Virkamafiaverkoston henkilögalleria

Virkamafiarikoksia toteuttavat ja niillä rikoshyötyjä hankkivat verkostot

Tietoja virkamafiakoplasta kiinteistöriitani velkuutuksen junailussa ja 600.000 € korvausteni tahallisessa estämisessä

Helsingin käräjäoikeus

Käräjätuomari Noora Kemppi, järjestetyn häviön toteuttaja

Käräjätuomari Tarja A. Honkanen, Kempin apulainen järjestetyn häviön toteuttamisessa,

 • pikakäsitteli Kempin ”esteettömäksi” valehtelemalla
 • ”kadotti” esteellisyysaineistot päätöksestään valehdellakseen Kemppiä tahallaan esteettömäksi moninkertaisessa selvässä esteellisyystilanteessa

Laamanni Tuomas Nurmi, Helsingin käräjäoikeuden ylin esimies

 • mahdollistaa tahallisella puuttumattomuudellaan tuomarien väärinkäytökset ja peittelee niitä
 • ei vastannut vuonna 2018 yhteenkään selvitysvaatimukseeni eikä käsitellyt lainkaan hänelle vireille tulleita asioita
 • osallistuu itse järjestettyjen häviöiden toteutukseen Helsingin käräjäoikeudessa mahdollistamalla tuomareille ja asianajajille järjestettyjen häviöiden toteutuksen ja tekoja, jotka rikoslaki säätää rikoksiksi
 • ylitti harkintavaltansa antamalla Kempille ja Honkaselle järjestetyn häviön toteutusvaltuudet eli faktisesti rikoksentekoluvan 15.11.19 vastauksellaan

Jaana Inkinen, johdon sihteeri

 • lähetti 6.2.19 s-postin, jolla määritteli Kempin arvostelun Helsingin käräjäoikeudessa kategorisesti kielletyksi eli faktisesti sihteeri mitätöi s-postillaan perustuslain 118 §:n säätämän tuomarien virkavastuun.
 • Inkinen on ilmeisimmin toiminut Tuomas Nurmen käskystä, koska selvitysvaatimukseni oli osoitettu Nurmelle enkä ollut itse lähettänyt mitään aineistoa Inkiselle

Epärehelliset asianajajat

Pontus Baarman, LP Vahinkosaneerauksen maksullinen valehtelija ja todisteiden väärentelijä. Baarman sopi Kempin kanssa järjestetystä häviöstä. Baarman on järjestetyn häviön päätoteuttaja Kempin kanssa.

Heikki Saksa, Jani Jormanaisen maksullinen valehtelija

Juri Suves, LähiTapiolan maksullinen valehtelija

Poliisin tutkinnantappajat

Merja Laitinen, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Kari Siivo, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Markku Kukko, Lounais-Suomen poliisilaitos

Kimmo Halme, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Tutkintojen ”tappaminen” on poliisissa huomattavasti edellä mainittuja poliiseita laajempi, organisoitu lainvastainen metodi. Tutkintojen tappaminen on uutisoidulla tavalla nykyisin poliisin lainvastainen vakiokäytäntö. https://yle.fi/uutiset/3-10645262. ”Viime vuonna poliisi “tappoi” 137 000 esitutkintaa eli keskimäärin vuoden jokaisena päivänä 375 juttua. Viime vuonna poliisi kirjasi 319 000 rikosilmoitusta.”

Toisin kuin poliisi julkisuudessa selittelee (=valehtelee), nämä kaikki ”tapetut” tutkinnat eivät suinkaan ole mitään mitättömiä polkupyörävarkauksia, vaan poliisi estää sivuillani kuvatulla tavalla tahallaan tutkinnat myös rikoksista, joissa on ns. täysi näyttö. Tutkintoja tappamalla poliisi estää tahallaan uhria saamasta korvauksia ja tekijöitä saamasta rangaistuksia. Julkistan, miten tahallista, systemaattista ja lainvastaista tutkintojen tappaminen poliisissa on. Ylen uutisoimista poikkeavista luvuistakin voi päätellä, että tilanne on epänormaali, kun poliisin estämien esitutkintojen osuus vireille laitetuista esitutkinnoista on 43 %.

