempillä on Baarmanin ja asianajajamiehensä kautta ”hyvät suhteet” valvontalautakuntaan, joka toteuttaa tunnollisesti Kempin kostotoimia? Joka tapauksessa Kemppi itse junailee rahakkaita keikkoja Baarmanille, jolla on hyvät suhteet valvontalautakuntaan ja juuri tämä sama Baarman hyötyy maksimaalisesti näistä Kempin kanssa sopimistaan järjestetyistä häviöistä. Baarmanin laskut järjestetyssä häviössä hyväksyy ja ”ratkaisee” Kemppi ja he yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat näitä järjestettyjä häviöitä ja siihen häviöön liittyvä velkuuttaminen tapahtuu Baarmanin laskuilla.

Baarmania, Saksaa ja Suvesta eli järjestettyihin häviöihin osallistuvia asianajajia koskevia valvonta-asioita ei valvontalautakunnassa myöskään ole käsitelty normaalitavalla, vaan ne on lautakunnan salaisen rekisterimerkinnän mukaan jo ”käsitelty”, vaikka valvojien 2.3.18 minulle lähettämien kirjeiden mukaan käsittelyä ei ole vielä edes aloitettu.

Baarman kehuskeli Kempin kanssa sopimastaan häviöstä jo 17.9.18 etukäteen ja laittomien uhkailujen tutkinta estettiin tahallaan järjestetyn häviön toteutuksen jatkamiseksi

Baarman ja Kemppi soittelivat salaa keskenään järjestetyn häviöni junailemiseksi. Baarman oli niin innoissaan ja voitonvarma Kempin kanssa etukäteen sopimastaan velkuuttamisestani, että ei malttanut olla kehuskelematta siitä minullekin jo etukäteen. 17.9.18 istuntotauolla Baarman uhkaili minua, tukihenkilöäni ja koko perhettäni ja kertoi naureskellen sopineensa tuhoavansa minut, kotini, perheeni ja ent. avustajani Kempin kanssa sopimallaan häviöllä eli Baarmanin laskutuksella tapahtuvalla velkuuttamisella. Entinen avustajani oli nimetty todistajaksi Baarmania koskevassa rikosasiassa ja myös minä ja perheenjäseniäni oli nimetty kuultavaksi kanteessa ja rikosasioissa. Laiton uhkaus on rikos (rikoslaki 15:9 §). Kun tein Helsingin käräjäoikeuden päällikkötuomarille laamanni Tuomas Nurmelle 2018 selvitysvaatimuksen Kempistä ja Baarmanista, Nurmi ei vastannut eikä puuttunut mihinkään, vaikka hänelle kuuluu tuomioistuinlain mukaan hallinnollinen valvonta. Sen sijaan käräjäoikeuden sisäistä muka-tutkintaa hoitivat ”omapoliiseina” omaa tekoaan ”tutkimassa” Kemppi ja Baarman itse. Baarman valehteli, että mitään uhkailua ei muka ole edes tapahtunut eikä muka ole edes keskustellut kanssani. Tästä äänitteestä kuuluu, kuinka Baarman myöntää keskustelleensa kanssani ihan muussa kuin sovinnollisissa asioissa ja samalla äänite todistaa Baarmanin valehdelleen. Äänite on todiste Baarmanin ja minun välisen keskustelun tapahtumisesta ja avustajani kirjallinen vahvistus todistaa tuon keskustelun sisällön eli Baarmanin uhkailun. Baarmanin ”omapoliisi” Kemppi ”ratkaisi” vuonna 2018 itseään ja Baarmania koskevan rikosepäilyn toteamalla ”selvittäneensä” asiaa Baarmanin kanssa. Koska Kempin ”tutkimusten” lopputulos oli päätetty etukäteen, minulta ja avustajaltani Kemppi ei tietenkään ”selvityksiinsä” kysellyt yhtään mitään.

23.10.19 toimitin avustajani kirjallisen vahvistuksen Baarmanin 17.9.18 uhkailusta ja vaadin uudelleen asian selvittämistä ja Kempin jääväämistä. Kempin kaveri käräjätuomari Tarja A. Honkanen ”ratkaisi” jo samana iltana 23.10.19 virka-ajan jälkeen klo 17:56 Kempin ”esteettömäksi” siten, että poisti aineistosta avustajani kirjallisen vahvistuksen ja kaiken muunkin aineiston valehteluaan häiritsemästä. 23.10.19 klo 10:55-15:21 toimittamassani aineistossa on 274 sivua. Honkanen ”pikakäsitteli” Kempin ”esteettömyyden” jo 2 tunnin päästä ja kokonaan ilman tätä 23.10.19 toimittamaani aineistoa, joista ilmeni 5 selvää esteellisyysperustetta (mm. Kempin suora asianosaisasema ja moninkertainen vastapuoliasema). Kyllähän sillä tavalla toki ”esteettömäksi” saa kenet tahansa, kun poistaa faktat ennen ”ratkaisua”.

Aukoton hyvä veli-suojelu jatkui poliisissa. Merja Laitinen esti tahallaan Baarmanin, Kempin, minun ja avustajani kuulemisen ja kaiken muunkin tutkinnan siten, että kukaan ei koskaan tutkinut yhtään mitään eikä ketään saanut kuulla todistajana. Poliisin päätös ei syntynyt tutkimalla, vaan kaikki kuulemiset ja tutkimiset tahallaan estämällä.

Järjetön viemärikuvausvalehtelu, Laitisen tutkinnantappo-ratkaisu ja Kempin tahallaan estämä todistelu


LP, Jormanainen ja LähiTapiola ovat 5 vuotta estäneet minua saamasta 400.000 € korvausta valehtelemalla, että viemäristöni olisi muka kuvattu elo- ja lokakuussa 2014. LähiTapiolan asianajajan Juri Suveksen, vahinkotarkastaja Rauno Niskalan, LähiTapiolan lakimiehen Veera Konttisen ja korvausjohtajan Seppo Varjosen 12.12.14 laatimassa päätöksessä ja Suveksen 1.6.15 ja Baarmanin 9.6.15 käräjäoikeudelle laatimassa vastauksessa lukee sama väite elo- ja lokakuun 2014 viemärikuvauksista. Kun vaadin viemärikuvausta nähtäväksi, Baarman ilmoitti 16.12.15, että LP:ssä ei muka ole mitään minua koskevia materiaaleja rekisterissään. LähiTapiola, Suves ja Konttinen toimittivat 23.10.17 rekisteriotteen, josta näkyy, että LähiTapiolassa oli 23.10.17 mennessä vain 11 kpl 31.10.2005 klo 21:09 valmistuneita videoita eikä ainuttakaan 2014 kuvattua. 2005 videot eivät tietenkään voi olla peräisin 2014 kuvauksista, koska ne olivat olemassa jo 9 vuotta ennen vuotta 2014.

Konttinen ja Suves laativat 11.12.18 eli 4 vuoden viiveellä minulle ja Kempille ihan uuden kertomuksen noista viemärikuvauksista. Nyt he ryhtyivät valehtelemaan, että viemärit olisikin kuvattu vasta 11.12.14, vaikka heidän omassa 12.12.14 päätöksessä ja Baarmanin ja Suveksen 9.6.15 ja 1.6.15 käräjäoikeudelle laatimissa vastauksissa siis väitetään ”elo- ja lokakuussa” kuvatuksi. Suveksen ja Konttisen uuteen ilmoitukseen ja myös Baarmanin, Saksan, LP:n ja Jormanaisen väitteisiin liittyy merkittäviä ristiriitoja:

 1. Rauno Niskala lähetti 18.11.14 eli jo marraskuussa 2014 minulle s-postin, jossa kertoo, että viemärikuvaus on tehty. Ei niitä viemäreitäni ole voitu vasta 11.12.14 eli vasta joulukuussa kuvata, kun Niskala kertoo niistä jo marraskuussa. Tästä todisteestani suoraan näkyy Suveksen ja Konttisen valehtelu. Lisäksi Niskalan ”viemärikuvaus”-firma PipeSnake on hierontalaitos.  
 2. Todistajakseni nimeämäni yrittäjä Vesa Honkavaara kävi tulppaamassa haisevan rikkonaisen viemärin syksyllä 2014. Tulppaus on tehty niin, että se esti viemärin kuvaamisen. Tästäkin näkyy, että viemäreitä ei ole voitu kuvata Suveksen ja Konttisen väittämänä ajankohtana joulukuussa.
 3. Suveksen ja Konttisen 23.10.17 toimittama LähiTapiolan rekisteriote paljastaa, että viemäreitäni ei ole kuvattu elo-, loka- eikä joulukuussa 2014. Rekisterissä olivat vain 31.10.2005 kuvatut materiaalit. Baarmanin viestinkään mukaan mitään kuvausmateriaaleja ei ollut olemassa 16.12.15 mennessä. Kun viemärikuvausvideoita ei ollut edes olemassa vuosina 2014-2017 eli 23.10.17 mennessä, vuonna 2018 ei voi enää ilmaantua ”vuonna 2014” kuvattuja videoita. Aikakoneella ei kukaan sinne vuoteen 2014 voi matkustaa valmistamaan ”vuoden 2014” videoita, joita ei ollut 16.12.15 ja 23.10.17 mennessä olemassa.
 4. Baarman, Suves, Saksa, Konttinen, Niskala, Varjonen, LP, Jormanainen ja LähiTapiola ovat 5 vuotta estäneet minua saamasta 400.000 € korvausta olemattomien viemärikuvausten perusteella:
 5. Suveksen ja Konttisen uusi ilmoitus (väitetty kuvauspäivä 11.12.14) kumoaa vastaajien, Baarmanin ja Saksan väitteet ”elo- ja lokakuu 2014” kuvauksista ja kumoaa myös LähiTapiolan oman 12.12.14 tehdyn päätöksen (jossa siis väite elo- ja lokakuun 2014 kuvauksista eikä sanaakaan 11.12.14 kuvauksesta)
 6. Niskalan 18.11.14 viestistä suoraan näkyy, että viemäreitä ei ole kuvattu myöskään Suveksen ja Konttisen väittämänä aikana joulukuussa 2014. 

Edes peruspoliisilta ei vaadi suurtakaan älykkyyttä ja tutkintaa sen toteamiseksi, että kun Niskalan viesti viemärikuvauksista on lähetetty 18.11.14, Suves ja Konttinen valehtelevat ”11.12.14” kuvauksista. Viemärikuvausvalehtelulla minulle aiheutetun vahingon valtavan määrän (400.000 € korvauksen estyminen) ja em. selvien ristiriitojen perusteella poliisin virkavelvollisuus oli tietenkin tutkia tekoa törkeänä petoksena. Espoon ”tutkinnantappo”-toiminnan erikoisnainen Merja Laitinen esti tahallaan tämänkin teon tutkinnan ja sitä ennen tietenkin varmisti, että tässäkään Laitisen ”tutkinnassa” ei kuultu Suvesta, Baarmania, Konttista, Niskalaa eikä ketään ennen kuin Laitinen kirjoitti tutkinnantappo-päätöksensä.

Rikosilmoituksessa ja Kempin valmistelussa käräjäoikeudessa olin viemärikuvausvalehtelun ristiriitojen osoittamiseksi nimennyt seuraavat todistajat

 1. Suves ja Konttinen todistamaan, että viemäreitä ei ole lainkaan kuvattu vastaajien, Baarmanin ja Saksan väittämänä ajankohtana sekä heidän oman väitteensä (väite 11.12.14 kuvauspäivästä) ristiriidoista Niskalan 18.11.14 viestin ja Honkavaaran tulppauksen kanssa.
 2. Honkavaara todistamaan, että viemäreitä ei ole kuvattu elo-, loka- eikä joulukuussa 2014.
 3. LP:n talouspäällikkö Riitta Rantakallio todistamaan, milloin Baarmanin 2018 toimittama ”2014 video” on ilmaantunut LP:n rekisteriin ja mistä osoitteesta. Todistelusta selviäisi, että Baarmanin video ei ole valmistunut 2014.


Järjestettyä häviötäni Baarmanin kanssa toteuttava Kemppi viimeisteli Laitisen teon eli koko viemäri-kuvausvalehtelun tutkimisen tahallisen estämisen. Kemppi laati 31.10.19 esteellisenä ”käsittely-ratkaisun”, jolla etukäteen esti todistajaksi nimeämieni henkilöiden kuulemisen. Kemppi poisti tahallaan ja täysin laittomasti todistajani, jotta Baarman, Saksa, LP ja Jormanainen saisivat Helsingin käräjäoikeudessa jatkaa härskiä valehteluaan ”elo- ja lokakuun” viemärikuvauksista. Suves, Konttinen, Baarman, Saksa, Niskala, LP ja Jormanainen saivat tahallaan esittää kasan järjettömiä ristiriitaisia valheita viemärikuvauksista estääkseen korvauksiani. Kun pystyin todisteillani näyttämään toteen heidän ilmiselvän valehtelunsa, Kemppi esti minulta tahallaan todistelun häivyttääkseen vastapuolen valehtelun ristiriidat ja estääkseen minua todistamasta heidän valehtelevan.

