Virkamafia ja sen todisteet

Syyttömänä vangitun Jaana Kavoniuksen totuuden todisteet ja 120 miljoonan € korvausvaatimus

Totuuspuolueen johtaja ja juristi Jaana Kavonius on 19.4.2024 julkistanut kaikkien nähtäväksi historiallisen todistusaineiston (216 Gt), joka globaalisti toteuttaa laajimman koskaan tehdyn rikollisuuden paljastuksen. KAIKKI TODISTEET OVAT NYT NÄHTÄVILLÄ KAVONIUKSEN SYYTTÖMYYDESTÄ, VIRKAMAFIASTA JA KULTISTA:

https://drive.proton.me/urls/YBD9YB0Z10#dTHOmqnFzFHR

Jaana Kavoniukseen kohdistetuissa kuulusteluissa, syytteissä, vangitsemisessa ja etsintäkuulutuksessa ei ole kyse hänen rikoksistaan, vaan niiden rikoksista, joiden oikeista rikoksista Kavonius on 1992-2024 hankkinut täyden näytön. Se todistemateriaali on nyt sellaisenaan julkisesti nähtävillä.Jaana Kavonius on jättänyt valtiolle ja muille vangitsemiseen ja siihen liittyviin edeltäviin lainvastaisiin päätöksiin osallistuneille 120 miljoonan euron korvausvaatimuksen, jossa 20 miljoonan euron osuus koskee Totuuspuolueelle ja Oikeusturvakeskus ry:lle aiheutettuja vahinkoja ja 100 miljoonaa € Kavoniukselle itselleen aiheutetuista vahingoista.

Niinistön käskyttämät sananvapausvainot

Niinistön agendalla yritetään leipoa totuudenkertoja Totuuspuolueen johtaja ja juristi Jaana Kavonius syyttömänä vankilaan totuuden vaientamiseksi virkamafian, Niinistön koplan ja kultin rikoksista.

Kaikki Jaanan paljastamat verkoston rikokset ovat todisteellisesti totta

Virkamafian rikollisuutta kuvataan näillä nettisivuilla Kavoniukseen kohdistettujen rikosten esimerkkitapauksen todisteilla. Sivustolla on myös tietoa poliisin avulla toimivasta Ruohosten kultista sekä Kavoniuksen laatimat laatujuridiikkaan perustuvat tutkintapyynnöt EU-globalistien valtiopetoksista, koronarokotepetoksista, Natosta ja sähköylilaskutuksesta.

Kavoniuksen korvausvaatimus 19.4.2024

Lue tästä, miten törkeistä rikoksista täysin syyttömän Kavoniuksen vangitsemisessa, tutkinnantapoissa ja ”asianomistajiksi” asioissa R 23/1383, R 23/1220, R 23/4516 ja R 23/4811 ja edeltävissä tutkinnantapoissa valehdeltujen henkilöiden teoissa on kyse. Kavonius yritetään hiljentää leipomalla hänet syyttömänä vankilaan ja sitä ennen hänet ja lapsensa, kultin uhri Elisa Palonen ja Matti Wallin on alistettu tutkinnantapoilla elämään verkoston ja kultin rikosten uhreina. Virkamafiassa samat tuomarit (mm. laamanni Martti Juntikka, KäT Päivi Ranki, KäT Elise Salpaoja) leipoivat Auerin ja Kukan 17.5 vuoden vankeuden olemattomista rikoksista ja tämä verkosto leipoo 500 syytöntä vuodessa vankilaan ja miljonäärejä ulosottovelalliseksi ja hankkii siviiliriidan törkeillä petoksilla ja muilla rikoksilla valtavat rikoshyödyt.

Turvapaikkahakemukset

Kavonius on hakenut turvapaikkaa Slovakiasta ja Unkarista suojautuakseen virkamafian ja kultin rikoksilta ja jotta ei joudu totuudenkertojana syyttömänä vankilaan.

Rikosten paljastamisesta ei kuulu joutua vankilaan

Rikosten ei kuulu pysyä salassa eikä rikollisten kuulu pysyä vankilan ulkopuolella salailun avulla. Perustuslain 12 § 2 momentti säätää ”jokaisen” oikeudeksi saada ne tiedot ja todisteet virkamafiarikosten törkeydestä ja toteutusmenetelmistä, jotka näillä sivulla julkaistaan. Lisää paljastuksia ja videoita virkamafian rikoksista, koronarokotukseen liittyvistä rikoksista, Juha Ruohosen johtamasta kultista ja Kavoniukseen tutkinnantapoilla ja syytelavastuksilla kohdistetuista rikoksista löydät Rumblesta JaanaKavonius-kanavalta ja Jaanalla on asiaa -ohjelmista.