Ranan Rimon, maksusta valehteleva 81-vuotias lääkäri

 • Laati 81-vuotiaana Baarmanin junailemaa palkkiota vastaan Baarmanin kanssa 20.6.19 minua koskevan ”lääkärinlausunnon” ja lausui potilastiedoistani, vaikka Rimonilla ei ole edes potilastietojeni käsittelyoikeutta.
 • Baarmanin ja LP:n palkkaama maksullinen valehtelija
 • Tunnettu siitä, että aiemmin juuri Rimonilta vakuutusyhtiöt hankkivat vuosikausia ”lausuntoja” oikeudenkäynneissä, koska Rimonilta vakuutusyhtiöt saivat juuri sellaisen lausunnon, jollaisen halusivat. Rimon on ollut siis myös vakuutusyhtiöitten maksullinen lausuja
 • Valehteli rahaa vastaan fyysisiä, röntgenkuvissa näkyviä sairauksiani ”psyykkisiksi”. Esim. aivoinfarktia, aivoverenvuotoa ja selkärangan välilevyn rappeumaa Rimon valehteli ”psykosomaattisiksi” eli muka psyykkisiksi selkäkivuiksi ja päänsäryksi, vaikka aivoinfarkti, aivoverenvuoto ja rappeuma eivät tietenkään koskaan ole psyykkisiä
 • Valehteli 20.6.19 Baarmanin kanssa tahallaan hoitaneiden lääkärien lausuntojen sisällöstä
 • Lähetteli Baarmanin kanssa suojaamattomasti s-postilla salassapidettäviä potilastietojani
 • Kieltäytyi minulle itselleni kertomasta, mitä potilasasiakirjojani hänellä on, keneltä hän ne on saanut ja mihin aineistoihin Rimonin ”asiantuntija”-lausuminen edes perustuu
 • Salaa jopa sitä, minkä potilasasiakirjojeni perusteella on 20.6.19 käräjäoikeudelle väittää minua koskevan valehtelulausuntonsa laatineensa
 • Kemppi, Baarman, Saksa, LP ja Jormanainen ovat nimenneet Rimonin ”puolueettomaksi asiantuntijaksi”, vaikka Rimon on vastapuoleni Kempin, Baarmanin ja Rimonin yhteistä salassapito- ja tietosuojarikosta koskevassa rikosasiassa ja vastapuoleni myös 14.8.19 AVI:iin vireille tulleessa kanteluasiassa.

Lumelaillisuusvalvojat

Terhi-Arjola Sarja, eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa istuva kumileimasin

 • Kirjoitteli hyvä veli-suojelupäätökseensä ”käsityksenään”, että mikään laillisuusvalvonta ei edes koske tuomareita
 • Kirjoitteli hyvä veli-suojelupäätökseensä ”käsityksenään”, että tuomarit voivat olla ”riippumattomia” rikoslaista ja mistä tahansa laista. Silti ihan päinvastoin on siis säädetty
 • Ylitti harkintavaltansa, laiminlöi tahallaan laillisuusvalvonnan eli sen tehtävän, jota varten hän ylipäänsä istuu siellä oikeusasiamiehen toimistossa

Seppälä Sampsa, asianajajaliiton valvontalautakunnan esittelijä

 • totesi naureskellen jo ennen Saksan, Baarmanin ja Suveksen jutun käsittelyä etukäteen, että ”valvonnan” tavoitteena on peitellä Baarmanin, Saksan ja Suveksen epärehellisyyttä ”yleisöltä” eli suojella Saksa, Baarman ja Suves ja valvoa vain sitä, että asianajajaliiton oma julkisuuskuva säilyy moitteettomana olivatpa asianajajat miten epärehellisiä tahansa. 

Markus Manninen, asianajajaliiton valvontalautakunnan jäsen eli Saksan ym. hyvä veli-suojelija

Hannele Kojo, asianajajaliiton valvontalautakunnan jäsen eli Saksan ym. hyvä veli-suojelija