Baarmanin mukaan laskut eivät ole laskuja, Baarman aloitti 4 vuoden viiveellä valehtelun Walveen muka puuttuvista sopimusvaltuuksista ja taas Kemppi esti todistelun


Kempin kaverille Baarmanille mikä tahansa valehtelu on mahdollista. Ensin Baarman ja LP valehtelivat 9.6.15 vastauksessa, että LP on muka laskuttanut LähiTapiolaa (ei minua) ja LähiTapiola maksanut LP:n laskut. LP:n laskuista näkyy, että ne on minulle osoitettu. Kun LähiTapiolan Suves myönsi, että Baarman valehtelee, Baarman vaihtoi lennossa uuteen valheeseen. Baarman alkoi valehtelemaan, että LP vaan ”lähetti laskun näköisiä papereita” minulle, mutta ei niillä muka laskuttaa tarkoitettu. Toimitin Kempille ja Baarmanille todisteet LP:n laskuista ja niiden perintätoimista. Nämä ihan selvät laskut eivät siis Baarmanin käräjäoikeudessa esittämän tarinan mukaan ole laskuja eikä niillä ole muka ole peritty mitään eikä muka edes tarkoitettu laskuttaa minua. LP ei ole palauttanut 12.8.14 maksamaani suoritusta, laskutti minua 5.500 eurolla, lähetti useita maksumuistutuksia ja lähetti 5000 € laskunsa jopa ulkoiseen perintään. Jos LP eli firma lähettelisi laskun näköisiä papereita ”muuten vaan”, se olisi petos. Samaan aikaan, kun LP ihan selvillä laskuilla laskutti minua, peri niitä ja Baarman itse osallistui LP:n laskujen perintään, Baarman valehteli Kempin valmistelussa, että minulta ei ole laskutettu eikä peritty mitään. Baarman jatkaa edelleen vuonna 2019 Kempin mahdollistamaa valehtelua, että mitään ei ole laskutettu eikä peritty.

Baarman ja LP valehtelevat käräjäoikeudessa, että Jormanainen ei muka olisikaan ollut LP:n aliurakoitsija. Koko valehtelun ajan LP:n laskuista ja Walveen kirjallisista tunnustuksista näkyy se aliurakointisuhde, jonka he käräjäoikeudessa kiistävät. Walve hoiti 4 vuoden ajan kaikki LP:n sopimukset minun, LähiTapiolan ja Tehopuhdistuksen välillä ja LP maksoi Walveen LP:n nimissä tekemän sopimuksen perusteella 16.000 € siivouslaskun LähiTapiolan kanssa. Baarman aloitti 14.2.19 istunnossa 4 vuoden viiveellä valehtelun, että Walveella ei olisikaan sopimusvaltuuksia, vaan kaikesta koko firmassa saisi sopia vain toimitusjohtaja Pertti Aronpää, koska kaupparekisteriotteen mukaan hänellä on nimenkirjoitusoikeus. On siinä ukolla kiirettä, kun firmalla on toimintaa Lohjalla, Hämeenlinnassa ja Helsingissä ja LP tekee tuhansia sopimuksia. Ei Aronpää tietenkään juoksentele kosteuskartoituskohteita ja siivouksia sopimassa.

LP maksoi 15.12.14 edellä mainitusta pölyvahingon 16.000 € laskusta 12.894,92 € ja LähiTapiola loput. Baarman ja Saksa askartelivat wordilla 4 vuoden päästä tuosta maksutapahtumasta Kempin valmisteluistuntoon 19.11.18 eli ”maksutaulukon”, jonka mukaan Jormanaisen vuonna 2015 lopetetun firman tilalle perustettu Jormanaisen uusi firma olisi 4 vuoden viiveellä vuosina 2017-2018 palauttanut erissä LP:lle 12.401.13 euroa (eli enemmän kuin mitä LP oli maksanut). Mitään maksudokumentteja he eivät toimittaneet. Jormanaisen firma on lopetettu 31.12.15 ja kaikki nuo ”palautukset” on muka maksettu samaan aikaan, kun Jormanainen itse 13.8.17 ilmoitti ja Baarman ilmoitti 16.12.15, että mitään minuun ja kiinteistööni liittyvää aineistoa ei ole muka enää edes olemassa. ”Maksutaulukko” ja Jormanaisen ”maksutapahtumat” ilmaantuivat siis ”olemattomuudesta” ja maksajaksi väitetään Jormanaisen uutta firmaa, joka olisi aloittanut lopetetun firman puolesta maksamisen muka 3,5 vuoden viiveellä. Baarman, LP, Saksa ja Jormanainen myös väittävät kodissani 17.9.14 piikanneita kahta miestä Jormanaisen ”työntekijöiksi”, mutta kieltäytyivät kertomasta, maksettiinko palkkaa ja toimittamasta mitään dokumentteja työsopimuksista ja palkanmaksusta (salailevat sitä, ovatko pimeitä harmaan talouden duunareita).

Kun vaadin ns. editiolla LP:n ja Jormanaisen kirjanpidosta dokumentteja laskutuksesta ja nimesin LP:n talouspäällikkö Riitta Rantakallion todistajaksi, Kemppi esti esteellisenä tahallaan 24.10.19 myös editioni ja esti 31.10.19 päätöksellään Rantakallion kuulemisen eli esti kaiken todistelun LP:n laskutuksesta, vaikka se on yksi olennaisin kanneperusteeni. Kemppi mahdollisti tahallaan Baarmanille ja Saksalle kiistämisen tekaistuilla maksuilla, valehtelun laskutuksesta ja pimeän palkanmaksun peittelemisen. Normaalisti vastaavat teot tutkii poliisi törkeänä petoksena, nyt niiden tutkimisen ja helposti saatavilla olevan kirjanpidollisen todistelun esti tahallaan Kemppi jatkaakseen Baarmanin kanssa sopimansa häviöni toteutusta.

”Perintää” ilman laskutusta ja asiakassuhdetta

Baarman valehtelee 9.6.15 käräjäoikeudelle laatimassaan LP:n virallisessa vastauksessa, että LP ei olisi koskaan edes laskuttanut minua ja että minulla ja LP:llä ei olisi edes asiakassuhdetta. Baarmanin valehtelun järjettömyys kulminoituu hänen 16.12.15 minulle lähettämäänsä s-postiin. Siinä Baarman valehtelee, että LP:ssa ei muka olisi ainuttakaan minua koskevaa asiakirjaa. Ei siis ainuttakaan laskua, maksumuistutusta, raporttia, valokuvaa, käyntitietoa eikä viemärikuvausta. Baarmanin 16.12.15 viestin mukaan LP rekisteröisi pelkkää nimeäni ja osoitettani ikään kuin ”muuten vaan” ilman asiakassuhdetta (mikä ei ole tietosuojalain ja kuluttajansuojalain mukaan edes sallittua). Lisäksi Baarman tuossa 16.12.15 viestissä kertoo, että nimeäni ja osoitettani voitaisiin silti käyttää ”perintätoimiin”. Baarman siis käräjäoikeudessa ja 16.12.15 viestissä väittää, että mitään laskutustarkoitusta, ainuttakaan laskua ja asiakassuhdetta ei olisi edes olemassa, mutta siitä huolimatta LP voisi käyttää sitä pelkkää nimeäni ja osoitettani ”perintätoimiin”. Vain laskuja on Suomen lain mukaan mahdollista periä. Kun laskutusta ja asiakassuhdetta minun ja LP:n välillä ei ole Baarmanin mukaan edes olemassa, mitäköhän ”perintätoimia” Baarmanin mukaan voitaisiin sen pelkän nimeni ja osoitteeni perusteella toteuttaa?

Kemppi junaili 55.000 euron ”postimaksun” mahdollistaakseen Baarmanille, Saksalle, Suvekselle ja Konttiselle videoväärentelyn ja tekaistut ”maksutapahtumat”

Henkilötietolain (nykyisin tietosuojalain ja asetuksen) mukaan minulla on ehdoton oikeus saada itseäni ja kiinteistöäni koskevat kaikki materiaalit LP:ltä, Jormanaiselta ja LähiTapiolalta, jossa niitä on rekisteröity. LP, Baarman, Saksa, Suves, Konttinen ja Jormanainen olivat Kempin ja poliisin tieten tahallaan täysin laittomasti vuosikausia estäneet minua saamasta MITÄÄN minua koskevia omia materiaaleja LP:n ja Jormanaisen rekistereistä ja puuttuvia tietojani LähiTapiolan rekisteristä. Juuri siksi olin tehnyt poliisille rikosilmoituksen ja käräjäoikeudessa Kempille 29.7.18 ns. editiovaatimuksen (editiolla vaaditaan todisteena merkityksellisiä aineistoja) ja turvaamistoimihakemuksen. Turvaamistoimivaatimuksella vaadin, että vastaajia kielletään väärentämästä ja tuhoamasta rekisterejään.

Tutkinnantappaja Merja Laitinen ja hänen apurinsa Kari Siivo estivät poliisissa tietenkin tahallaan tämänkin teon tutkimisen ketään kuulematta. Kemppi teki seuraavat temput: Kemppi laati 10.8.18 minulle muka ”myönteisen” turvaamistoimipäätöksen. Siinä kielletään 10.000 € sakon uhalla LP:ltä, Jormanaiselta ja LähiTapiolalta rekisterien väärentäminen ja tuhoaminen. Kemppi ujutti ”myönteiseen” päätökseensä juonen. Hän jätti tahallaan päätöksestä pois maininnan tiedoksiannon maksuttomuudesta. Tuo ”myönteinen” päätös ei siis tule voimaan ennen kuin ulosottovirasto postittaa sen Jormanaiselle, LP:lle ja LähiTapiolalle. Kempin päätöksestä puuttuneen tekstin vuoksi ulosottovirasto sitten ilmoitti, että minun pitäisi ensin maksaa 55.000 euroa siitä, että he lähettävät tuon Kempin rustaaman ”ratkaisu”-paperin LP:lle, Jormanaiselle ja LähiTapiolalle. Tämän varsin hintavan ”postimaksun” takia en sitten saanut päätöstä voimaan. Aivan kuten Kemppi oli tarkoittanutkin. Kempin päätös oli ns. shikaani eli kiusantekopäätös. Harvassa ovat ne yksityishenkilöt, joilla on varaa maksaa paperin postittamisesta 55.000 euroa. Vaikka minulla oli eduskunnan säätämän lain mukaan ihan selvä oikeus saada omat paperini ja tietoni ilmaiseksi jo vuonna 2014, en siis ole saanut niitä vieläkään vuonna 2019 ja lisäksi Kemppi ”sääti” ilmaisoikeudet 55.000 eurolla maksullisiksi ja teki lainrikkomisesta LP:lle, Jormanaiselle ja LähiTapiolalle suorastaan kannattavaa. 

Estettyään itse tahallaan minua saamasta päätöstään voimaan, Kemppi sitten esteellisenä 24.10.19 päätöksellään totesi, että turvaamistoimi ”raukesi”, esti 24.10.19 samalla editiovaatimuksenikin ja 31.10.19 esti myös henkilötodisteluni varmistaakseen järjestetyn häviöni.

Heti Kempin 10.8.18 toteuttamasta ”tempusta” tiedon saatuaan:

 1. Suves, Konttinen, Baarman, Walve ja Aronpää ryhtyivät 31.8.18 ”tuottamaan” vuonna 2018 LP:n ja LähiTapiolan rekistereihin ”vuonna 2014” valmistuneita videoita, joita ei ollut olemassa 2014-2017
 2. Baarman ja Saksa esittivät 17.9.18 istunnossa tekaistun 12.000 € kuitittoman maksutapahtuman, jonka yrittivät Kempin kanssa kirjauttaa ”riidattomiin”, jotta olematon maksu ”syntyisi” ilman ainuttakaan maksukuittia. Kemppi esti myös LP:n kirjanpidosta vastaavan Riitta Rantakallion kuulemisen todistajana, jota Baarman ja Saksa voisivat jatkaa tekaistujen maksujen ”kikkailujaan”.

”Rehellistä” asianajoa väärennetyillä todisteilla ja lavastetuilla valokuvilla

Asianajajiksi kelpaa oikeudenkäymiskaaren mukaan vain ”rehellinen” asianajotutkinnon suorittanut henkilö ja tuomioistuinlaki tuntee vain ”rehellisiä” tuomareita. Hyvän asianajotavan ohjeen mukaan ”asianajaja ei saa myötävaikuttaa todisteiden väärentämiseen”. Aukotonta hyvä veli-suojelua nauttiva Baarman toimitti Kempin valmisteluun 31.8.18 todisteeksi väärentämänsä LP:n raportin, väärentämänsä ApuAhosen tarjouksen ja lavastamansa valokuvan taloni etupihan ikkunasta, jossa väitti olevan pölyä muka 17.9.14 tapahtumiin liittyen. Toimitin Kempille todisteeksi aidon raportin ja aidon ApuAhosen tarjouksen. Niistä näkyy, että Baarman on poistanut raportista 5 sivua ja tarjouksesta 2 sivua. Poistetuista raportin sivuista näkyi Walveen ja Jormanaisen kertomusten ristiriidat ja ApuAhosen tarjouksesta Baarman oli poistanut sivut, joista näkyi, että tarjous ei koskaan tullut edes voimaan. Juuri siksi Baarman ne väärensi. Toimitin myös LVI-yrityksen laskun, josta näkyi, että Baarmanin valokuvassa näkyvä putki on asennettu vasta lokakuussa 2014 ja kuva oli otettu vasta 24.10.14, joten ei se mistään 17.9.14 pölyvahingosta voi todistaa. Kempin olisi pitänyt tehdä väärentämisestä ilmoitus valvontalautakunnalle ja lautakunnan olisi tullut erottaa Baarman asianajajaliitosta ja poliisin tutkia teko rikoksena. Kemppi ei tehnyt ilmoitusta. Poliisin tutkinnantappaja Merja Laitinen esti taas tutkinnan eivätkä valvojat ole tutkineet mitään Baarmanin tekoa, vaan makuuttaneet kantelua 3 vuotta. Näin se hyvä veli -suojelu toimii. Kun Baarman saa toteuttaa väärentämistä rangaistuksetta, väärentämisen pitäisi olla yhtä sallittua kaikille koko Suomessa.