Jaanalla on asiaa

Jaana Kavoniuksen dokumenteissa on todisteet ja täyttä asiaa verkoston rikosten törkeydestä:

Tästä on kyse

Perustuslain mukaan Suomi on itsenäinen täysivaltainen tasavalta. Vallankäytön kuuluu perustua perustuslakiin. Nykyinen vallankäyttö on Sauli Niinistön virkamafiaverkoston ja EU-globalistien WEF- ja NWO-agendan toteutusta ja viranomaismielivaltaa.

Juristi Jaana Kavonius on kerännyt vuosilta 1992-2023 todisteet Suomen laajimman järjestäytyneen rikollisverkoston (virkamafian) ja poliisien suojeluksessa toimivan kultin toiminnasta. Siihen kuuluu tuhansia poliiseja, syyttäjiä, tuomareita, ulosottolaitoksen, lastensuojelun, AVI:n ja kunnallisvirkamiehiä ja petosrikollisuudella valtavat rikoshyödyt hankkivia verkoston asianajajia, LähiTapiolan petosverkosto, Juha Ruohosen kultti, useita lääkäreitä. Verkoston törkeät rikokset toteutetaan vakiomenetelmin ja niiden tutkinnan estäminen on osa verkoston rikollisuutta. Virkamafian jäsenmäärä, rikosten laatu ja törkeys täyttävät rikoslain 6:5 §:n 2 momentin  järjestäytyneen rikollisverkoston legaalimääritelmän.

Suomessa leivotaan vuosittain 500 ihmistä syyttömänä vankilaan ja noin 140.000 tutkinnantappopäätöstä, joilla verkoston rikokset toteutetaan. Virkamafiaverkosto estää rikostensa tutkinnat poliisien, syyttäjien ja tuomarien tutkinnantappotoiminnalla, jotka syntyvät todistelu estämällä ja valehtelemalla. Tutkinnantappojen osuus oli 43 % rikosilmoituksista jo vuonna 2018. Verkoston jäsenet hankkivat miljardirikoshyödyt tutkinnantapoilla, syytelavastuksilla ja järjestetyillä oikeudenkäyntihäviöillä. Verkosto lavastaa uhreja rahastuskohteiksi olemattomista rikoksista, estää todistelua, toteuttaa varjovalmisteluissa etukäteen sovittuja järjestettyjä oikeudenkäyntihäviöitä, väkivaltaa, kouluväkivaltaa, murhayrityksiä, kostovelkuutuksia, nettivainoa ja laitonta sensuuria. Koronarokotepetokset, sähkölaskutuspetokset ja Niinistön 1992 aloittama valtiopetosrikollisuus ja Niinistön johtamat sanavapausvainot ovat kaikki virkamafian rikoksia.

He leipovat syytöntä tahallaan vankilaan

Syyttäjät Jukka Rappe, Annukka Juntunen, Heikki Kohijoki, Mika Mäkelä, KäT Mika Illman (Kavoniuksen lapset 140.000 eurolla velkuuttanut päätekijä), vangitsemisen toteuttanut KäT Reetta Kannisto, Helsingin  HO:n tuomarit Simo Kolehmainen, Kristian Sjöblom, Toni Pörsti , poliisien tutkinnantappoverkosto ja kaikki alla listatut ”asianomistajiksi” valehdellut raukkamaiset oikeiden rikosten toteuttajat yrittävät leipoa rikostensa uhrin Jaana Kavoniuksen syyttömänä yli 5 vuodeksi vankilaan olemattomista rikoksista toteutettuaan ne kaikki törkeät rikokset, joiden peittelemiseksi uhriaan vankilaan leipovat: 

asia R 23/1383: AA Pontus Baarman, AA Heikki Saksa, KäT Noora Kemppi. Heidän rikoksensa kuvataan todisteissa KOPLA 1 rikoksina. Siellä on myös selvien petosten esimerkkejä todisteineen. 