Ilona Pilkama-Paajanen eli Saksan ym. hyvä veli-suojelija

Seppälä, Manninen, Kojo ja Pilkama-Paajanen mm. ilmoittivat pitävänsä ”uskottavana” Saksan kurpitsavaunutarinaa ”huonokuuloisesta vakuutusvirkailijasta” ylläpitääkseen epärehellisen Saksan ”rehellisen asianajajan” mainetta. He ylläpitivät ja edelleen vuonna 2019  valehteluun perustuvia valvontapäätöksiä  senkin jälkeen, kun Saksa ja Jormanainen itse ovat jo tunnustaneet valehtelunsa. Lisäksi kaikki ”rehellisen” Saksan kootut valheet tässä valvonta-asiassa leimattiin ”ikuisesti salaisiksi”. Lisäksi tässä ”valvonnassa” heidän  ”ratkaisut” eli Baarmanin, Suveksen ja Saksan ”vapauttavat” valvonta-asioiden päätökset on merkitty rekisteriin jo ennen kuin asiaa on edes käsitelty eli vaikka ”valvojat” ovat minulle 2.3.18 ilmoittaneet vasta joskus myöhemmin käsittelevänsä nämä asiat.

LP Vahinkosaneeraus Oy (LP) ja sen epärehellinen kodintuhojoukkue

https://www.lpvahinkosaneeraus.fi/

LP Vahinkosaneeraus Oy on firma, jossa tehdään mitä tahansa korvausvastuulta välttymiseksi:

 • valehdellaan, että LP:n lähettämät laskut eivät ole laskuja, vaikka niillä on laskutettu ja laskuja on maksettu ja vaikka LP ei palauttanut tililleen maksettuja suorituksia. Katso tästä linkistä: Nämä asiakirjat eivät LP:n ja maksullisen valehtelijan Baarmanin mukaan ole laskuja eikä perintätoimia.  
 • valehdellaan, että asiakassuhdettasi tähän firmaan ei olekaan ”olemassa”, vaikka laskuissa lukee se asiakassuhde. Se asiakassuhteesi tähän firmaan ”katoaa” LP:n ja Baarmanin tarinoilla siinä vaiheessa, kun firman täystuhojoukkue käy tuhoamassa koko kotisi ja aiheuttaa sinulle 400.000 euron vahingot. LP perii sinulta silti laskujaan, vaikka väittää, että sinulla ja LP:llä ei ole edes sitä asiakassuhdetta.
 • tehtaillaan petoksellisia vahinkoilmoituksia yhdessä yhtä epärehellisen aliurakoitsijan kanssa ja väärennetään asiakirjoja
 • aliurakointi on niin ”pimeää”, että vaikka siitä LP:n laskuilla laskutetaan, aliurakointisuhdekin ”katoaa” siinä vaiheessa, kun LP joutuu vastuuseen aliurakoitsijansa aiheuttamista vahingoista ja silti sen aliurakoitsijan uusi firma ilmaantuu makselemaan salaisia 12.000 € suorituksia 4 vuoden viiveellä, vaikka Baarmanin mukaan aliurakointisuhdetta ei ole edes olemassa
 • rustaillaan korvausten maksamiselta välttymiseksi aliurakoitsijan kanssa 4 vuoden päästä ”maksutapahtumia”, olemattomia viemärikuvauksia ”vuodelta 2014” (vaikka niitä ei ollut olemassa vuosina 2014-2017), lavastettuja valokuvia kodistasi ja väärennetään asiakirjoja poistelemalla niistä sivuja
 • ei välitetä työterveyslaissa ja Ratu-määräyksissä säädetyistä suojauksista eikä väärintoimisella aiheutetuista vahingoista omaisuudelle ja terveydelle

