Lavastetut rikokset/ nämä ovat tyrkyllä muka-”rikokseksi”

Alla olevat laatimani asiakirjat ovat esimerkkejä minun laatimistani laadukkaaseen juridiikkaan perustuvista valituksista ja lausumista. Niissä ei ole mitään vääriä tietoja. Kaikki tapahtumatiedot ja juridiikkani ovat täysin oikeilla tiedoilla laadittu. 


Poliisi yrittää silti parhaillaan lavastaa minua syylliseksi rikokseen mm. tutkimalla mm. noita laatukirjelmiäni ”rikoksena” vain siksi, että niissä kuvattujen törkeiden rikosten toteuttajat Nurmi, Kemppi, Baarman ja Saksa sellaista ilman minkäänlaista näyttöä ja totuuspohjaa väittävät.  Kaksi epärehellistä esteellistä poliisia Simo Mamia ja Rauli Salonen ”tutkivat” (= yrittävät Nurmen, Kempin, Baarmanin ja Saksan rikoskumppaneina lavastaa minua ”rikolliseksi”) Nurmen, Kempin, Baarmanin ja Saksan laatimien rikosilmoitusten perusteella ”minun rikoksena” sitä, että näitä laissa säädettyjä, täysin oikeita tietoja sisältävillä valituksilla, lausumilla ja julkistamalla samaa OIKEAA faktaa fb:ssä ja virkamafia-sivuillani syyllistyisin muka Kempin, Baarmanin ja Saksan kunnian loukkaamiseen. 


Tutkinnan täysin rikollista agendaa alleviivaa:


1) Kumpikin ”tutkintaa” (= tavoitteellista rikolliseksi lavastamista) suorittava poliisi on itse julkistukseni kohteena eli selvästi esteellisiä.


2) Salonen esti tätä ennen valehtelemalla JOKAISEN Baarmanin, Saksan, Kempin ja Nurmen rikoksen tutkinnan ja sen 11.12.2019 väkivaltarikoksen tutkinnan, jota Nurmi, Kemppi, Baarman ja Saksa käyttivät 20.12.-12.2.2020 rikostensa toteutuksissa.


3) Oikeat Kempin rikokset ja niiden törkeys näkyvät virkamafia-sivuillani julkistamistani Kempin ”käsittelyratkaisuista” ja 30.1.2019 Nurmelle laatimastani selvitysvaatimuksesta, joka oikeasti synnytti Nurmelle velvoitteen tehdä rikosilmoitus Kempin, Baarmanin, Saksan ja Suveksen törkeistä prosessipetos-, väärennys ja virkarikoksista. 


4) Selvittämisen sijaan Nurmi esti selvittämisen ja auttoi rikoskumppanina jokaisen rikoksen toteutuksessa ja järjesti mafiapomona Tarja Honkasen, Leena Söderholmin, Heidi Paanasen, Peik Spolanderin valehtelemaan Kemppiä esteettömäksi rikollisen velkuutusoperaation toteuttamiseksi ja velkuuttamisen jälkeen pyrki Paanasen ja Spolanderin kanssa toteuttamalla rikollisella valehtelulla ja samaan aikaan 12.2.2020 salaa toteuttamallaan ”Kempin kunniasta” tekemällään väärällä ilmiannolla auttamaan jokaisen minuun kohdistetun rikoksen toteutuksessa.


5) Toimitin poliisille 14.12.2020 listan henkilötodistajista, jotka minulla on EIS 6 artiklan mukaan oikeus kuulustuttaa syyttömyydestäni ja 28.2.2021 noin 100.000 sivua todistemateriaalia, jolla todistan, että kaikki julkistamani ja laatimani tiedot ovat oikeita eli todistan rikokseni täydellisen puuttumisen ja että päinvastoin olen Nurmen, Kempin, Saksan ja Baarmanin rikosten uhri. Vaikka minun olemattoman rikokseni tutkinta olisi tullut lopettaa, ”tutkintaa” (=lavastusta) toteuttavat poliisit Mamia ja Salonen ilmoittivat 4.3.2021 vastaanottaneensa aineistoni ja muka jo 8.3.2021 eli 4 päivässä jo ”saattaneensa loppuun” esitutkinnan, jota ei siis ole toimitettu lainkaan eli poliisi ei kuullut ainuttakaan todistajaa eikä käsitellyt ainuttakaan todistettani. Minua ”leivotaan rikolliseksi” siis rikoskumppaneina toimivien Nurmen, Kempin, Baarmanin, Saksan ja kahden esteellisen poliisin yhteisenä hankkeena kokonaan irrallaan kaikesta todistelusta ja pelkästään heidän rikollisen valehtelunsa perusteella.


