NATO-hanke on rikos

NATO-hanke on rikos, jolla valtiojohto peittelee rokotemurhia ja ryöstää samaaan aikaan sähkölaskutuspetoksella kansan NWO-agendan mukaisesti.

Totuuspuolue ry, Oikeusturvakeskus ry ja niiden perustaja ja hallituksen puheenjohtaja lakimies ja kansalaisaktivisti Jaana Kavonius ovat jättäneet 23.11.2022. Alla on tiivistelmä asiasta ja 23.11.2022 lausunto kokonaisuudessaan lopussa pdf-muodossa.

Natoon liittyminen on yksiselitteisesti kielletty kaikkiaan seuraavin perustein:

  1. Natoon liittyminen on perustuslain 1 §:n 1 momentin vastaista. PL 1 § 1 momentti säätää: ”Suomi on TÄYSIVALTAINEN tasavalta”. Termi täysivaltainen sisältää sen, että päätösvaltaa ei voi osaksikaan siirtää ulkomailta ohjatulle armeijalle koskaan, paitsi perustuslakimme kumoamalla ja syyllistymällä moninkertaiseen rikokseen. Natoon ei siis voi liittyä muuttamatta ja kumoamatta nykyistä perustuslakia ja toisaalta myös rikoslakia, joka säätää valtiosäännön kumoamisen ja sen valmistelun mm. törkeäksi valtio- ja maanpetosrikokseksi, jonka valmistelukin on säädetty rikokseksi ja myös itsenäisyyden vaarantamisrikokseksi.  
  2. Suomella on voimassa oleva 20.1.1992 solmittu velvoittava sopimus Venäjän federaation kanssa, joka kieltää sotilasliittoutumat Naton kanssa. Sopimus on alla sellaisenaan. Sopimuksen rikkominen tarkoittaa sotarikoksen toteuttamista, etenkin naapurissa käynnissä jo olevan sodan aikana.
  3. Suomi on allekirjoittanut myös Pariisin rauhansopimuksen, joka on edelleen voimassa. Myös se kieltää ehdottomasti Suomea liittymästä sotilaalliseen liittoutumaan (Nato tai muukaan sotilaallinen, ulkomailta ohjattu liittoutuma).
  4. Natoon liittyminen on sotatoimi ja toimimista Venäjää vastaan aktiivisena sodan osapuolena ja varustautumista sotaan ja vihamielinen kannanotto Venäjää vastaan sille vihamielisen liittoutuman puolesta tilanteessa, jossa Suomen valtiojohdon tiedossa on sen olevan sotaan suorana johtava ja sen riskiä merkittävästi kasvattava teko.
  5. Nato-hanke säädetään Suomen voimassa olevassa rikoslaissa moninkertaisin normein rangaistavaksi ja se on törkeä rikos eli rikoslaissa rangaistava teko, josta säädetään elinkautisrangaistus. Suomella on voimassa oleva sopimus Venäjän federaation kanssa. Lisäksi on edelleen voimassa Pariisin rauhansopimus. Kumpikin sopimus yksiselitteisesti kieltää Natoon liittymisen. Natoon liittyminen on rikoslain 12:1 §:n säätämä rikos (Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisrikos, joka toteutuu jo vaarantamisena), RL 12:2 §:n mukainen rikos (sotaan yllyttäminen), RL 12:3 ja 4 §:n mukainen rikos (törkeä maanpetos), RL 12:5-6 §:n rikos (törkeä vakoilurikos), turvallisuussalaisuuden paljastaminen (RL 12:7-8 §), luvaton tiedustelutoiminta (RL 12:9 §), puolueettomuusmääräyksen rikkominen (RL 12:10 §), maanpetoksellista yhteydenpitoa (RL 12:11 §), ja RL 13:1-3 §:n säätämä törkeä valtiopetos ja sen valmistelurikos, RL 13:4 §:n mukainen rikos (laiton sotilaallinen toiminta, jonka tekee siis laittomaksi em. sopimusten ja perustuslain tahallinen rikkominen).