Pertti Aronpää, LP:n toimitusjohtaja kanteessani kuvattujen tekojen aikaan

 • Epärehellisen firman ”epärehellisyyspäällikkö”. Varoitan julkisesti kaikkia LP:n kanssa toimivia Aronpään ja LP:n epärehellisestä toiminnasta
 • Luotsaa firmaa, jossa laskut eivät muka olekaan laskuja (vaikka niitä peritään) ja jonka muutakin hämärää laskutusta, pimeitä maksujärjestelyjä Jormanaisen lopetetun firman välillä, kirjanpitoaineiston jemmailua ja muuntelua ja muutakin toimintaa poliisin olisi kuulunut tutkia jo vuosia sitten.
 • Aronpää osallistui LähiTapiolalle 8.10.14 laaditun petoksellisen vahinkoilmoituksen eli faktisen ns. vakuutuspetoksen junailuun Walveen, Jormanaisen ja Niskalan kanssa saadakseen vakuutusyhtiön maksamaan LP:lle korvaukset pölyvahingosta eli junaillakseen ”jonkun muun maksajaksi”
 • Aronpää on osallistunut Jormanaisen ja LP:n aliurakointikuvioiden peittelyyn ja vuonna 2018 Jormanaisen ja LP:n väliseen 12.000 euron ”palautuksen” kirjanpitoaineiston salailuun peitelläkseen sitä, onko maksujärjestely tekaistu ja valehtelee Baarmanin ja Walveen kanssa 4 vuoden viiveellä, että Walveella ei muka olisi ollut edes sopimusvaltuuksia, vaikka Aronpää itsekin on ollut mukana kaikessa viestinnässä ja siivousfirman kanssa tehdyssä sopimuksessa.
 • LP maksaa Aronpään siunauksella AA Pontus Baarmanille siitä, että Baarman valehtelee käräjäoikeudessa mahdollisimman paljon ja toimittaa käräjäoikeudelle väärennettyjä todisteita
 • Aronpää on mukana kaikessa petoksellisessa huijauksessa viemärikuvauksiin, laskutuksiin, pölyvahinkoon ja Baarmanin 9.6.15 käräjäoikeudelle laadittuun valheellisen vastauksen sisältöön liittyen

Riitta Rantakallio, LP:n salaileva talouspäällikkö

 • Vastaa kirjapidosta, mutta ei vastaa mihinkään LP:n kirjanpidon epäselvyyksiä koskeviin kysymyksiin
 • Rantakallio on 5 vuotta laittomasti pimittänyt minulta LP:n laskutusta ja muuta minua ja kiinteistöäni koskevaa aineistoa tavalla, jota poliisin olisi jo vuosia sitten tullut tutkia rikoksena ja osallistunut Baarmanin kanssa valehteluun, että minua ei muka olisi laskutettu ja että mitään aineistoja ei LP:ssa olisi olemassa
 • Rantakallio on osallistunut Jormanaisen ja LP:n aliurakointikuvioiden peittelyyn ja vuonna 2018 Jormanaisen ja LP:n väliseen 12.000 euron ”palautuksen” kirjanpitoaineiston salailuun peitelläkseen sitä, onko maksujärjestely tekaistu.
 • Rantakallio on Aronpään, Baarmanin, Walveen ja Laakson kanssa toimittanut Helsingin käräjäoikeudelle LP:n rekisteristä aineistoja, vaikka niitä aineistoja ei Baarmanin 16.12.15 minulle lähettämän viestin mukaan ollut olemassa