6) Vaikka vastasin kirjallisesti Mamian kuulustelukysymyksiin 28.2.2021, niitäkään ei ole kirjattu Mamian ja Salosen laatimaan esitutkintapöytäkirjaan lainkaan. 


7) Mamia postitti syyttäjälle esitutkintamateriaalin, jota ei ole poliisin esitutkinnassa käsitelty lainkaan.


8) Mamia postitti syyttäjälle tahallaan puutteellisen materiaalin ja valehteli, että poliisi ei muka saa Microsoftin salauksella lähetettyjä materiaaleja auki, vaikka poliisi oli jo ennen Mamian viestiä saanut aivan samat lähetykset auki (ja toimitin niitä siis toiseen kertaan forwadoituna) ja poliisi Linda Arifullen oli ilmoittanut kirjallisesti poliisin saaneen auki kaikki viestit.

Niissä materiaaleissa, joita Mamia ei syyttäjälle toimittanut lainkaan, oli mm. lääkärinlausunto, jossa todetaan Noora Kempin ja Pontus Baarmanin pahoinpidelleen minut ja olevan vastuussa terveydentilani romahtamisesta ja siitä, että aiheuttivat minulle useita kertoja hengenvaaran pakottamalla asioimaan sairaana täysin rikollisessa prosessissa rikollisen velkuutusoperaation kohteena.


9) Kirjelmissäni kuvatut Kempin, Nurmen, Baarmanin, Saksan, Spolanderin, Paanasen, Lehikoisen, Kärjen, Aaltosen, Harakan ja Ojalan teot ovat lainvastaisia ja niissä on kyse nimenomaan rikoslain mukaan myös rikoksista. Kaikissa Baarmanin ja Saksan kirjelmissä on kyse prosessipetosvalehtelusta. Poliisit Mamia ja Salonen, Halme, Laitinen ym. ovat vuosikausia tahallaan näytön ja rikoksentekijöiden tunnustusten vastaisesti törkeiden virka-, petos- kavallus-, väärennys-, työ, salassapito-, kiskonta- kiristys-, tietosuoja-, syrjintä-, kidutus-, väkivalta- ym. rikosten tutkintaa.

Todisteiden perusteella on täysin selvää, että poliisin ei ole kuulunut käynnistää Kempin, Nurmen, Baarmanin, Saksan perättömien rikosilmoitusten perusteella minua koskevaa rikosepäilyä ja tutkintaa, vaan poliisin kuuluisi tietenkin esitutkinta- ja rikoslain mukaan tutkia törkeinä rikoksina:


1) Kaikki niitä Kempin, Baarmanin, Saksan, Nurmen, Paanasen, Spolanderin, Lehikoisen, Kärjen, Ojalan, Harakan, Aaltosen, tutkintaa estäneiden poliisien  o ym. yhdessä toteuttamia törkeitä prosessipetoksia ja virkarikoksia, joita he ovat vuosikausia yhdessä koko prosessin ajan toteuttaneet ja joista on täydellinen oikea kuvaus ja täysi näyttö todisteineen kirjelmissäni ja julkistuksissani.


2) Saksan, Baarmanin ja Suveksen prosessipetostoimintaa, joka on helppo tutkia virkamafia.fi-sivuillani julkistamieni LIITE C1-C-asiakirjojen perusteella (niissä on sitaateissa heidän prosessipetosvalheensa) ja LIITE A1-asiakirjan perusteella, jonka sisältämät todisteet ja todistelun olen esitutkintaan nimennyt ja kyseessä on täysi näyttö HEIDÄN törkeistä petos-, kavallus- ja väärennysrikoksistaan.


3) Kempin, Baarmanin, Saksan ja Nurmen yhdessä 12.2.2020 lukien laatimia perättömiä rikosilmoituksia vääränä ilmiantona. Rikoksella on yhteinen motiivi ja he ovat rikoskumppaneita, jotka ovat ensin yhdessä toteuttaneet kaikki ne rikokset, jotka olen totuudenmukaisina todisteineen kuvannut ja julkistanut ja juuri omien törkeiden rikostensa peittelemiseksi ja rikoshyötyjensä pitämiseksi he rikoskumppaneina yhteisellä motiivilla toteuttivat myös väärän ilmiantonsa.