Valehtelun sarjatuotantoa ”rehellisenä” asianajona Tuomas Nurmen, Noora Kempin, Tarja A. Honkasen ja Merja Laitisen suojeluksessa

10.12.18 tein Helsingin käräjäoikeudelle ja päällikkötuomarille Saksaa, Baarmania ja Suvesta koskevat toimintakieltovaatimukset ja vaatimuksen siitä, että heidän tekonsa tutkitaan ja tehdään ilmoitukset asianajajaliiton valvontalautakunnalle. 31.1.19 tein Kempistä esteellisyysvaatimuksen. Kaiken tutkimisen estivät Tarja A. Honkanen ja Kemppi käräjäoikeudessa ”pikakäsittelyllä” 31.1.19 ja poliisin tutkinnantappolinjalla Merja Laitinen esti tutkimisen varmuuden vuoksi jo etukäteen 5.12.18. Linkit toimintakieltovaatimuksiin: linkki 1, linkki 2, linkki 3, Niistä näkyy, miten ”rehellistä” se heidän asianajonsa on ollut ja mitä kaikkea jätettiin poliisissa ja Helsingin käräjäoikeudessa tutkimatta ja valehdeltiin ”lailliseksi” ja ”rehelliseksi” asianajoksi. Olen vaatinut, että Baarmanille, Suvekselle ja Saksalle esitetään toimintakieltovaatimuksissa esittämäni kysymykset, joista heiltä tulee pyytää kirjallinen vastaus. Yhtään kysymystä ei kysytty, koska tavoitteena oli tekojen peittely ja järjestetyn häviön toteutus. Nurmi ei vastannut mitään. Sen sijaan minulle tuntematon johdon sihteeri Jaana Inkinen lähetti 6.2.19 s-postin, jossa kategorisesti totesi kaiken Kempin arvostelun kielletyksi.  

Tekaistu vahinkoilmoitus muuttui LähiTapiolassa salaisen vastailijan kirjeellä ”pieneksi  epätarkkuudeksi” ja petostutkinta estettiin tahallaan

LP:n Walve, Niskala ja Jormanainen piikkareineen aiheuttivat 17.9.14 piikkauksissa kodissani kanteessa kuvatun pölyvahingon. Tein siitä itse Niskalalle kirjallisen vahinkoilmoituksen 17.9.14 klo 17:56 palattuani kotiin ja havaittuani vahingot. Tiedon saivat 17.9.14 myös LP ja Jormanainen (näkyy heidän raportistaan). Siivous alkoi vasta 3.11.14 ja sitä ennen Walve ja Niskala kierrättivät lukuisia siivousyrityksiä kodissani valtavan pölyvahingon keskellä ja sain sijaisasunnon 24.9.14. Suojaukset puuttuivat 17.9.14 piikkauksissa ja siksi pöly levisi kaikkialle. Koska tulossa oli iso siivouslasku, LP:n toimitusjohtaja Pertti Aronpää ilmoitti ”junailevansa vakuutusyhtiön maksajaksi”. 7.10.14 tämä salainen junailu alkoi. Jormanainen, Niskala, ja Walve laativat 8.10.14 minulta salaa ja LP:n toimitusjohtaja Pertti Aronpään tieten Jormanaisen vastuuvakuutukseen tahallaan vahinkoilmoituksen aivan väärillä tekaistuilla tapahtumatiedoilla. Jormanainen myönsi 11.12.14 koko vahinkoilmoituksen tekaistuksi ja että mitään suojauksia ei rakennettu. Niskala tunnusti 11.12.14, että suojaukset rakensi LU Rakennus vasta 29.10.14. Tunnustukset ovat olleet koko ajan LähiTapiolan rekisterissä ja faktisesti se on tunnustus ns. vakuutuspetoksesta, mutta edes tunnustettua petosta eivät tutki Laitisen Merja ja Kari Siivo Espoon poliisin tutkinnantappolinjastolla, koska toteuttavat esitutkintalain sijaan ns. hyvä veli-suojelua. Vaikka Jormanainen, Walve ja Niskala jo 11.12.14 tunnustivat ja LU Rakennus vahvisti, että mitään suojauksia ei ollut piikkauksissa, Saksa, Baarman, LP ja Jormanainen valehtelevat edelleenkin vuonna 2019 Kempin valmistelussa, että suojaukset oli rakennettu. Seuraavaksi Kemppi suunnittelee estävänsä minua esittämästä todisteeksi tuota LähiTapiolan rekisteriotetta, jossa on Jormanaisen tunnustus. 

Kotini 17.9.14 pölyvahingossa aiheutui 200.000 euron vahinko. Jormanainen, Aronpää, Walve ja Niskala yrittivät 8.10.14 laatimallaan vahinkoilmoituksella väärillä tiedoilla (valehtelu suojauksista) eli täysin tekaistulla tarinalla erehdyttää LähiTapiola maksamaan 200.000 € vakuutuskorvauksia. Kun joku yrittää saada vakuutuskorvauksia tililleen kirjoittamalla tekaistun tarinan vahinkoilmoitukseen, kyseessä on rikoslain mukaan selvä petos. Kun sain Jormanaisen ym. 11.12.14 tekemät tunnustukset haltuuni, Suves lähetti minulle 23.2.2016 kirjeen, jossa väärillä tiedoilla laadittua vahinkoilmoitusta eli selvää ns. vakuutuspetosta väitetään ”pieneksi epätarkkuudeksi”. Kukaan ei ole allekirjoittanut Suveksen s-postilla saapunutta ”vastausta” eikä Suves ole vieläkään 2019 mennessä kertonut, kuka sen on laatinut. Tein rikosilmoituksen törkeästä petoksesta ja liitteenä olivat Jormanaisen, Walveen ja Niskalan tunnustukset ja LU Rakennuksen vahvistus. Tämänkin teon tutkinnan esti poliisin tutkinnantappaja Merja Laitinen. Koska kansalaiset ovat yhdenvertaisia, kenenkään ei kuuluisi Suomessa saada tuomiota vakuutuspetoksista, kun vakuutusyhtiön huijaaminen tekaistuilla vahinkoilmoituksilla on Jormanaisen, Niskalan, Aronpään ja Walveen tekona vaan ”viaton pieni epätarkkuus”. ”Pientä” on LähiTapiolan lakimiehen Veera Konttisen, AA Juri Suveksen ja Espoon poliisin Merja Laitisen mielestä vielä 200.000 euron suuruinenkin petoksen yritys, jossa Laitisen Merja ei ”havaitse” mitään rikoksena tutkittavaa.

Heikki Saksa ja Jani Jormanainen tekaisivat tarinan ”huonokuuloisesta vakuutusvirkailijasta” ja Kemppi häivytti Saksan valehtelun keksimällä Saksan tekstille ihan uutta sisältöä

Kun paljastin valvontalautakunnalle, että koko 8.10.14 rustattu Jormanaisen allekirjoittama vahinkoilmoitus on valhetta, Saksa valehteli myös valvojille. Heille Saksa valehteli, että tuon tekaistun tarinan on muka laatinut ”huonokuuloinen vakuutusvirkailija” Jormanaisen puhelinsoiton perusteella ennen 8.10.14. LähiTapiolan rekisteristä näkyy, että Jormanainen ei ole soittanut ainuttakaan puhelua ennen 31.10.14 ja silloinkin soitti joku LähiTapiolasta eikä Jormanainen.

Saksa ja Jormanainen valehtelivat 9.3.16 käräjäoikeudessa vastauksessaan, että piikkauksia kodissani oli muka kaksi (17.9.14 ja 24.9.14), ja että Jormanaisen minulle 2014 maksamat korvaukset muka perustuvat 8.10.14 laaditussa vahinkoilmoituksessa esiintyvään ”toiseen” piikkaukseen. Koska Jormanainen oli jo 11.12.14 tunnustanut, että sitä vahinkoilmoitukseen kirjoitettua ”toista” piikkausta ei ole edes olemassa, eivät ne maksutkaan voineet olemattomaan piikkaukseen kohdistua. Saksa ja Jormanainen salasivat tahallaan 11.12.14 syntyneen tunnuksen, kun laativat yhdessä tahallisia valheita 9.3.16 käräjäoikeudelle.

Baarman, LP, LähiTapiola ja Suves kertoivat käräjäoikeudessa aivan oikein, että kaksi piikkaria (Janne Liimatainen ja Santeri Suoniemi) piikkasivat. Saksa ja Jormanainen sen sijaan valehtelivat 9.3.16 käräjäoikeudessa vastauksessaan aivan eri tavalla ristiriitaisesti, että muka vain ”yksi työntekijä” piikkasi. Valvontalautakunnalle Saksa valehteli, että Jormanainen piikkasi Liimataisen työparina. Jormanainen itse valehteli 8.10.14 vahinkoilmoituksessa, että Jormanainen itse yksikseen muka piikkasi kotonani ilman ainuttakaan työntekijää, vaikka oli jo ennen Saksan käräjäoikeudelle laatimaa vastausta 11.12.14 tunnustanut, että ei ole koskaan edes ollut kodissani eikä mikään muukaan vahinkoilmoituksessa pidä paikkansa. Kemppi meni Saksan ja Jormanaisen valehtelun peittelyssä niin pitkälle, että valehteli yhteenvedossaan Saksan 9.3.16 tekstin sisällön ihan muuksi. Kemppi valehtelee yhteenvedossaan Saksan muka 9.3.16 kirjoittaneen, että ”Liimatainen ja Suoniemi piikkasivat”, vaikka Saksan laatimassa 9.3.16 tekstissä ei lue sanaakaan Liimataisesta ja Jormanaisesta eikä kenenkään piikkarin nimeä mainita, vaan lukee, että ”yksi työntekijä piikkasi”. Kemppi valehteli tahallaan Saksan kirjoitukset aivan muuksi häivyttääkseen näkymättömiin järjettömän valehtelun synnyttämät ristiriidat. Vastapuolen oikeudenkäyntitekstien sisällöstä valehtelu ei kuulu tuomarin harkintavaltaan. Poliisin tulee tutkia tätä ja muitakin Kempin törkeitä väärinkäytöksiä RL 40 luvussa säädettynä tahallisena virkarikoksena.  

Kemppi valehteli tahallaan todistajieni tärkeysjärjestyksestä estääkseen tahallaan todisteluni

Olin nimennyt todistajiksi kanteen tapahtumista lapseni Veetin, Miron ja Sabinen. 14.2.19 istunnossa Kemppi vaati minua laittamaan heidät tärkeysjärjestykseen, koska ilmoitti estävänsä ”jonkun” heistä kuulemisen todistajana. Baarman ja Saksa vastustivat Veetin kuulemista, koska hän on todistajista tärkein (eniten havaintoja). Toimitin Kempin asettamassa määräajassa 27.6.19 luettelon kaikista todisteista ja todistajista. Sivulle 134 olin kirjoittanut seuraavaa:

”Mikäli KäO tästä huolimatta pyrkii estämään jonkun heistä todistamisen vastaajien toiveen mukaisesti, kantajan prioriteettijärjestys on 1) Veeti, 2) Miro ja 3) Sabine. Veeti on asunut vahinkopaikan osoitteessa koko ajan ja asuu edelleen eli hänellä on havaintoja pidemmältä ajalta kuin Sabinella. Sabine (s. 1998) on muuttanut kesällä 2018 Myllärinkadulta omaan kotiin. Veeti on nähnyt ja kokenut myös siivousten loppuvaiheen ja on ollut lapsista eniten paikalla. Veeti on lokakuussa 2019 pääkäsittelyn aikaan 15 vuotta 6 kk eli hänen kuulemiselleen ei ole mitään estettä. Miroa ei edes pitäisi teemojen erilaisuuden vuoksi arvioida yhdessä Veetin ja Sabinen kanssa eli vähintään Veeti ja Miro tulee hyväksyä, koska he todistavat ihan eri asioita ja eri tapahtumia. Vastaajat eivät vastusta Sabinea eikä Miroa, joten siitäkin voi päätellä, että Veetin todistelu on tärkein, koska juuri sitä he yrittävät estää eli vastaajille kiusallisin.”    

Olen selvällä suomella Veetin nimennyt tärkeimmäksi ja Sabinen vähiten tärkeäksi. Koska Veetin kuulemisen Baarman ja Saksa halusivat estää, Kemppi toteutti heidän toiveensa ja valehteli sitten vaan ihan härskisti ja avoimesti 31.10.19 päätöksessään estääkseen Veetin todistelun. Kemppi valehtelee 31.10.19 päätöksessään, että:

 1. Veetiä ei voi kuulla, koska hän on ”alaikäinen”, vaikka Veeti on yli 15-vuotias eli oikeudenkäymiskaaren mukaan täysin todistajakelpoinen
 2. Minä muka tuossa tekstissäni olisin Sabinen nimennyt tärkeimmäksi todistajaksi, vaikka yllä siteeratusta minun kirjoittamasta tärkeysjärjestyksestä ei voi erehtyä eli Sabine oli vähiten tärkeä.

Kemppi valehteli tahallaan toteuttaakseen Baarmanin ja Saksan 14.2.19 esittämän toiveen Veetin kuulemisen estämisestä ja aiheuttaakseen minulle tahallaan vahinkoa ja häviön jutussa. Kemppi ei enää edes välitä peitellä sitä, miten epärehellisesti hän toimii, koska Kemppi itse luottaa siihen, miten hyvin hänen oma suojelunsa toimii. Kemppi päätti estää todistajieni kuulemisen avoimella valehtelulla, koska laamanni Tuomas Nurmen, Tarja A. Honkasen ja poliisin hyvässä suojelussa Kemppi tiesi voivansa tehdä mitä vaan joutumatta mistään törkeistäkään teoistaan laissa säädettyyn rikos- ja korvausvastuuseen.