Mikael Walve, LP:n Lohjan alueen epärehellinen yhteyshenkilö

 • Walve on mies, joka on vuosikausia tehnyt Lohjan alueella LP:n nimissä sopimuksia LP:n työkohteissa. Walve on sama mies, joka parhaillaan Helsingin käräjäoikeudessa Aronpään ja Baarmanin kanssa 4 vuoden viiveellä valehtelee, että Walveella ei ole koskaan ollut edes mitään sopimusvaltuuksia. Varoitan julkisesti kaikkia Walveen, Baarmanin ja Aronpään uhreja tästä petoksellisesta toiminnasta.
 • Walve osallistui petoksellisen 8.10.14 vahinkoilmoituksen laatimiseen LähiTapiolalle Jormanaisen, Aronpään ja Niskalan kanssa ja salasi petoksellisen ilmoituksen minulta ja myös poliisilta ja käräjäoikeudessa.
 • Walve väittää muka seisseensä ”heinäkuussa” 2014 tontillani LP:n kosteuskartoittajan Tero Laakson kanssa näkemässä koksiluukussa liikkuvia tiiliä, kaivurin kaivaman montun, kaivuriurakoitsijan ja koksiluukun. Luukussa ei ole tiiliä, luukku on kaivettu maan alta esiin vasta 5.8.14 ja kaivuriurakoitsija on kirjallisesti vahvistanut, että ei ole koskaan tavannut Walvetta ja Laaksoa.
 • Laati 26.11.14 Laakson, Jormanaisen, Aronpään ja Niskalan kanssa korvausvastuulta välttymiseksi raportin, johon lisäsivät tekaistuja tapahtumia eli faktisesti väärensivät jälkikäteen raporttia välttyäkseen väärentelyllään korvausvastuulta kotini vuoto- ja pölyvahingoista
 • Kävi Laakson ja Jormanaisen kanssa 10.2.15 valehtelemassa tahallaan myös poliisille. Walve, Jormanainen ja Laakso toimittivat 26.11.14 laatimansa huijausraportin poliisille ja vakuutusyhtiölle ja yrittivät välttyä 400.000 euron korvaukselta härskillä valehtelullaan
 • Toimitti 1,5 kk viiveellä Mikrosemille ”salaisia pölynäytteitä” muka kodistani, vaikka näytteet eivät ole kodistani ja samaan aikaan Walve valehteli Jormanaisen ja Niskalan kanssa 8.10.14 vahinkoilmoituksessa ”pölyttömyydestä” ja kaiken olevan muka jo siivottu 26.9.14 mennessä, vaikka itse toi siivoojille laatikoita 3.11.14 alkaen ja kierrätti siivousyrityksiä kodissani koko lokakuun 2014
 • Walve ja Jormanainen yrittivät laskuttaa Pederseniltä 16.800 euroa ”vuokraa” 700 euron arvoisista muovilaatikoista samalla hetkellä, kun heidän 8.10.14 laatimallaan huijausvahinkoilmoituksella eivät onnistuneet saamaan pölyvahingon siivousrahoja LähiTapiolta. LähiTapiolan vahinkotarkastaja Rauno Niskala junaili sitten Walveen, Jormanaisen ja Suveksen kanssa Jormanaiselle 1900 € ”salaiset korvaukset” samoista laatikoista ja Suves valehteli käräjäoikeudessa, että mitään korvauspäätöksiä ei ole muka olemassa.