asia R 23/1220: Ruohosten raiskaus- ja petoskultti Juha, Susanna, Lauri, Monika, Elina ja Hanna Ruohonen, Jukka Ritvanen. Mukana todisteissa myös uusia äänitteitä ja todisteita siitä, että Lounais-Suomen poliisit Jussi Helesvirta ja Markku Kukko valehtelivat Palosen 2018 kuolinsyyselvitystä olemattomaksi ja salailivat 11 positiivista huumaavan aineen laboratoriotulosta. Rikokset kuvataan KOPLA 2 rikoksina todistemateriaalissa

asia R 23/4516: Kavoniuksen lasta Marttia vuotta kuristaneet, hakanneet, potkineet ja tappamisella uhanneet lapset Samir Afzali, Daniel Isoniemi, heidän vanhempansa Nina Azzali, Marika ja Paavo Isoniemi, kaikki Martin vainoamiseen osallistuneet ja väkivaltaa tahallaan mahdollistaneet hirviömäiset Lohjan kaupungin virkamiehet Anjelika Kent (kerhonohjaaja), Ritva Limnell (kerhonohjaaja), Teija Lindberg (väkivaltaisen lapsen avustaja), Riikka (Elsa) Sutinen (opettaja), Sari Salonen (opettaja), Kati Pikkarainen (rehtori), Pirjo Uutela-Morander (rehtori), Liisa Saarniniemi (palveluesimies), Sanna Lundström (lakimies) ja Nina Wessman (koulupsykologi, joka valehteli, että ei kuulu koulun henkilökuntaan estääkseen Marttia saamasta hoitoa väkivaltaan) ja Crista Kortelainen (Terhi Suokkaan nettivainokoplan jäsen, joka levitti Kavoniukseen kohdistettuja törkeitä kunnianloukkauksia ja mm. valehteli Kavoniuksen juristitutkinnon olevan peräisin muropaketista). Nämä rikokset kuvataan KOPLA 3 rikoksina ja myös KOPLA 2 rikoksia nämä väärien ilmiantojen tehtailijat ovat toteuttaneet.

Lain oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 4,5, 7 ja 8 §:n, JulkL:n ja PL 12 §:n 2 momentin säätämällä tavalla kaikki em. nimitiedot ovat julkisiksi säädettyjä tietoja ja kuka tahansa saa ne myös itse pyytämällä ne KäT Mika Illmanilta Länsi-Uudenmaan KäO:sta.

Kavoniukseen tutkinnantapoilla rikoksen uhrina kohdistetut oikeat törkeät kunnianloukkausten todisteet löydätte myös materiaalista. Voitte alkaa tutustumaan myös koronarokotuksilla aiheutetun joukkotuhonnan ja törkeiden petosten ja valtiopetosrikollisuuden todisteisiin ja rikoshyötyihin. 

Kirjaudu ulos

Syyttömän Kavoniuksen kuuluu saada palata kotiinsa ja saada ihmisoikeutensa takaisin

Syyttömän Kavoniuksen kuuluu maineeltaan puhdistettuna saada palata kotiinsa perheensä luokse ja johtamaan Suomen tärkeintä puoluetta. Tämä rohkea totuudenkertoja ja todellinen taistelija eikä ole turhaan perustanut Totuus-nimistä puoluetta. 

Jokaisen kannattaa puolustaa ja tukea syytöntä Kavoniusta, jota leivotaan laittomaan aiheettomaan vankeuteen tahallaan juuri niiden samojen esteellisten poliisien, syyttäjien ja tuomarien rikoksilla, joiden rikosten paljastuksista on  kyse. Kavoniusta leivotaan Niinistön käskystä ”esimerkinomaiseksi pelotteeksi” kaikille, jotta kukaan ei enää uskaltaisi kertoa viranomaisten ja kultin rikoksista ja myös operaationa, jossa poliisit ja syyttäjät yrittävät kulttia vastaan ajetun testamenttiriidan todistajaan Kavoniukseen ja asiantuntijalausujaan Walliniin kohdistetuilla ”rikolliseksi lavastamisella” vaikuttaa kultin rikoshyötyjen hankintaan ja kaikkien em. ”asianomistajien” rikoshyötyjen hankintaan. Jos ette puolusta totuudenkertojaa, olette kaikki jatkossa tämän totalitaristisen valtion seuraavia uhreja.