Suves ja Konttinen valehtelivat korvauspäätökset olemattomiksi ja maksamista ystävällisyydeksi ja sitten Kempin ja Laitisen tiimityönä estettiin todistelu ja petostutkinta


Suves valehteli LähiTapiolan 1.6.15 vastauksessa, että LähiTapiola ei muka ole koskaan laatinut minulle ainuttakaan myönteistä korvauspäätöstä. Näin Suves ja LähiTapiola valehtelivat: ”Asiassa ei ole tehty myönteistä korvauspäätöstä 14.8.2014,1.10.2014 tai muunakaan ajankohtana.”. Samassa 1.6.15 vastauksessa Suves ja LähiTapiola valehtelivat maksamisen LähiTapiolassa perustuneen pelkkään ”ystävällisyyteen”, vaikka se perustui vakuutussopimukseni. He myös valehtelivat, että maksetut korvaukset eivät ole maksettuja korvauksia. Näin sekavia ne selittivät tililleni maksamistaan korvauksista: ” …kysymys ei ole mistään sellaisista toimista, jotka perustaisivat kantajalle oikeuksia vakuutus- tai muuhunkaan korvaukseen. Tämä on täysin selvää siltä osin, kun kysymys on muista kustannuksista kuin maksetuista ja korvattavaksi kenotuista kustannuksista, mutta pätee sinänsä myös maksettuihin ja korvattaviksi kerrottuihin kustannuksiin. Ymmärrettävistä asiakassuhde- ja asiakasystävällisyyssyistä vakuutusyhtiöt toimivat kuitenkin monesti niin, että syntyneitä… kustannuksia kuitenkin korvataan.” LähiTapiola/Suves olivat minulle 2014- 2019 ”ystävällisiä” yhteensä n. 50.000 eurolla. Kempin 17.9.18 istunnossa Suves toisti saman valheensa, että mitään päätöksiä ei ole muka olemassa eikä mitään vakuutuskorvauksia ole minulle muka maksettu. Istuntotauolla 17.9.18 Suves myönsi valehdelleensa eli että syksyllä 2014 onkin tehty niitä päätöksiä. Tässä linkki äänitteeseen. Suves toimitti 1.10.18 KäO:lle maksutaulukon, josta näkyvät kaikki ne maksut, joita Suveksen ja LähiTapiolan virallisen 1.6.15 vastauksen mukaan ei ole olemassa. Maksamiset ja päätökset näkyvät myös rekisteriotteesta, jonka sain 23.10.17 LähiTapiolasta Veera Konttiselta. Kaikki nämä päätökset olivat olemassa, kun he valehtelivat niitä olemattomiksi. Vaikka LähiTapiola on maksanut minulle korvauksia noin 50.000 € viemärivahingosta, viemäririkko näkyy valokuvissa ja rakennusvalvonta kävi 13.8.14 sen näkemässä, Suveksen ja LähiTapiolan 1.6.15 käräjäoikeudelle laatiman vastauksen mukaan edes  viemärivahinkoa ei muka ole edes olemassa. Lisäksi Suves valehteli 1.6.15, että Niskala ja LähiTapiola eivät ole koskaan edes osallistuneet pölyvahingon viestintään, vaikka viestejä on 100 kpl ja Niskala osallistui kaikkiin. Lisäksi Suves 1.6.15 runoilee käräjäoikeudessa, että LähiTapiolassa olisi kuitenkin tehty korvauspäätös siitä pölyvahingosta, josta he eivät edes tiedä mitään, ja jonka viestintään eivät muka ole osallistuneet. Lisäksi Suves, Konttinen ja LähiTapiola valehtelevat viemärikuvauksista. LähiTapiolan 12.12.14 päätöksen ja Suveksen 1.6.15 vastauksen mukaan viemärikuvaukset olisi tehty elo- ja lokakuussa, heidän rekisterinsä mukaan niitä ei ole tehty lainkaan (vain 2005 videoita), mutta Suveksen ja Konttisen 11.12.18 neljän vuoden viiveellä keksimän tarinan mukaan ne olisikin kuvattu 11.12.14. Silti heidän vahinkotarkastajansa kertoo niistä ”joulukuun” kuvauksista jo marraskuussa 18.11.14 viestissään ja väitetty kuvausfirma on hierontalaitos. Suves, Konttinen, Niskala ja LähiTapiola kiistivät kannettani niin härskillä valehtelulla, että poliisin olisi tullut tutkia tekoa törkeänä petoksena. Kun nimesin Suveksen ja Konttisen todistajaksi näistä ilmiselvistä ristiriidoista, Kemppi esti 31.10.19 tahallaan Suveksen ja Konttisen kuulemisen todistajina ja tutkinnantappajapoliisi Merja Laitinen esti tahallaan esitutkinnan käynnistämisen ketään kuulustelematta kuten kaikkien muidenkin tekojen tutkinnan. Julkistuksen tarkoituksena on pakottaa poliisi hoitamaan laillista esitutkintaa, joka on tahallaan estetty.

Baarman valehteli kotini pölyvahingon syntyneen ”tulevaisuudesta” ja taas tutkinnantappaja Merja Laitinen esti tahallaan esitutkinnan


Baarman valehteli 9.6.15 käräjäoikeudelle laatimassaan vastauksessa, että kodissani 17.9.14 havaittu valtava pölyvahinko olisi syntynyt siitä, että alipaineistuslaitteiden vuoksi olisi avattu kotini ikkunat. Alipaineistaja käynnistyi vasta 3.11.14 eikä silloinkaan tietenkään avata ikkunoita, vaan suljetaan kaikki ovet ja ikkunat, koska ikkunat avaamalla ei edes synny mitään alipaineistettua tilaa. Kun pölyvahinko on siis ilmaantunut jo 17.9.14, niin ei se tietenkään voi johtua siitä, mitä tapahtuu vasta tulevaisuudessa marraskuussa 2 kk päästä. Kenelle tahansa (myös Kempille ja poliisi Merja Laitiselle) on selvää, että Baarman valehtelee.

Jormanainen valehteli Walveen, Aronpään ja Niskalan kanssa ihan kaiken 8.10.14 laatimaansa vahinkoilmoitukseen. Heidän 26.11.14 itse laatimassa raportissa lukee Jani Jormanaisen saaneen pölyvahingosta tiedon 17.9.14 illalla Tero Laakson soitolla ja Walve sopi Tehopuhdistuksen kanssa siivouksesta, joka alkoi vasta 3.11.14. Silti LähiTapiolalle 8.10.14 rustaamaansa vahinkoilmoitukseen he runoilivat, että Jormanainen vasta 24.9.14 muka piikkaili ja vasta 26.9.14 muka sai tiedon pölyvahingosta ja että olisi ollut pölytöntä ja kaikki jo 26.9.14 mennessä siivottu. Jormanainen, Walve ja Niskala tunnustivat 11.12.14 kirjallisesti koko vahinkoilmoituksen tekaistuiksi eli faktisesti tunnustivat törkeän petoksen. Tätä selvempää tunnustettua törkeää petosta on vaikea löytää. Silti poliisi Merja Laitinen ei löytänyt Baarmanin ”tulevaisuuden ulkopöly”-väitteestä, tekaistusta vahinkoilmoituksesta tai mistään muustakaan muka mitään tutkittavaa ja esti tahallaan törkeiden prosessipetosten ja kaiken muunkin tutkimisen.

Kemppi, Baarman ja Saksa yrittivät ”synnyttää” tekaistun kuitittoman 12.000 euron maksutapahtuman 17.9.18 istunnossa

17.9.18 istunnossa Saksa ja Baarman ilmoittivat (=valehtelivat), että Jormanainen olisi muka ”jossain vaiheessa” maksanut 12.000 euroa LP:lle ”palautuksena” pölyvahingon siivouksesta. Edes maksuvuotta he eivät osanneet kertoa eikä mitään maksutositteita ollut. Baarmanin tempun juju oli seuraava: Baarman yritti ”tempullaan” väittää, että LP ei olisikaan vastuussa 200.000 euron pölyvahingosta, vaan yksin Jormanainen (eli se, jolla ei olisi varaa maksaa minulle korvauksia). Tämä maksuyhteenveto ilmaantui siis sen jälkeen, kun Baarman oli 16.12.15 ilmoittanut, että ainuttakaan minuun liittyvää asiakirjaa ei ole olemassa. Jormanaisen firma oli lopetettu 31.12.15 ja myös Jormanainen valehteli 13.8.17 putsanneensa yrityksensä koko kirjanpidon kaikista tiedoistani. Kun tein poliisille ilmoituksen Jormanaisen myöntämästä selvästä kirjanpitorikoksesta, taas tutkinnantappaja Merja Laitinen esti tutkinnan. Lisäksi nämä oudot kuitittomat maksut ilmaantuivat siis ”olemattomuudesta”, kun niitä tai mitään muutakaan ei pitänyt Baarmanin ja Jormanaisen 16.12.15 ja 13.8.17 ilmoitusten mukaan olla olemassa. Vaikka kuitittomat 12.000 € maksut ovat selvästi tekaistuja, Kemppi ryhtyi toimimaan istunnossa Baarmanin ja Saksan ”avustajana”. Kemppi, Baarman ja Saksa vaativat, että suostuisin noiden maksujen kirjaamiseen ”riidattomiin”. Riidattomista seikoista ei tarvitse esittää todistelua. Tällä näppärällä Kempin, Baarmanin ja Saksan ”tempulla” olematon maksu olisi ikään kuin ”syntynyt” ilman, että sen olemassaoloa tarvitsisi todistaa. Kempille on kiellettyä toimia vastapuoleni avustajana. Kemppi toimi silti vastapuoleni ”kimppa-avustajana”, koska hän voi poliisin ja esimiehensä suojelunsa turvin tehdä ihan mitä vaan. He huolehtivat siitä, että mitään Kempin tekoa ei varmasti tutkita koskaan.

Kun nimesin LP:n talouspäällikkö Riitta Rantakallion todistajaksi kertomaan, että noita 12.000 € maksuja ei ole olemassa, Kemppi esti 31.10.19 Rantakallion kuulemisen todistajana esteellisenä tekemällään päätöksellä, jotta tarinaa 12.000 € ”suorituksesta” saatiin vastapuolella Kempin avustuksella jatkettua. 

”Puolueeton tuomari” Kemppi järjesti ”kiireellisiä” istuntoja aivoinfarktin ja aivoverenvuodon toipumisajalleni saadakseen minut tapettua ja vammautettua

Estettyään avustamiseni, Kemppi esti minulta myös laissa säädetyn tukihenkilön käytön ja määräsi minut tulemaan yksikseen 8.10.18 istuntoon, jonne kolme vastapuoltani saapuisivat sitten kolmen juristin valehtelujoukkueellaan. Olin Kempin, Baarmanin, Suveksen ja Saksan koplan kynsissä niin ahdistunut, rasittunut ja peloissani, että sain lopulta 7.10.18 eli alle vuorokautta ennen Kempin kauhuistuntoa aivoinfarktin ja aivoverenvuodon ja minut löydettiin tajuttomana tienposkesta. Sekä infarkti että aivoverenvuoto on todettu kuvantamalla ja mieheni lähetti sairaalasta 7.10.18 Kempille lääkärintodistuksen sairauskohtauksestani. 

Ns. käypä hoito- suosituksen mukaan aivoinfarkti ja aivoverenvuoto ovat akuutisti henkeä uhkaavia sairauksia, joissa on pitkä toipumis- ja kuntoutusaika (vähintään 3 -6 kk), jona tulee välttää kaikkea stressiä ja rasitusta, koska ne pahentavat uusimisriskiä jopa 60 %. Edes henkeni ja terveyteni ei ollut paholaismaiselle Kempille minkään arvoinen. Hän ilmoitti ”kiireestä” järjestää seuraava valmisteluistunto 19.11.18. Rullasin sinne Kempin ”rehelliseen” valmisteluistuntoon pyörätuolilla ilman avustajaa aivoverenvuoto päässäni valuen ja aivoinfarktista vielä sekaisin kauhealla kuolemanriskillä. Saavuttuani pyörätuolilla Kempin istuntoon, minulle selvisi, mikä kiire Kempillä oli. Saksa ja Baarman olivat nyt sitten 17.9.18 istunnon jälkeen askarrelleet wordilla 19.11.18 istuntoon ”maksutapahtuma”-listan kuitittomista 12.401,14 € maksuista, joista ei ollut mitään dokumentteja vielä 17.9.18 istunnossa ja jossa Jormanaisen uusi firma on ryhtynyt 3,5 vuoden viiveellä maksamaan lopetetun firman puolesta maksuja, vaikka Jormanaisen ja Baarmanin mukaan mitään minuun liittyviä aineistojakaan ei ole ollut väitettynä maksuajankohtana olemassa. Edelleenkään 19.11.18 heillä ei ollut mitään kirjanpitotodistetta maksuista. Kemppi kirjasi sitten tämän heidän 19.11.18 askartelemansa maksulistan ”todisteeksi”.