Tero Laakso, LP:n epärehellinen kosteuskartoittaja

 • Laakso ”näki” koksiluukussani 16.6.14 ja ”heinäkuussa” 2014 liikkuvia tiiliä, vaikka luukussa ei ole tiiliä ja vaikka luukku on kaivettu maan alta esiin vasta 5.8.14
 • Laakso valehteli, että talossani ei ole putkirikkoa, vaikka pääviemäri oli halki
 • Laakso osallistui viemärikuvauskusetukseen eli valehteli ”elokuun 2014” viemärikuvauksista
 • Laakso valehteli käyneensä kodissani 17.9.14 mittailemassa muka kosteuksia samaan aikaan, kun Jormanaisen ”työntekijät” piikkasivat, vaikka kukaan ei silloin mitannut mitään eikä edes pölyn keskellä ole saanut mittailla mitään, koska sellaisessa pölyssä ja vedossa tulokset vääristyvät

Jani Jormanainen, LP:n epärehellinen aliurakoitsija

 • Yrittäjä, joka lopetti yrityksensä Tmi JJ Maalaus ja saneerauksen 31.12.15 eli juuri ennen kuin Jormanaista koskeva kanteeni tuli 2.1.16 vireille
 • Perusti uuden yrityksen JJ Rakennusurakointi Oy:n lopettamansa toiminimifirman tilalle
 • Allekirjoitti ja laati yhdessä Walveen, Niskalan ja Aronpään kanssa 8.10.14 vahinkoilmoituksen tekaistuilla tapahtumatiedoilla ja osallistui 26.11.14 tekaistuilla tiedoilla laaditun raportin laatimiseen saadakseen valheidensa avulla vakuutusyhtiöltä vakuutuskorvauksia ja välttyäkseen 400.000 € vahingonkorvauksilta
 • Tunnusti 11.12.14 faktisesti vakuutuspetoksen ja soitteli huolestuneena vakuutusyhtiölle ja vaati, että tunnustus ja muut huijauksensa asiakirjat salataan minulta, poliisilta, käräjäoikeudelta ja kaikilta muiltakin jatkaakseen kusetuksiaan. 
 • Salasi petoksellisen 8.10.14 ilmoituksen ja 11.12.14 tekemänsä tunnustuksen poliisilta, kun kävi Walveen ja Laakson kanssa tahallaan 10.2.15 poliisillekin valehtelemassa
 • Jormanainen valehteli 8.10.14 yksin piikanneensa 24.9.14 ja saaneensa tiedon minulta pölyvahingosta 26.9.14, vaikka 11.12.14 tunnusti, että ei ole koskaan edes ollut kotini sisällä ja 24.9.14 piikkausta ei ole edes olemassa. Jormanaisen, Laakson ja Walveen 26.11.14 laatimassa raportissa kuvataan 17.9.14 piikkaus ja kerrotaan Jormanaisen saaneen tiedon 17.9.14 illalla Laakson soitolla.
 • Valehteli Saksan kanssa valvontakunnalle, että 8.10.14 vahinkoilmoituksen on muka laatinut ”huonokuuloinen vakuutusvirkailija”, vaikka vahinkoilmoituksen allekirjoittajana on Jormanainen itse (näkyy suoraan Jormanaisen 8.10.14 vahinkoilmoituksen sivulta 2) eikä mitään puhelua ole edes olemassa (näkyy LähiTapiolan rekisteristä)
 • Valehteli 13.8.17, että hänen firmallaan ei ole mitään minuun ja kiinteistööni liittyvää aineistoa. Myös Baarman valehteli 16.12.15, että LP:lläkään ei ole mitään minuun ja kiinteistööni liittyvää aineistoa. Samaan aikaan ”ilmaantui” heidän laatimansa ”maksulista”, jonka mukaan ”olemattomasta” aineistosta olisi maksuja eli Jormanaisen uusi firma olisi maksanut 12.401,14 € LP:lle ”palautuksena” vuosina 2017-2018.  
 • Walve ja Jormanainen yrittivät laskuttaa Pederseniltä 16.800 euroa ”vuokraa” 700 euron arvoisista muovilaatikoista samalla hetkellä, kun heidän 8.10.14 laatimallaan huijausvahinkoilmoituksella eivät onnistuneet saamaan pölyvahingon siivousrahoja LähiTapiolta. LähiTapiolan vahinkotarkastaja Rauno Niskala junaili sitten Walveen, Jormanaisen ja Suveksen kanssa Jormanaisen firmalle 1.900 € ”salaiset korvaukset” samoista laatikoista ja Suves valehteli käräjäoikeudessa, että mitään korvauspäätöksiä ei ole muka olemassa.

LähiTapiolan joukkue

Veera Konttinen, LähiTapiolan lakimies ja compliance officer (laillisuusvalvoja)

 • Valvoi lähinnä sitä, että lainrikkominen voi vuosikausia tapahtua esteettömästi
 • Osallistui vuoro- ja pölyvahinkojen rekisterimateriaalien salailuun ja väärentelyyn 23.10.17 ja hyväksyi Niskalalle, Suvekselle, Varjoselle, Jormanaiselle, Walveelle, Aronpäälle ja Laaksolle teot, joista Konttisen on tehtäväkuvansa mukaisesti tullut raportoida sisäiselle tarkastukselle ja tehdä rikosilmoitus
 • Salaili 4 vuotta (11.12.18 saakka) sitä, että on itse osallistunut ko. toiminnan peittelyyn ja rekisteröidyn tarkastusoikeusvaatimuksen toteutuksen estämiseen.
 • Irtisanoi 3.7.18 koti- ja yksityistapaturmavakuutukseni laittomasti kesken korvausprosessiin ja antoi koko LähiTapiolan organisaatiolle määräyksen salailla sitä, kuka ne vakuutukseni on irtisanonut. Hän tai joku muu oli ohjeistanut heittämään minut ulos Lohjan LähiTapiolan toimistosta, jotta en saa rekisteröidyn tarkastusoikeutta toteutettua eli omia papereitani
 • Valehteli Suveksen, Niskalan, Varjosen ja LP:n kanssa ensin 4 vuotta, että viemärini on muka kuvattu elo- ja lokakuussa 2014, mutta laati sitten 11.12.18 minulle ja käräjäoikeudelle kertomuksen siitä, että viemärit onkin kuvattu muka 11.12.14, vaikka Rauno Niskala on jo 18.11.14 lähettänyt s-postin, jossa kertoo jo marraskuussa niistä viemärikuvauksista, jotka Konttisen ja Suveksen mukaan on tehty vasta joulukuussa  eli ”tulevaisuudessa”. Niskala ei ole selvänäkijä. Konttinen ja Suves ovat vaan valehtelijoita.

