Äänitteet todistavat Juha Ruohosen rahastavan uhriaan ”jeesuksena” ja ”jumalana” esiintyen

TÄSTÄ ON KYSE

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee parhaillaan Suomessa erikoista testamenttiriitaa (asia L 19/12892), jossa yhtenä vastaajana on ”jeesuksena”, ”jumalana” ja ”profeettana” esiintyvä Juha Ruohonen. Ruohosella on salainen kultti.
Yleisen mielenkiinnon kannalta merkittävää on:  

1) Paraisilla Teknovisio- ja Visit-nimissä yrityksissä toimintaa harjoittava Juha Ruohonen on vuosikymmeniä salaa esiintynyt mm. ”profeettana”, ”jeesuksena” ja ”jumalana” itse perustamansa uskonnolliseen aivopesuun, hypnotisoimiseen, uhrien täydelliseen alistamiseen, orjuuttamiseen ja taloudelliseen hyödyntämiseen laatimillaan manifesteilla ja ”kilpailevalla raamatulla”.  

2) Ruohonen eristi uhrinsa pitkiksi ajoiksi, valvotti uhriaan ja piti nälässä aivopestäkseen uhrinsa luopumaan kaikista varoistaan tämän ”kristuksen” eli Ruohosen ja hänen perheensä hyväksi ja antoi ”kristuksena”, jumalana” ja ”profeettana” esiintyen suoria testamenttauskäskyjä uhrilleen ja määräsi ”jumalan sanana” tarkat jako-osuudetkin testamenttiin, varakkaan uhrin henkivakuutussummien edunsaajiksi lapsensa ja myös uhrin käteisvarat on näillä ”jumalalta” muka peräisin olevilla testamenttauskäskyillä ohjattu Juha Ruohoselle, hänen vaimolleen, lapsilleen, Ruohosen hallinnointiin tarkoitetulla perustettavalle säätiölle ja ”kulttiperheeseen” linkitetylle miehelle Jukka Ritvaselle.  

3) Juha Ruohosen kultissa on paljon samoja yhtäläisyyksiä alistamisineen kuin Veijo Balzarin toiminnassa.  Ruohosen ”jumalaiset määräykset” poistivat naisuhrilta myös määräysvallan omaan ruumiiseensa ja sen käyttötarkoituksiin. Omaiset ovat toivoneet asian julkistusta juuri mahdollisten Ruohosen muitten uhrien löytymiseksi. Myös Batzar-juttu lähti paljastumaan vasta julkistuksella.  

4) Balzarin jutussa tapahtumista ei ole äänitteitä.  Ruohosen jutusta tekee Suomessa poikkeuksellisen se, että Ruohonen vaimoineen ei väliintuloni vuoksi kerinnyt tuhoamaan kaikkia todisteita, joita oli täyttä häkää uhrin talolla jo vuorokausi uhrin kuoleman jälkeen tuhoamassa. 

Ruohosen rahastuksen uhrina ollut nainen kuoli pari vuorokautta sen jälkeen, kun ”profeetan” aloitteesta oli uhri kiikutettu turkulaisen Kari Ekin asianajotoimistoon tekemään miljoonatestamentti Juha Ruohosen, hänen vaimonsa, perheensä ja kultiperheeseen kuuluvan Ritvasen hyväksi sekä sellaisen perustettavan säätiön hyväksi, jossa Juha Ruohonen toimisi toimeenpanijana . Ruohonen yritti saada koko jutun käsittelyn käräjäoikeudessa salaiseksi.  

Käräjäoikeuden 5.11.2020 tekemä päätös tarkoittaa, että Ruohosen kultin toimintaa ja rahavirtoja saa julkistaa. Vain osin potilastiedot ja tarkat kuvaukset seksuaaliteoista on päätöksellä määrätty salaisiksi. 31 henkilöä on ilmoittautunut todistamaan havaintojaan Ruohosen kultista.  

Tämän tekstin alla on otteita autenttisista äänitteistä, joilla ”jeesuksena” ja ”jumalana” rahastus todennetaan ja se on murto-osa kiinnostavasta materiaalista. Lisäksi alla on psykiatrian erikoislääkäri Hannu Lauerman asiantuntijalausunto, joka on KäO:n päätöksen mukaan julkinen. Lisäksi oikeudenkäynnissä kantajina olevilla uhrin omaisilla on psykiatrian erikoislääkäri Matti Wallinin asiantuntijalausunto hypnoosin ja aivopesun vaikutuksesta testamentin pätemättömyyteen.  

Hannu Lauerma: Lääket. tri, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti,
psykiatrian dosentti, psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri.

Liitteenä ja todisteena tässä artikkelissa on Hannu Lauerman lausunto. Lauerma, 2.10.2019 Lausunto10092019200833LATAA

Asiasta lisätietoja voi pyytää joko minulta (lakimies Jaana Kavonius, p. 040 744 2173) tai ”jeesukselta” Juha Ruohoselta itseltään. Ruohosen s-postitietonsa näkyy tästä viestistä kopiokentästä ja on julkista tietoa Ruohosten Visit- ja Teknovisio-firmojen nettisivuilta.  


Äänitteet Juha Ruohosta koskevaan koskevaan lehdistötiedotteeseen.

7 autenttista otetta ääniteistä, joissa Ruohonen itse puhuu ja antaa testamenttausmääräyksiä, uhkailuja ja liikkumisrajoituksia uhrilleen ”jeesuksena” ja ”jumalana” esiintyen ovat ne selvä näyttö ”Paraisten salaisen Balzarin” toiminnasta.

ÄÄNITE NRO: 1. 

Juha Ruohonen antaa ”jeesuksena” uhrilleen suorat ja tarkat testamenttausmääräykset.

ÄÄNITE NRO: 2

Juha Ruohonen esittää uhrilleen suoria rahavaatimuksia ”jumalana”. 

ÄÄNITE NRO: 3

Juha Ruohonen esiintyy ”jeesuksena” ja itkettää uhriaan.

ÄÄNITE NRO: 4 

Rahastus ”jeesuksena” esiintyen ”tuhansien pelastamiseksi”.

ÄÄNITE NRO: 5

Käskyt siitä, miten saa liikkua ja käyttää omaisuuttaan.

ÄÄNITE NRO: 6

Juha Ruohosen esittämä yleinen vaientamis- ja salaamiskäsky.

ÄÄNITE NRO: 7

Juha Ruohonen hoilaa uhrilleen ”jumalan välittämiä” laulujaan vaikutelman luomiseksi.

UUSI TODISTE ÄÄNITE 8

Todistajan 2021 toimittama uusi todiste Juha Ruohosen kultista. Juha Ruohonen julistautuu ”elämän ja kuoleman herraksi”

Kultin profetioita

Alla on kaksi esimerkkiä Juha Ruohosen ”jeesuksena”, ”jumalana” ja ”profeettana” esiintyen antamista muka ”jumalaisista ilmoituksista” eli profetioista.

Lisää mielenkiintoisia paljastuksia kultin materiaalista ja Juha Ruohosen laskutuksesta paljastan Jaanalla on asiaa-ohjelmassa ja lataan lokakuussa tänne näkyviin virkamafia-sivuille, kun ohjelman paljastukset etenevät!