Baarman ja Kemppi levittivät salassa pidettäviä potilastietojani tahallaan 81-vuotiaalle Ranan Rimonille, jonka Baarman palkkasi valehtelemaan potilastiedoistani


Oikeudenkäymiskaaressa säädetään, että kun toimitan potilastietojani todisteeksi, Kempin kuuluu tehdä salassapitopäätökset. Kemppi jätti ne tekemättä auttaakseen Baarmania levittelemään sivullisille laittomasti potilastietoni. Baarman lähetti potilastietoni 81-vuotiaalle Ranan Rimon-nimiselle lääkärille, joka ei ole koskaan tavannut minua ja joka on tunnettu lähinnä siitä, että häneltä ovat vakuutusyhtiöt saaneet ostaa lausuntoja. Rimonin vanhuuseläkeiästäkin on jo noin 20 vuotta aikaa. Baarman toimitti omasta s-postistaan suojaamattomalla s-postiyhteydellä 26.6.19 käräjäoikeuteen 20.6.19 päivätyn wordilla laaditun ”lääkärinlausunnoksi” väitetyn asiakirjan. Rimonilla ei ole tietosuoja- ja potilastietolainsäädännön mukaan edes oikeutta käsitellä potilastietojani eikä Baarmanilla lähetellä niitä Rimonille tai ylipäänsä kenellekään ilman suostumustani. 

https://www.laakariliitto.fi/laakarinetiikka/laakari-potilas-ja-kolmas-osapuoli/laakari-lausunnonantajana/Mikäli lääkärinlausuntoa pyytää joku muu kuin potilas itse, tulee tietojen perustua potilaan nimenomaiseen suostumukseen…

Minun potilastietojeni käsittelypyynnön esitti Rimonille eli sivulliselle minulta salaa Baarman, joten Rimonilta puuttuu kokonaan oikeus lausua potilastiedoistani yhtään mitään ja edes käsitellä niitä. Siitä, että Rimon on ammatiltaan lääkäri, ei siis seuraa käsittelyoikeutta, koska hän ei ole hoitava lääkäri. Lain mukaan sivullisia ovat ammatista riippumatta kaikki, joilla ei ole minulta hankittua suostumusta. Rimonin lausunnosta puuttuu myös kokonaan pakollinen tieto siitä, mihin potilasasiakirjoihin lausuminen edes perustuu ja Rimon on minulle eli lausumisen kohteelle laittomasti kieltäytynyt kertomasta, mihin aineistoihin hänen lausumisensa edes perustuu. Minulla on kuvantamalla todettu ja Lohjan sairaalan ylilääkärien lausunnoilla vahvistettu IV-V lannenikaman rappeuma, sydänvika ja lisäksi 8.10.18 aivoinfarkti ja aivoverenvuoto. Näitä fyysisiä sairauksiani maksullinen valehtelija Rimon 20.6.19 ”lausunnossa” valehtelee ”psyykkisiksi” sairauksiksi. Rimonin ”psyykkisiksi” väittämä lannerangan rappeuma, aivoinfarkti ja aivoverenvuoto näkyvät röntgenkuvissa ja magneettitutkimuksissa. Olen Rimonin mukaan ilmeisesti suoranainen lääketieteellinen sensaatio eli maailmankaikkeuden ainut potilas, jolla ”psyykkiset” sairaudet saadaan esiin röntgenillä ja jolla on ”psyykkinen” aivoverenvuoto, ”psyykkinen” infarkti ja ”psyykkinen” välilevyn rappeuma. No ei sentään. Minä en ole lääketieteellinen ihme. Rimon itse on vaan Baarmanin ja LP:n maksullinen valehtelija.

Baarmanin ja Rimonin teko on moninkertaisena salassapito- ja tietosuojarikoksena tutkittava rikos eikä allekirjoittamaton word ole edes ”lääkärinlausunto”. Rimon ei ole myöskään ”puolueeton asiantuntija” eikä Kemppi esteetön tuomari, koska 14.8.19 ja 23.10.19 tuli vireille kanteluni AVI:iin ja rikosilmoitukseni Kempin, Baarmanin ja Rimonin yhteisestä salassapito- ja tietosuojarikoksesta. Baarman ja Rimon lähettivät potilastietoja suojaamattomasti. Kun kysyin Kempiltä, saapuiko Baarmanin 26.6.19 viesti suojaamattomasti, Kemppi kieltäytyi vastaamasta, vaikka minulla on JulkL:n mukaan ehdoton oikeus saada se tietää. Kemppi yritti salailullaan estää Baarmania joutumasta vastuuseen salassapitorikoksesta. Sain suojaamattoman lähetyksen sitten itse selville. Kemppi teki esteellisenä 31.10.19 laittoman päätöksen, jolla hyväksyi ”potilastietojeni asiantuntijaksi” eli lausumaan noista muka ”psyykkisistä” sairauksista 81-vuotiaan papparaisen Rimonin, jolla ei ole edes salassa pidettävien potilastietojeni käsittelyoikeutta, joka ei ole koskaan minua tavannut eikä tutkinut ja joka ei ikänsäkään puolesta takuulla enää ole normaali ”lääkäri” ja joka ei erota psyykkisiä sairauksia röntgenillä todetuista fyysistä sairauksista (=valehtelee Baarmanilta ja LP:ltä saamaansa palkkiota vastaan, mitä pyydetään). Esteellinen Kemppi mahdollisti 6.4.18 lukien ja 31.10.19 lukien teot, joita poliisin tulee tutkia tahallisena salassapito- ja tietosuojarikoksena ja osallistui itse niihin samoihin tekoihin aktiivisesti. Tuomarin harkintavaltaan ei kuulu antaa lupaa yhdenkään potilastietoloukkauksen eikä salassapitorikoksen toteutukselle, saati itse niihin osallistua ja niitä tahallaan käräjäoikeudessa salata.   

Kempin ja Baarmanin ”käsitys”-lausumapyynnön juoni ja salaperäiset ”resurssiongelmat


Kemppi itse ilmoitti 14.2.19 valmisteluistunnossa, että kanteeni pääkäsittely 3 tuomarin kokoonpanossa on 30.9-7.11.19. Vaikka Kempillä oli 2018 kova kiire järjestää istuntoja aivoinfarktin ja aivoverenvuodon toipumisajalleni, siihen se kiire sitten Kempiltä loppuikin. 9.8.19 Kemppi ilmoitti peruuttaneensa minulta kokonaan pääkäsittelyn ja laati s-postilla lausumapyynnön, jossa ilmoitti ”käsityksenään”, että LP ja Jormanainen olisivat aiheuttaneet kanteessa kuvatut vahingot ”vakuutuskorvausta estämällä”. Kemppi on 2,5 vuotta kieltäytynyt kirjaamasta kirjallisesti esittämiäni kannevaatimuksiani. Minä totesin selvällä suomella, että vakuutusperusteella vaadin korvausta vain LähiTapiolalta (tekstini: ”Vakuutussopimukseen perustuva korvausvastuu (sovelletaan vain LähiEtelään)”. Lisäksi olin kuvannut, kuinka LP ja Jormanainen piikkasivat alakerrassa ja levittivät viemärisaastetta, kreosoottia, pölyä ja viemäritavaraa kaikkialle talooni. Piikkaaminen ja saastuttaminen ei tietenkään ole ”vakuutuskorvaus”-toimintaa. LP on kosteuskartoitusfirma ja Jormanainen maalari eli he eivät edes voi harjoittaa vakuutustoimintaa. Tekstini perusteella ei Kempille tai kenellekään voi syntyä sellaista ”käsitystä”, jonka Kemppi 9.8.19 väitti hänelle muka syntyneen. Kempin ja Baarmanin juoni oli seuraava:

 1. Olin tehnyt LähiTapiolan kanssa sovintosopimuksen 14.2.19.
 2. Vaikka minun ja LähiTapiolan välinen sopimus ei koske LP:tä ja Jormanaista, Baarman vaati saada ”lausua” tuon sopimuksen vaikutuksista ja Kemppi antoi Baarmanille ja Saksalle omituisen lausumisoikeuden. Baarman lausui, että ”vakuutusperusteella” eli 14.2.19 LähiTapiolan kanssa tekemälläni sopimuksella olisin muka luopunut kanteestani LP:n ja Jormanaisen hyväksi, vaikka LP ja Jormanainen eivät olleet lainkaan sopimuksessa mukana. Baarmanin ”juridiikka” ei perustunut yhtään mihinkään.
 3. Kemppi yritti 9.8.19 laatimallaan ”käsitys”-lausumapyynnöllä Baarmanin kanssa sopimallaan tavalla jallittaa minut vastaamaan, että kaikki kanteeni korvausvaatimukset olisivat muka ”vakuutus-perusteisia”, minkä jälkeen Kemppi olisi todennut minun 14.2.19 sovintosopimuksella luopuneen kanteesta muka myös LP:n ja Jormanaisen osalta. Tämä oli Kempin ja Baarmanin konkreettinen yritys toteuttaa sopimansa järjestetty häviö:
 4. Juuri tämän häviön toteuttamiseksi Baarman pyysi ja Kemppi järjesti ensin ”sopimuslausuma-kierroksen”
 5. Baarmanin lausunnon jälkeen Kemppi ryhtyi tahallaan (Baarmanin lausuntoa vastaavalla tavalla) valehtelemaan kannevaatimuksiani ”vakuutusperusteiksi” estääkseen valehtelullaan kokonaan kanteeni käsittelyn ja velkuuttaakseen minut sitten kanteeni ”loppumisen” perusteella Baarmanin ja Saksan laskuilla.  
 6. Koska Kemppi jo 9.8.19 tiesi, millaisen ”tempun” oli päänmenokseni Baarmanin kanssa suunnitellut, voitonvarma Kemppi peruutti jo 9.8.19 etukäteen pääkäsittelyn. Kemppi tiesi jo 9.8.19, että en tulisi pääkäsittelyä enää ”tarvitsemaan”, jos A) erehdyn vastaamaan Kempin ja Baarmanin suunnittelemalla tavalla ja B) koska Kemppi oli jo 9.8.19 päättänyt estää minua ajamasta kannettani keinolla millä hyvänsä. Kempin 9.8.19 toteuttama pääkäsittelyn peruutus paljastaa Kempin jo 9.8.19 päättäneen estää kanteeni käsittelyn junailemallaan ”välituomiolla” ja sitä edeltävällä todisteluni tahallisella estämisellä, kuten sitten tekikin.

Syyksi pääkäsittelyni peruutukselle Kemppi valehteli ”käräjäoikeuden resurssipula”. Kanteeni on tullut vireille 1.1.15 eli on Helsingin käräjäoikeudessa vanhimpia juttuja eikä vastaava ”resurssipula” kohdistu käräjäoikeudessa mihinkään muihin juttuihin. Koska vastaava peruutus ei kohdistu tuoreimpiin juttuihin, vain minuun kohdistettu peruutus on myös syrjintää. Tuomas Nurmi ja Helsingin käräjäoikeus ovat kieltäytyneet vastaamasta 9.8.19 esittämiini kysymyksiini peruutuksen syystä ja mihin juttuun ne minun tuomariresurssit on siirretty ja miksi peruutus kohdistuu vain minun asiaani. Laamanni Tuomas Nurmi vastaili 15.11.19 seuraavasti eli ei vastannut mitään istunnon peruutuksen syyhyn, ottanut mitään kantaa Kempin ja Baarmanin tekoihin ja määritteli heille ”riippumattoman” rikoksentoteutusoikeuden eli antoi tahallaan Kempille luvan jatkaa tahallista esteellisyyssäännösten rikkomista ja tuomarointia asianosaisasemassa eli  sivuillani kuvattua järjestetyn häviön toteutusta. Nurmen 15.11.19 vastaus paljastaa, että juuri Nurmi organisoi järjestettyjä häviöitä. Vastaamattomuus pääkäsittelyn peruutuksen syyhyn johtuu siitä, että peruutus ei johdu mistään yleisestä resurssipulasta, vaan Kempin ”tempusta” ja sen tavoitteena olevasta kanteeni käsittelyn estämisestä. Mikään ”yleinen resurssipula” koko isossa tuomioistuinlaitoksessa ei tietenkään voi kohdistua vain minun juttuuni. Kempin, Honkasen ja Nurmen nimenomaisena tavoitteena on Baarmanin kanssa juonimallaan  ”käsitys”-tuomaroinnilla ja sallimalla järjestetyn häviön toteutus:

 1. Tahallaan aiheuttaa minulle vähintään 800.000 € velat Baarmanin ja Saksan laskutuksella
 2. Tahallaan estää minulta 400.000 € korvaus ja saamasta omista oikeudenkäyntikuluistani korvausta.

Kun järjestetyn häviön toteutus ei onnistunut Kempin ja Baarmanin 9.8.19 juonella, Kemppi ryhtyi junailemaan todisteluni torpedointia häviöni aiheuttamiseksi


Koska Kemppi oli Baarmanin ja Saksan kanssa sopinut, että minut velkuutetaan eivätkä parivaljakko Kemppi & Baarman onnistuneet kusettamaan minua 9.8.19 ”käsitys”-tuomaroinnillaan, sinnikäs järjestetyn häviöni toteuttaja Kemppi ryhtyi sitten petaamaan sitä häviötäni estämällä minulta todistelun. Ensin 24.10.19 esteellinen Kemppi esti editiovaatimukseni eli kirjallista todistelua keskeisistä riitaisista seikoista. Olin nimennyt todistajiksi kanteeni vastuuperusteista Juri Suveksen, Veera Kontisen, Erkki Moisanderin (LähiTapiolan ent. pääjohtaja), kaksi LähiTapiolan työntekijää (Pippola ja Tiainen), entiset esimieheni Matti Luukon, Lauri Rämön ja Minna Kohmon, LP:n talouspäällikön Rantakallion ja poikani Veetin. Koska Baarman, Saksa ja vastaajat jatkoivat kiistämistään, minulla oli oikeus esittää tämä todistelu, koska minulla oli näyttötaakka. Esteellinen Kemppi esti 31.10.19 ”käsittelyratkaisulla” kaikkien heidän kuulemisen todistajina. Lisäksi hän jo 31.10.19 ilmoitti myöhemmin estävänsä lisääkin todisteitani ja todistajiani eli käytännössä kaikki ne, joilla ylipäänsä on jotain havaintoja kodistani eli paikalla käyneet Lohjan rakennustarkastajat Matti Peltosen ja Juhani Järvisen, viemärin tulppauksen tehneen Vesa Honkavaaran, kreosootin havainneen KMAC oy:n toimitusjohtajan Petri Kapulaisen ja LVI-yrittäjä Jari Kilpiäisen. Vastaajien valehtelujoukkueen Kemppi tietysti jätti kokonaisuudessaan todistajiksi. Vastapuolelta Kemppi ei poistanut ainuttakaan todistajaa eikä todistetta. Kemppi aiheutti tilanteen, jossa vastaajat saavat kiistää, mutta minä en pysty todistamaan kiistämistä vääräksi, koska Kemppi poisti etukäteen todistajani ja keskeistä todistelua. Kemppi poisti käytännössä kaikki todisteet ja todistajat juuri vastuuperusteista aiheuttaakseen tahallaan häviöni. Ilman vastuuperusteiden todistelua kannetta ei voi voittaa (kanne ei sitten enää perustu mihinkään, kun ne perusteet on poistettu).  