Niskala Rauno, LähiTapiolan asiakkaita huijaava valehteleva riskienhallintapäällikkö

 • LähiTapiolan epärehellinen vahinkotarkastaja
 • Osallistui vuoro- ja pölyvahinkojen rekisterimateriaalien salailuun ja väärentelyyn Suveksen ja Konttisen kanssa
 • Laati minulle paperilla väärennetyn vahinkokirjauksen 18.11.15
 • Laati 23.10.14 LU Rakennuksen kanssa 100.000 euron korjaussuunnitelman ”ehjäksi” väitettyyn putkeen
 • Makseli salaa kotivakuutuksestani korvauksia Jormanaiselle, Matti Rytö-nimiselle Suveksen palkkaamalle maksulliselle valehtelijalle ja muille tahoille ja valehteli samaan aikaan käräjäoikeudessa, että mitään päätöksiä ja korvauksia ei ole edes olemassa, vaikka on itse ne kirjalliset korvauspäätökset tehnyt ja ne ovat olemassa sekä paperilla että rekisterissä dokumentoidusti.
 • Osallistui tahallaan Walveen ja Jormanaisen kanssa petoksellisen 8.10.14 vahinkoilmoituksen laatimiseen väärillä tiedoilla. Pyöri Walveen kanssa kodissani valtavan pölyn keskellä samaan aikaan, kun salaa 8.10.14 ilmoitukseen liittyen kodissani olkeen muka pölytöntä.
 • valehteli elo- ja lokakuun 2014 viemärikuvauksista, joita ei ole edes olemassa Suveksen ja Konttisen 11.12.18 laatiman uuden kertomuksen mukaan ja väitti 18.11.14 nähneensä viemärikuvaukset, jotka Konttisen ja Suveksen mukaan olisi tehty vasta tulevaisuudessa eli joulukuussa.  Lisäksi se Niskalan 18.11.14 väittämä kuvaus on tehty hierontalaitoksella.
 • Walve ja Jormanainen yrittivät laskuttaa Pederseniltä 16.800 euroa ”vuokraa” 700 euron arvoisista muovilaatikoista samalla hetkellä, kun heidän 8.10.14 laatimallaan huijausvahinkoilmoituksella eivät onnistuneet saamaan pölyvahingon siivousrahoja LähiTapiolta. Niskala junaili sitten Walveen, Jormanaisen ja Suveksen kanssa Jormanaiselle 1.900 € ”salaiset korvaukset” samoista laatikoista ja Suves valehteli käräjäoikeudessa, että mitään korvauspäätöksiä ei ole muka olemassa.

Varjonen Seppo, LähiTapiolan valehteleva asiakkaita huijaava ent. ”korvauspäällikkö”

 • Laati Suveksen ja Niskalan kanssa 12.12.14 kotivakuutuksessani kielteisen korvauspäätöksen, jossa valehteli elo- ja lokakuun 2014 viemärikuvauksista, joita ei ole edes olemassa Suveksen ja Konttisen 11.12.18 laatiman uuden kertomuksen mukaan
 • Varjosen, Niskalan ja Suveksen 12.12.14 rustaamassa kielteisessä korvauspäätöksessä käyttivät korvausten laittomaan estämiseen vakuutusehtoja, jotka eivät olleet voimassa enää yli 10 vuoteen ja päätöksessä esiintyy väite elo- ja lokakuun 2014 viemärikuvauksista, jota Suveksen ja Konttisen mukaan ei ole olemassa.

Teija Kerminen, lakiasianjohtaja

 • Kerminen on hyväksynyt kaikki minuun kohdistetut toimet, joihin hänellä oli tehtävänsä mukainen velvollisuus puuttua ja tehdä ilmoitukset poliisille, puuttua minuun kohdistettuun syrjintään ja korvausorganisaation väärinkäytöksiin
 • Kerminen salaili, keitä kuuluu LähiTapiolan hallituksiin ja johtoryhmiin ja yritti estää minua tekemästä selvityspyyntöä salailemalla heidän yhteystietojaan.

Erkki Moisander, LähiTapiolan pääjohtaja työsuhteeni aikana

 • Moisander on hyväksynyt kaikki minuun kohdistetut toimet, joihin hänellä oli tehtävänsä mukainen velvollisuus puuttua ja tehdä ilmoitukset poliisille, puuttua minuun kohdistettuun syrjintään ja korvausorganisaation väärinkäytöksiin

Minna Kohmo, LähiTapiolan henkivakuutusyhtiön toimitusjohtaja ja esimieheni työsuhteeni aikana

 • osallistui kanteeni (asia L 17/261) kohteena olevaan työpaikkakiusaamiseen ja äitiyslomairtisanomiseeni aktiivisesti

Antti Pöllänen, LähiTapiolan henkivakuutusyhtiön apulaisjohtaja ja esimieheni työsuhteeni aikana

 • osallistui kanteeni (asia L 17/261) kohteena olevaan työpaikkakiusaamiseen ja äitiyslomairtisanomiseeni aktiivisesti

Vesa-Jaakko Rantala, LähiTapiolan työsuhdelakimies

 • osallistui kanteeni (asia L 17/261) kohteena olevaan työpaikkakiusaamiseen ja äitiyslomairtisanomiseeni aktiivisesti ja allekirjoitti 7.8.14 äitiyslomalle ajoitetun irtisanomisilmoituksen Mikko Mäenpään kanssa

Mikko Mäenpää, LähiTapiolan ent. työsuhdelakimies

 • osallistui kanteeni (asia L 17/261) kohteena olevaan äitiyslomairtisanomiseeni allekirjoittamalla 7.8.14 äitiyslomalle ajoitetun irtisanomisilmoituksen Rantalan kanssa.
 • en ole koskaan edes tavannut Mäenpäätä, joka itse irtisanoutui heti äitiyslomairtisanomistempun tehtyään.

Matti Rytö (LähiTapiolan, Suveksen, LP:n, Baarmanin, Saksan ja Jormanaisen maksullinen valehtelija) 

 • Suves ja Rytö tunkeutuivat kotiini 20.5.15 valehtelemalla tahallaan, että tulossa olisi ”LähiTapiolan vahinkotarkastaja”.
 • Rytö oli ensin LähiTapiolan ja Suveksen maksullinen valehtelija. Rytö laati 20.5.19 käynniltä ”salaisen raportin”, jossa valehtelee, että huoneessa, jossa ei kulje viemäriputkea, ei voisi muka olla viemäriveden aiheuttamia vahinkoja. Koska vesi on valuvaa nestettä, ei putkirikosta valuva neste tietenkään huoneen rajoja noudata. Tämän tiesi myös insinööri Rytö valehdellessaan.
 • Vahinkotarkastajien käynnit ovat ilmaisia vakuutusehtojen mukaan. Suves, Niskala ja Varjonen junailivat Rytölle salaa noin  5000 euroa palkkiona valehtelustaan eli maksoivat omia oikeudenkäyntikulujaan täysin laittomasti minun kotivakuutuksestani salaa.
 • Rytön lausuminen muuttui niin ”salaiseksi”, että Rytö itse kieltäytyi kokonaan antamasta omaa raporttiaan minulle, vaikka se koskee kotiani ja on siellä käydessä laadittu. Rytö estää edelleen vuonna 2019 rekisteröidyn tarkastusoikeuttani ja salailee raporttiaan ja ottamiaan valokuviaan kodistani. 
 • Sain itse tietooni Rytön raportin, salaiset 5000 euron maksut ja valokuvat vasta 23.10.17, vaikka käynti oli 20.5.15. Rytön, Suveksen ja Niskalan petoksellista toimintaa oli peitelty LähiTapiolassa piilottamalla Rytön laskutus ja materiaalit LähiTapiolan rekisterissä väärien tiedostonimien alle eli nimellä ”vahinkotarkastus joulukuu 2015”, vaikka käynti oli 20.5.15. Lisäksi Rytön härski salainen laskutus ja valokuvat oli laittomasti jaettu kolmeen eri osoitteeseen rekisterissä ja materiaaleja poistettu korvausrekisteristä ”muovitaskuun” ja ”valokuvia”-kansioon. 
 • Kun Kempin laittomien uhkailujen vuoksi tein pakotettuna 14.2.19 ”sovintosopimuksen” LähiTapiola kanssa, Baarman, Saksa, LP ja Jormanainen nimesivät sitten tämän ”LähiTapiolan tähtitodistajan” Rytön omaksi todistajakseen eli maksullinen valehtelija Rytö vaihtoi asiakastaan lennossa tavoitteenaan laskuttaa käräjäoikeudessa uudelleen samasta valehtelustaan