Esteellinen Kemppi esti minulta tahallaan todistelun vastuuperusteista ja ilmoitti sitten heti järjestävänsä esteellisenä ”välituomio”-käsittelyn juuri niistä vastuuperusteista


Estettyään 24.10.19 ja 31.10.19 minulta todistelun kanteeni vastuuperusteista, Kemppi ryhtyi 31.10.19 puuhaamaan erillistä ”välituomio”-käsittelyä juuri niistä samoista vastuuperusteista. Kempin pirullisena juonena on maksimoida minulle Baarmanin kanssa junailemansa järjestetyn häviön taloudelliset vahingot aiheuttamalla TAHALLAAN laajassa asiassa kaksinkertaiset oikeudenkäyntikulut. Kempille ja Baarmanille ei siis riittänyt ”tavallinen” velkuuttaminen pääkäsittelyn jälkeen, vaan sen järjestetyn häviön Kemppi ja Baarman suunnittelivat aiheuttavansa vielä tuplana. Välituomiomenettely oli selvästi säädetty kielletyksi jo sinänsä juttuni kaltaisessa asiassa eikä sen käytölle ole mitään muuta syytä kuin tahallinen kaksinkertaisten oikeudenkäyntikustannusten aiheuttaminen. Kaksinkertaisten oikeudenkäyntikulujen tahallinen aiheuttaminen ei ole kenellekään tuomarille Suomessa sallittua toimintaa ja juuri sellaiseen tekoon Kemppi esteellisenä ryhtyi. Aiheuttaakseen minulle tahallaan Baarmanin kanssa häviön oikeudenkäynnissä ja sen lisäksi vielä euromääräisesti tuon vahingon tuplana, Kemppi toimi seuraavasti: 

 1. Kemppi ryhtyi puuhaamaan välituomiomenettelyä omasta aloitteestaan eli vaikka kukaan oikeudenkäynnin osapuolista ei ollut esittänyt sellaista vaatimusta. Kemppi tiesi tekonsa varmasti lainvastaiseksi, koska itse 17.9.18 istunnossa moneen kertaan toitotti, että välituomiomenettely vastuuperusteista ei ole lainkaan mahdollinen, ellei minä tai joku vastaajista sellaista pyydä.
 2. Sitten Kemppi 24.10.19 ja 31.10.19 esteellisenä tekemällään ”käsittelyratkaisulla” poisti minulta KAIKKI ne todisteet ja henkilötodistajat, jotka liittyvät kanteeni vastuuperusteisiin eli esti kokonaan kantajaosapuolelta todistelun vastaajien vastuuperusteista. Vastapuoleltani Kemppi ei 31.10.19 estänyt ainuttakaan todistajaa ja todistetta. 
 3. Sitten Kemppi 31.10.19 ilmoitti s-postillaan järjestävänsä ”välituomio”-menettelyn juuri niiden vastuuperusteiden käsittelemiseksi, joista oli vain minulta poistanut kaiken todistelun etukäteen.
 4. On selvää, että kukaan ei voi voittaa juttuaan ilman todisteita.  Kemppi poisti todisteluni etukäteen aiheuttaakseen minulle tahallaan varman häviön juuri siinä täysin laittomassa ”välituomio”-menettelyssä, jossa heti sitten käsiteltäisiin niitä vastuuperusteita, joista Kemppi etukäteen 31.10.19 poisti minulta todisteet ja todistajat.
 5. Kun vastuuperusteet olisi ensin poistettu, seuraavaksi Kemppi sitten käsittelisi vielä toisessa samanlaisessa yhtä laajassa ja kalliissa ”oikeudenkäynnissä” euromääräiset vaatimukseni erikseen. Koska euroihin liittyvät perusteet eli ne vastuuperusteet olisi kuitenkin Kempin ”välituomiolla” saatu kokonaan ”katoamaan”, häviäisin sitten varmana myös sen toisen pääkäsittelyn pelkistä euroista, joihin ei liity enää mitään perusteita. Kempin tavoitteena oli siis poistaa sekä todisteeni että kanneperusteeni etukäteen, jotta häviäisin kanteeni pomminvarmasti.   
 6. Asioissa L 15/649 ja L 16/352, joissa Kemppi ”välituomiomenettelyä” tahallaan ryhtyi järjestämään, ei ole OK 24:6 §:n 2 momentin ja ratkaisun KKO 2003:111 mukaan edes saanut järjestää erillistä välituomiokäsittelyä, vaan minulla on oikeus normaaliin pääkäsittelyyn. Olen lausunut tästä asiasta 29.8.19 lausumalla, jonka laatimisesta Kemppi ryhti minua esteellisenä sakottamaan. Kemppi sakotti minua KKO:n ratkaisun sisällön eli totuuden kertomisesta voidakseen tahallaan jatkaa juuri sellaisen välituomiomenettelyn toteutusta, joka KKO:n ratkaisussa selvästi todetaan Kempille kielletyksi.   
 7. Välituomiomenettelyä esteellinen Kemppi käyttää kostovälineenä maksimoidakseen tavoitteena olevan taloudellisen tuhoamiseni eli aiheuttaakseen minulle tahallaan järjestetyn häviön vahingot tuplana:

a.kaksinkertaiset prosessikustannukset järjestämällä pääkäsittelyn laajoine todisteluineen kahteen kertaan

b.varmistamalla etukäteen todisteluni poistamalla, että juuri minä olen se jutun ”häviäjä” eli se, jolle Kemppi ne tahallaan aiheuttamansa kaksinkertaiset 700.000-800.000 € oikeudenkäyntikulut varmasti saa junailtua Baarmanin ja Saksan laskutuksella.

Kempin minuun kohdistama tahallinen todistelun estäminen häviöni tahalliseksi aiheuttamiseksi on tuomarille ehdottomasti kiellettyä toimintaa. Kempin teko (todistelun tahallinen estäminen kantajalta, vaikka kiistäminen jatkuu vastaajapuolella) on tuomarin törkeintä virka-aseman väärinkäyttämistä ja vastaa sitä, että Kemppi sitoisi käteni ja jalkani nippusiteillä, heittäisi mereen ja käskisi uimaan. Häviöni Kempin ”välituomio-menettelyssä”, jota ennen Kemppi itse etukäteen esti vain minulta todistelun, olisi yhtä varmaa kuin hukkumiseni nippusiteillä sidottuna. Kemppi, Baarman ja Saksa tavoittelevat minulle järjestetyllä häviöllä 1,5 miljoonan euron vahinkoa ja perusteetonta tahallista velkuuttamistani 700.000-800.000 eurolla Baarmanin ja Saksan laskutuksella, jonka Kemppi suunnitteli junailevansa minulle järjestetyllä häviöllään vieläpä tuplana.

Baarmanin ja Kempin teon tarkoituksena on konfiskoida koko omaisuuteni eli todistelun estämisellä ensin varmistaa häviöni etukäteen ja sitten Kempin hyväksyminä Baarmanin ja Saksan tuplalaskutuksilla siirtää taloni ja muu varallisuuteni Baarmanin ja Saksan edustamien yritysten varallisuudeksi. Poliisin tulee tutkia tätä tekoa rikoksena.

”Puolueeton” kostosakottaja Kemppi

Vastasin Kempin 9.8.19 esittämään ”käsitys”-lausumapyyntöön hänen asettamassaan määräajassa 29.8.19. Lähetin 29.8.19 Matti Wallinin 28.8.19 laatiman lääkärinlausunnon, josta ilmeni Kempin ja Baarmanin aiheuttaneen minulle sairauksia (Kempin suora asianosaisasema eli vahvin mahdollinen esteellisyysperuste). Wallin totesi lääketieteellisen syy-yhteyden sairastumiseni ja heidän tekojensa välillä. Lähetin 29.8.19 myös kaksi korvausvaatimusta Kempin ja Baarmanin aiheuttamista vahingoista:  Kempin 9.8.19 tahallaan aiheuttama oikeudenkäyntiviiveen perusteella esitin 1.500 € korvausvaatimuksen oikeudenkäynnin viivästymisestäja lisäksi esitin 151.000 € korvausvaatimuksen Kempin ja Baarmanin minuun kohdistamista teoista ja uusitun esteellisyysvaatimuksen Kempin selvässä esteellisyystilanteessa. Kummankin vireille tulleen korvausasian perusteella syntyi Kempin vastapuoliasema eli selvät esteellisyysperusteet. Liitteenä oli myös kirjallinen vahvistus Baarmanin 17.9.18 uhkailusta eli Kempin ja Baarmanin sopiman järjestetyn häviön todiste. Kemppi oli 29.8.19 lukien moninkertaisin perustein esteellinen eikä toimittamissani aineistoissa ole mitään väärää eikä totuudenvastaista.

Kostaakseen sen, että olin paljastanut Kempin ja Baarmanin 9.8.19 kehittämän juonen (”käsitys”-lausuntapyyntö kanteeni estämistarkoituksessa) ja jatkaakseen velkuuttamiseeni tähtäävää operaatiotaan, Kemppi lähetti 11.10.19 minulle esteellisenä lausumapyynnön 1000 euron ”järjestyssakon” määräämiseksi muka ”tuomioistuimen arvovallan” loukkaamisesta. Kemppi ilmoitti 11.10.19 sakotusperusteeksi, että olisin 29.8.19 (kirjallinen materiaali) ja 14.2.19 (istunto, suullinen lausuminen) tehnyt ”jotain”, jolla olisin sitä ”tuomarin arvovaltaa” loukannut. Kemppi kieltäytyi kuitenkin kertomasta ainuttakaan tekstini kohtaa ja ainuttakaan suullista lausumaani, jota väitti loukkaavaksi eli kieltäytyi kertomasta sakotusperustetta, vaikka vaati minua lausumaan sakotusperusteesta. 29.8.19 toimittamassani aineistossa on 169 sivua. Niissä on Kempin itsensä pyytämä lausuma ”käsityksistään”, Kemppiä koskeva esteellisyysvaatimus, lääkärinlausunto ja kaksi Kemppiä koskevaa korvausvaatimusta. Kemppi määritteli kaikki laissa säädetyt ja itse pyytämänsä asiakirjat sakotettavaksi teoksi (jutun diaarinumeroita, lääkärinlausunto ja muuta faktaa myöten) jatkaakseen esteellisenä velkuuttamiseeni tähdännyttä laitonta ”välituomio”-prosessiaan.

Estääkseen lausumiseni hän lähetti 11.10.19 sakotuslausumapyyntönsä myös tavallisena kirjeenä (lain mukaan pitää käyttää haastetoimeksiantoa) ja Kemppi lähetti lausumapyyntönsä tahallaan myös väärään osoitteeseen, jotta en varmasti saisi vastustettua tätä Kempin kostosakotusta enkä lausuttua mitään ennen sakotusta. Kemppi lähetti sen osoitteeseen Rusthollinkatu, 08200 Lohja, jossa en ole asunut koskaan. Olen 3.10.1996 lukien asunut Lohjalla Myllärinkadulla 08100-postinumeroalueella. Poliisin kuuluu tutkia Kempin toimintaa useallakin perusteella: A) virkasalaisuuden rikkominen (RL 40:5 §, Kemppi lähetti minua koskevan sakotuslausumansa sivullisten henkilöiden osoitteeseen), B) virkarikoksena ja kunnianloukkauksena (RL 40:8 § ja RL 24:10 §, Kemppi ryhtyi sakottamaan minua ”jostain” ja teosta, jota en ole edes tehnyt).  

Tästäkin sakotustempustakin Kemppi ja Baarman sopivat etukäteen. Ilmoitettuani 14.8.19 kirjallisesti, että Rimonia koskeva kantelu tuli vireille AVI:iin ja rikosasiana myös Baarmanin ja Kempin tekona, Baarman lähetti 14.8.19 Kempille s-postilla nimenomaisen vaatimuksen järjestyssakottamiseksi. Baarman valehteli minun muka 14.2.19 istunnossa saaneen ”viimeisen varoituksen” sopimattomasta kielenkäytöstä. Vastaavan valheen Kemppi sisällytti 11.10.19 sakotuslausumaansa. Kempin sihteerin Karvosen laatimista istuntojen pöytäkirjoista näkyy, että minulle ei ole annettu ”viimeistä” tai ylipäänsä mitään varoitusta noissa istunnoissa. Koska oikeudenkäymiskaaren mukaan sopimattomasta kielenkäytöstä tulee ensin antaa varoitus ennen kuin ryhdytään järeämpiin keinoihin eli sakotukseen, Kemppi ja Baarman yhteistuumin tekaisivat minulle olemattoman varoituksen valehtelemalla tahallaan 14.2.19 istunnon tapahtumista, jotta Kemppi pääsi aloittamaan kostosakotuksensa. Kempin minulle suunnittelema tonnin sakko on myös sukupuolisyrjintää. Salon käräjäoikeudessa miesasianajaja sai 200 euron sakon huudeltuaan tuomarille tappouhkauksia humalassa siten, että paikalle kutsuttiin poliisi ja istunto keskeytettiin. Minä olen saamassa esteelliseltä Kempiltä täysin laittoman tonnin sakon siitä, että esitin laissa säädetyn korvausvaatimuksen Kemppiä itseään vastaan, esteellisyysvaatimuksen ja lääkärinlausunnon eli vaikka en ole tehnyt mitään sakotettavaa tekoa. Lisäksi on selvää, että esteellinen Kemppi ei ole saanut käsitellä yhtään mitään (OK 13:1 §).  

Suomen vankiloissa ei istu ketään ”jostain” eikä poliisi määrää ylinopeussakkoja ”jostain” ylinopeudesta tai kenellekään saa määrätä sakkoa ”jostain”. Minä olen kuitenkin Kempin ja Baarmanin uhrina Suomessa henkilö, jota Kemppi esteellisenä sakottaa tonnilla ”jostain”, vaikka itse en sakotuksen kohteena tiedä edes sitä, mistä sitä sakkoa ollaan määräämässä enkä ole tehnyt mitään sakotettavaa tekoa. Juttuni on ollut vireillä 5 vuotta ja 14.2.19 istunnosta (siitä väitetystä ”viimeisestä varoituksesta”) oli kulunut 8 kk, kun esteellinen Kemppi aloitti sakotusoperaationsa. En siis ole saanut 5 vuoteen minkäänlaista varoitusta. ”Sopimattomaksi” käytökseni muuttui esteellisen Kempin ja Baarmanin junailemalla tavalla vasta siinä vaiheessa, kun 29.8.19 esitin korvausvaatimuksen Kempin ja Baarmanin minuun kohdistamasta tekosarjasta. Kun Kempin olisi siis viimeistään 29.8.19 tullut oikeudenkäymiskaaren 13 luvun ihan selvien esteellisyysnormien mukaan jäävätä itsensä, Kemppi laittoi lainrikkomisessaan vielä isomman vaihteen päälle ja ryhtyi esteellisenä kostosakotukseensa.  

Esteellinen Kemppi ”hyväksyi” omien väärinkäytöstensä vuoksi pakotettuna syntyneen pätemättömän 14.2.19 sovintosopimuksen ja valehteli taas härskisti päätöksessään

Kempin sihteerin pöytäkirjauksesta 14.2.19 näkyy, että minulle ei ole istunnossa annettu minkäänlaista varoitusta. Siitä siis näkyy, että Kemppi ja Baarman valehtelevat tahallaan minulle muka annetusta ”viimeisestä varoituksesta” 14.8.19 ja 11.10.19 päätettyään ryhtyä kostosakottamaan minua jatkaakseen järjestetyn häviön toteutusta. Pöytäkirjan liitteenä olevista minun s-posteista näkyy, että en ole 14.2.19 tehnyt LähiTapiolankaan kanssa sopimusta vapaaehtoisesti, vaan sopimus on pätemätön ja johtuu pelkästään Kempin omasta lainvastaisesta toiminnasta, jota poliisin tulee tutkia törkeänä virkarikoksena. Kemppi vahvisti esteellisenä omilla (rikoksena tutkittavilla) teoillaan syntyneen pätemättömän sopimuksen, piutpaut välitti oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa säädetyistä esteellisyyssäännöksistä ja valehteli päätöksessään sopimuksen muka syntyneen ”tahtoni” mukaisena, vaikka vahvistamispäätöksen liitteistä suoraan näkyy, että sopimusta ei ole saanut vahvistaa lainkaan (koska pakottamalla ja uhkailemalla syntynyt sopimus on pätemätön). Eikä sitä varsinkaan ole saanut vahvistaa esteellinen Kemppi, joka sen pätemättömyysperusteen on itse aiheuttanut. Lisäksi sihteerin pöytäkirjauksesta näkyy se pääkäsittely, jonka Kemppi 9.8.19 laittomasti peruutti.

Baarman ja Saksa tarjosivat 5000 € korvausta 400.000 € vahingosta ja sitten sovintotarjous muuttui 120.000 eurolla negatiiviseksi kiristykseksi Kempin estettyä todisteluni


LP, Jormanainen ja LähiTapiolan Niskala aiheuttivat kodissani 400.000 euron valtavat vahingot. Kodissani näytti ennen heidän tuhojaan tältä ja tuhojensa jälkeen tältä. LP, Baarman, Jormanainen ja Saksa tarjosivat minulle ensin korvaukseksi sikamaisuuksissaan 5000 euroa koko kotini ja terveyteni tuhoamisesta. Heti, kun Kemppi poisti 24.10.19 ja 31.10.19 esteellisenä kaiken todisteluni vastuuperusteista eli heti, kun Kemppi oli varmistanut häviöni poistamalla todisteluni, Baarman ja Saksa ilmoittivat 4.11.19, että nyt heidän ”sovintotarjouksensa” muuttuikin noin 120.000 eurolla negatiiviseksi eli he haluavat minun maksavan 120.000 euroa (85.000 + 30.000 + alv) heidän laskujaan (tai ”sovintona” 45.000 € + 13.000 € + alv) jutussa, jossa ei ole edes pidetty oikeudenkäyntiä ja jossa on kyse siitä, että LP ja Jormanainen ovat aiheuttaneet minulle 400.000 euron vahingot. Se, että Kemppi peruutti pääkäsittelyn ja esti todisteluni aiheuttaakseen tahallaan häviön jutussani, ei enää ole tuomarin harkintavaltaa, vaan teko, joka poliisin kuuluu tutkia tahallisena virkarikoksena (rikoslaki 40:8 §). Sillä virkarikoksella Kemppi mahdollisti Baarmanille ja Saksalle myös teon, jota poliisin tulee tutkia törkeänä kiristyksenä (rikoslaki 31:4 §). Baarman ja Saksa päättivät ryhtyä kiristämään minua 120.000 eurolla heti, kun Kemppi oli konkreettisesti toteuttanut järjestetyn häviön estämällä todisteluni eli tekemällä minulle tahallaan kanteen ajamisen mahdottomaksi. Jos jatkaisin kanteen ajamista ilman todisteluani, häviäisin siis 800.000 euroa. Jos tekisin tässä tilanteessa Baarmanin ja Saksan kiristämänä ”sovintosopimuksen”, häviäisin vähintään 60.000 €. Tästä Baarmanin ja Saksan 5000 € sopimusehdotelman muuttumisesta 120.000 eurolla negatiiviseksi suoraan näkyy, mistä Kempin, Baarmanin ja Saksan yhteisessä lainvastaisessa teossa ns. rikoshyötynä vähintään on kyse. Siinä on kyse 120.000 € kiristyksestä ja toisaalta myös 1,5 miljoonan euron kokonaisvahingosta, kun minua estetään järjestetyllä häviöllä saamasta korvaukset, joihin vahingonkorvauslain ja oikeudenkäymiskaaren mukaan olen oikeutettu. Baarmanin ja Saksan laskutuksen eroista näkyy sekin, kumpi heistä on se, joka tästä järjestetystä häviöstä Kempin kanssa sopi: Samassa jutussa Baarmanin lasku on 55.000 € suurempi kuin Saksan.   

Kempin ja Baarmanin minulle tekaisemassa ”avioliitossa” 5 vuotta ja Baarmanin ”avioliitto”-todisteen motiivi järjestetyssä häviössä


Kaikki minun nimeämäni todistelu liittyy kanteeseen ja on välttämätöntä kanteeni voittamiseksi ja toteen näyttämiseksi ja oikeudenkäymiskaaren ihan selvien normien mukaan minulla on ehdoton oikeus tämä todisteluni esittää (oikeudenkäymiskaari 17:1 ja 2 §). Esteellinen Kemppi esti tahallaan minua esittämästä tätä todisteluani. Baarman on 9.6.15 lukien valehdellut, että olen avioliitossa avustajani kanssa ja esittänyt ”todisteeksi” matrikkeliotteen, jossa ei edes lue, että olisin avioliitossa. Kempillä oli virkavelvollisuus evätä Baarmanin ”todiste”, koska se ei vaikuta kanteeseen mitenkään eikä edes todista avioliitostani. Tämän ”todisteen” esittämistä Kemppi on koko laittoman valmistelunsa ajan Baarmanille sallinut ilmeisesti siksi, että kun tavoitteena on ”koko perheeni” tuhoaminen kuten Baarman 17.9.18 jo uhosi, niin Kempin ja Baarmanin alkuperäisenä tavoitteena on ollut velkuuttaa myös avustajani, joka on 2013 syntyneen lapseni isä ja osa sitä heidän tuhosuunnitelmansa kohderyhmää eli ”perhettäni”. Olen siis nyt 5 vuotta ollut irvokkaalla tavalla Kempin ja Baarmanin ”vihkaisemana avioliitossa”, vaikka en ole ollut oikeasti avioliitossa vuoden 1995 jälkeen enkä ole edelleenkään. Edes perhe-elämäni suojaa minulla ei ole ollut 5 vuoteen Kempin ja Baarmanin lainrikkomisten sarjatuotannon uhrina.

Olemattomia aineistoja ilmaantui 4 vuoden viiveellä ja ne muuttuivat sitten ”liikesalaisuudeksi”

Baarman ja Jormanainen/Saksa valehtelivat 16.12.15 ja 13.8.17, että niiden rekisterissä ei edes ole minua koskevia tietoja, viemärikuvauksia eikä yhtään mitään. Sitten Baarman ryhtyi Saksan kanssa 31.8.18 toimittelemaan väärennettyjä raportteja, valokuvia ja tarjouksia, vaikka niitä ei ollut ”olemassa”.  Koska oli 31.8.18 lukien varmaa, että ne ”olemattomat” aineistot olivat olemassa, ja että rekisterin aineistoja oli väärennetty (kun asiakirjoista puuttui sivuja), esitin editiovaatimuksen tuon rekisterissä olevan autenttisen väärentämättömän aineiston saamiseksi todisteeksi. Kun Baarman, Saksa ja Suves ensin valehtelivat aineistoa ”olemattomaksi”, 14.2.19 lukien he ryhtyivät valehtelemaan sitä rekistereissään olevaa väärentämätöntä aineistoa ”liikesalaisuudeksi” jatkaakseen Kempin epärehellisessä ”oikeudessa” väärennettyjen todisteiden käyttöä tahallaan. Kemppi teki sen heille mahdolliseksi estämällä 24.10.19 esteellisenä myös editiovaatimukseni toteuttamisen. Kemppi  itse aktiivisesti osallistui Baarmanin, Suveksen ja Saksan tekoon (aineiston väärentely ja laiton salailu) jatkaakseen järjestetyn häviön toteutusta todisteluani tahallaan estäen, väärennettyjen todisteiden käyttöä vastapuolella ja vastaajille kiusallisten sellaisten oikeiden väärentämättömien todisteiden salailua, joiden perusteella kanteeni tulee suoraan hyväksyä.

Laamanni Tuomas Nurmi tahallaan mahdollisti kaikki Kempin toteuttaman järjestetyn häviön osateot ja Tarja A. Honkanen leipoi pikapäätökset Kempin ”esteettömyydestä” virka-ajan jälkeen, valehtelemalla ja ilman aineistoja


Tein vuosina 2018-2019 laamanni Tuomas Nurmelle turhaan vetoomuksia Kempin ihan selviin törkeisiin virkarikoksiin ja tekeillä olevaan järjestettyyn häviöön puuttumiseksi:
linkki 1, linkki 2, linkki 3, linkki 4.  Heti aluksi Nurmi antoi sihteerilleen Jaana Inkiselle määräyksen 6.2.19 uhkailla minua ja Tarja A. Honkaselle ”tehtävän” valehdella Kemppiä tahallaan esteettömäksi vastoin aivan selvää esteellisyysaineistoa.

Olennaista on, että aina, kun kirjoitin Nurmelle, siihen vastasi Tarja A. Honkanen ja kaikki Honkasen päätökset Kempin ”esteettömyydestä” syntyivät pikaratkaisuna ”putsaamalla” pois se aineisto, josta selvät esteellisyysperusteet näkyvät. Esim. kun toimitin 23.10.19 todisteet siitä, että Kemppi on asianosainen käsittelemässään asiassa L 15/649 ja L 16/352 ja 5-kertainen vastapuoleni rikos- ja korvausasioissa, MITÄÄN näistä selvistä esteellisyysperusteista ei mainita sanallakaan siinä Honkasen ”ratkaisussa”, jonka hän 23.10.19 virka-ajan jälkeen rustasi. Voidakseen valehdella Kempin ”esteettömäksi”, Honkanen yksinkertaisesti vaan jätti kokonaan pois 23.10.19 ja 29.8.19 toimittamani KAIKKI aineistot, joista se Kempin esteellisyys selvääkin selvempänä ilmenee. Honkanen teki päätöksenteon nopeusennätyksen, jotta järjestetyn häviön toteutusvauhti ei turhaan hidastu. Honkanen teki oman osuutensa järjestetyssä häviössä seuraavasti:

 1. Toimitin 31.1.19 esteellisyysvaatimuksen Kempistä. Honkanen ”ratkaisi” Kempin esteettömäksi samana päivänä 31.1.19, mutta ilman 31.1.19 toimittamaani aineistoa.
 2. Toimitin 23.10.19 klo 10:55-15:21 esteellisyysvaatimuksen, jossa oli aineistoa 274 sivua ja siinä olivat mukana kaikki selvitykset Kempin 5-kertaisesta vastapuoliasemasta ja vahvistus Baarmanin 17.9.18 uhkailusta (Kempin moninkertainen esteellisyys). Vaatimus oli osoitettu päällikkötuomari Nurmelle ja olin vaatinut, että Kempille jaetut asiat jaetaan uudelleen tuomioistuinlain 8:8 §:n perusteella ja Kemppi pidätetään virasta rikosasian ja Helsingin käräjäoikeuden sisäisten tutkimusten ajaksi. 
 3. Honkanen teki hyvä veli -suojelua ylitöinä eli rustasi taas heti esteellisyysvaatimuksen saapumispäivänä 23.10.19 klo 17:26 virka-ajan jälkeen Kemppiä koskevan ”esteettömyys”-ratkaisun ilman toimittamiani aineistoja. Kyllähän sitä toki saa leivottua kenestä tahansa esteettömän, jos tahallaan käsittelee asian ilman aineistoa, jossa ne esteellisyysperusteet ovat. 274-sivuista aineistoa ei edes ehtisi lukea 2 tunnissa, saati perehtyä siihen. Honkasen päätöksestä näkyy, että se ei perustu 23.10.19 ja 29.8.19 toimittamaani aineistoon.
 4. Honkanen ilmaantui kummallakin kerralla aina päivässä ”pikakäsittelemään” Kempin ”esteettömäksi”. Laamanni Nurmi, jolle vaatimus oli osoitettu, ei käsitellyt eikä edes vastannut mitään, vaikka hänelle kuului hallinnollinen valvonta. Nurmi antoi tahallisella puuttumattomuudellaan Honkaselle, Kempille, Baarmanille ja Saksalle luvan toteuttaa kaikki ne teot, jotka sivuillani kuvaan.  

Nämä aineistot Honkanen tahallaan poisti eli laittomasti deletoi valehdellessaan tahallaan ”pikapäätöksellä” Kemppiä ”esteettömäksi”, jotta Kemppi saa jatkaa kostovelkuuttamisoperaatiotaan:

todistus Baarmanin 17.9.18 uhkailusta eli Kempin ja Baarmanin järjestetystä häviöstä, Kemppiä ja Baarmania ym. koskevan 23.10.19 vireille tulleen rikosilmoituksen vireilletulo tiedot, kantelun vireilletulotiedot, kostosakotusta koskeva selvitysvaatimus,  Tuomas Nurmelle osoitettu vaatimus Kempin virasta pidättämisestä, Nurmelle osoitettu Kemppiä koskeva selvitys- ja jääväysvaatimus, Kemppiä ja Baarmania koskeva korvausvaatimus, Kemppiä koskeva korvausvaatimus laittomasta pääkäsittelyn  peruutuksesta, lääkärinlausunto, jossa todetaan Kempin asianosaisasema ja todetaan Kempin ja Baarmanin minuun kohdistamissa teoissa olevan kyse pahoinpitelystä.

Honkasen 23.10.19 klo 17:26 tekemästä päätöksestä näkyy suoraan, että MITÄÄN tuosta edellä luetteloidusta esteellisyysaineistosta ei ole mukana Honkasen ”ratkaisun” aineistona eikä hän edes mainitse Kempin vastapuoliasemaa ja asianosaisasemaa ”ratkaisussaan”. Honkasen päätös saapui 23.10.19 sihteeri Jokisen s-postilla. Honkasen päätöksen ainut liite on 29.8.19 laatimani lausunto. KAIKKI varsinaiset esteellisyysmateriaalit puuttuvat. 

Laamanni Tuomas Nurmi ei ensin vastaillut vuosiin mitään. Sitten laamanni Tuomas Nurmi vastaili 15.11.19 seuraavasti eli Nurmi ei ”vastauksessaan” vastannut mitään Kempin 9.8.19 peruuttaman pääkäsittelyn peruutuksen syyhyn, Nurmi tahallaan ei ottanut mitään kantaa Kempin ja Baarmanin tekoihin (juuri näin tuomarien virka-aseman väärinkäyttämistä peitellään eli teot ”häivytetään” vastauksista”) ja Tuomas Nurmi määritteli Kempille ”riippumattoman” rikoksentoteutusoikeuden eli antoi tahallaan Kempille luvan jatkaa tahallista esteellisyyssäännösten rikkomista ja tuomarointia asianosaisasemassa eli  sivuillani kuvattua järjestetyn häviön toteutusta. Nurmen 15.11.19 vastaus paljastaa, että juuri Nurmi organisoi järjestettyjä häviöitä Helsingin käräjäoikeudessa ja mahdollistaa Kempin ja muiden tuomarien asianajajien kanssa junailemat etukäteen päätetyt järjestetyt häviöt.

Kun tuomarisi on ”puolueeton pahoinpitelijäsi”

Toimitin 29.8.19 ja 23.10.19 Kempille, Tuomas Nurmelle ja Helsingin käräjäoikeudelle Wallinin 28.8.19 laatiman lääkärinlausunnon, josta ilmenee, että Kemppi ja Baarman ovat a) itse aiheuttaneet niitä ihan samoja sairauksia, joista kanteellani vaadin korvausta vastaajilta, b) myötävaikuttaneet lisäksi 7.10.18 aivoinfarktin ja aivoverenvuodon syntyyn ja c) heidän teoissaan on lisäksi kyse henkisestä pahoinpitelystä (diagnoosikoodi T74.3). Fyysisten ja psyykkisten sairauksien ja vammojen aiheuttaminen on rikoslain mukaan myös pahoinpitely. Toimittamani asiakirjan perusteella on ollut selvää Kempille, Honkaselle, Nurmelle ja on selvää kenelle tahansa, että Kemppi ei ole esteetön eikä puolueeton. ”Puolueettomia pahoinpitelijöitä” ei ole olemassa. Kemppi, Honkanen ja Nurmi sopivat tässä tilanteessa, että Kemppiä edelleen valehdellaan ”esteettömäksi” ja Honkanen junaili jo samana päivänä 23.10.19 ”esteettömyys”-ratkaisun, jonka rustasi kasaan KOKONAAN ILMAN SITÄ aineistoa. Tokihan kenet tahansa saa ”esteettömäksi” käsittelemällä asian ilman aineistoja.

Kemppi toimii tuomarina omassa asiassaan ja rikkoo tahallaan esteellisyyssäännöksiä toteuttaakseen minulle aikomaansa 1,5 miljoonan euron vahinkoa mistään laista piittaamatta


Asioissa L 15/649 ja L 16/352, joissa vaadin korvauksia vastaajien minulle aiheuttamista henkilövahingoista. Toimitin 29.8.19 Kempille, Tuomas Nurmelle ja Helsingin käräjäoikeudelle Wallinin lausunnon, josta ilmenee, että Kemppi ja Baarman ovat itse aiheuttaneet samoja vahinkoja, joista kanteella vaadin korvausta. Kemppi on ihan samassa juridisessa asemassa kuin asian vastaajat eli muutkin vastapuoleni ja itse suora asianosainen jutussa, jota käsittelee. Minä olen silti koko Kempin valmistelun ajan ollut oikeudenkäymiskaaren ehdottomasti kieltämässä tilanteessa, jossa vastapuoleni toimintaa ja niiden oikeudenkäyntilaskuja ja kannevaatimuksiani arvio ja niistä päättää yksi vastapuolistani. Kempin teko vastaa sitä, että Jormanainen, Saksa, Baarman tai LP:n Aronpää, Walve tai Laakso toimisi jutussa tuomarina. Kemppi on heidän kanssaan ihan samassa juridisessa vastapuolen ja asianosaisen asemassa. Olen nimennyt kanteessa henkilötodistajaksi Wallinin, joka sama lääkäri on vahvistanut Kempin minuun kohdistaman pahoinpitelyn. On aivan selvää, että Kemppi ei voi ”puolueettomasti” arvioida Wallinin todistelua, jonka lausunnolla on vahvistettu Kempin ja Baarmanin minuun kohdistamat pahoinpitelyt. Kemppi toimii siis tahallaan pahimmassa mahdollisessa esteellisyystilanteessa eli tuomarina omassa asiassaan.

29.8.19 ja 23.10.19 toimitin myös faktat siitä, että Kemppi on 5-kertainen vastapuoleni kahdessa vireille tulleessa yhteensä 152.500 euron korvausasiassa, 21.10.19 vireille tulleessa kanteluasiassa ja 23.10.19 vireille tulleessa rikosasiassa, joka koskee Kempin valmistelua kokonaisuudessaan. Oikeudenkäymiskaaren (OK 13:4 §:n) mukaan tuomari on esteellinen, kun on asianosainen ja OK 13:6 §:n mukaan vastapuoliaseman perusteella.  Oikeudenkäymiskaaren 13:1 §:n mukaan esteellinen tuomari ei saa käsitellä yhtään mitään. Laki on aivan selvä. Kempin esteellisyys on yhtä selvä. Mistään puolueettomasta tuomaroinnista ei ole kyse, kun tuomarisi on asianosainen, 5-kertainen vastapuolesi ja Baarmanin kanssa toteuttamistaan rikoksista epäiltynä samaan aikaan vireillä olevassa rikosasiassa. Kaikesta tästä tietoisena esteellinen Kemppi jatkoi Baarmanin kanssa sopimansa järjestetyn häviön toteutusta, kostosakotustaan ja poisti esteellisenä 24.10-31.10.19 laittomasti ja tahallaan todisteeni, jotta en voisi näyttää kannettani toteen eli aiheuttaakseen tahallaan häviöni jutussani, jossa on minulla hyvät todisteet. Koska Kempille oli (ja kenelle tahansa on) selvää, että voitan kanteeni näillä todisteillani, Kemppi yksinkertaisesti siis vain poisti ne todisteet, jotta häviäisin. Kyseessä on tuomarin törkein virka-aseman väärinkäyttäminen. Teon suunnitelmallisuus, esteellisenä käsittelyn tahallisuus teon toteuttamiseksi ja teolla minulle tarkoitetun 1,5 miljoonan euron vahingon määrä tekee siitä törkeän. Poliisin tulee tutkia koko tekokokonaisuus rikoksena, mukaan lukien Tuomas Nurmen 15.11.19 vastailut ja muu osallisuus järjestelmälliseen korruptioon järjestettyjen häviöitten junailussa.  

Kun tuomarisi on vastapuolesi, pahoinpitelijäsi ja estää todistelusi aiheuttaakseen sinulle miljoonavahingot, kyseessä ei ole ”oikeudenmukainen oikeudenkäynti” eikä tuomarin ”puolueettomuus”


Kempissä on 0 % puolueettomuutta ja 100 % epärehellisyyttä ja puolueellisuutta
.  2,5 vuotta kestäneessä Kempin valmistelussa ei ole ainuttakaan laillista tapahtumaa, istuntoa ja ratkaisua. Valmistelun ainut tarkoitus on ollut todisteluani tahallaan estämällä ja Kempin muilla törkeillä tempuilla aiheuttaa minulle tahallaan juuri se häviö, josta Kemppi ja Baarman etukäteen sopivat, ja josta Baarman ei malttanut olla kehuskelematta jo 17.9.18 istuntotauolla. Tekosarjan uhkailuineen mahdollistivat tutkinnantappajapoliisit Merja Laitinen, Kari Siivo ja Kempin tuomarikaverit Tarja A. Honkanen ja Tuomas Nurmi. Laitinen esti tahallaan esitutkinnan koko asiakokonaisuudessa. Laitinen esti joka ikisen todistajan kuulemisen ja todisteiden käsittelyn estääkseen tahallaan esitutkinnan asiassa, vaikka esitutkintalain mukaan Laitisen virkavelvollisuus oli tutkia teot rikoksina hyvällä näytöllä. Tuomas Nurmelle, Kempille ja Helsingin käräjäoikeudelle 29.8.19 toimittamastani lääkärinlausunnosta ilmeni, että Kemppi on pahoinpitelijäni. 23.10.19 toimittamastani aineistosta ilmeni, että Kemppi on 5-kertainen vastapuoleni. Nurmi ja Honkanen valehtelevat sellaista ”puolueettomuudeksi”, vaikka puolueettomia pahoinpitelijöitä ja vastapuolia ei ole tietenkään olemassa. Kempin, Honkasen Nurmen, Baarmanin, Saksan, Suveksen ja heidän apureidensa tavoitteena on ollut aiheuttaa minulle 1,5 miljoonan euron vahinko, mikä on äärimmäisen törkeää. Yhtä törkeää on se, että Merja Laitinen, Kari Siivo, Tuomas Nurmi ja Tarja A. Honkanen ja muut hyvä veli-suojelijat mahdollistivat jokaisen teon ja niillä minulle aiheutetun kärsimyksen ja vahingot.  

Samaan aikaan tekojen nettijulkistukseni kanssa olen ilmoittanut Helsingin käräjäoikeudelle, että en voi jatkaa kanteeni ajamista, koska:

 1. Esteellinen Kemppi on estänyt todisteluni. En tietenkään voi ilman todisteita jatkaa kanteen ajamista, koska ilman todisteita en voi näyttää kannettani toteen. Ilman todisteita tiedossa on varma häviö eli juuri se, mistä Kemppi ja Baarman etukäteen sopivat ja miksi ne todisteet on poistettu. Jos jatkaisin kanteeni ajamista ilman todisteitani, suostuisin etukäteen siihen varmaan lopputulokseen, että Kemppi tavoitteellisesti velkuuttaa minut 700.000-800.000 eurolla järjestetyllä häviöllä jutussa, jossa hän etukäteen todisteluni poistamalla sen häviöni on varmistanut.
 2. Kemppi sallii Rimonille lausumisen (=valehtelun) potilastiedoistani, vaikka Rimonilla ei ole edes potilastietojeni käsittelyoikeutta ja lausumisessa valehdellaan tavalla, jota poliisin tuliee tutkia salassapitorikoksena, tietosuojarikoksena ja törkeänä perättömänä lausumana tuomioistuimessa 23.10.19 vireille tulleen rikosilmoituksen perusteella. Jatkamalla kannetta joutuisin varmuudella näidenkin rikoksiksi säädettyjen tekojen kohteeksi ja luopumaan käytännössä kokonaan potilastietosuojastani.
 3. Kemppi on ”rehellinen” ja ”puolueeton” tuomari vain siksi, että poliisi ja Tuomas Nurmi ovat toistaiseksi tahallaan estäneet Kempin virkarikosten tutkinnan ja Kempin kaveri Tarja A. Honkanen valehteli tahallaan Kemppiä ”esteettömäksi” selvässä esteellisyystilanteessa ja teki nämä ”esteettömyys”-ratkaisut ilman aineistoa.
 4. Helsingin käräjäoikeus ei pysty järjestämään asiassa EIS 6 artiklan ja PL 21 §:n säätämää laillista puolueetonta ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Epärehelliseen oikeudenkäyntiin ei kenelläkään ole velvollisuutta osallistua ja tässä tapauksessa sellaiseen osallistumisesta seuraisi minulle Kempin, Baarmanin, Saksan, Honkasen ja Nurmen aiheuttamat 1,5 miljoonan euron vahingot, joiden aiheuttamiseen osallistumista ja alistumista minulta ei voida vaatia.

Kun joudun vastoin tahtoani ja erinomaisesta todistelusta riippumatta keskeyttämään kanteeni ajamisen Kempin, Baarmanin, Saksan, Honkasen ja Nurmen tahallaan aiheuttamista syistä, heidän minulle järjestetyllä häviöllä ja kanteen keskeyttämispakolla aiheuttamaa vahinkoa ovat: A) Kempin estämät kannevaatimukseni korvaukset (400.000 €), B) omat saamatta jäävät oikeudenkäyntikuluni ja C) Baarmanin ja Saksan laskut, jotka Kemppi mahdollisesti tahallaan määrää maksettavakseni, vaikka kanteen ajamisen estyminen on Kempin itsensä tahallaan aiheuttama.